Chemický průmysl - Vše o průmyslu

Společnost zabývající se výrobou chemikálií potřebovala modernizovat svůj systém řízení hořáků (Burner Management System – BMS) a systém řízení spalování, které nebyly automatizované a narušovaly plnění výrobních cílů.

Při zavádění průmyslového edge computingu existuje několik způsobů, jak podpořit konvergenci informačních a provozních technologií (IT/OT).

Výrobci chemikálií musí aktualizovat stárnoucí technologie a zároveň plnit cíle ESG.

Postupujte podle těchto rad, abyste zajistili plynulý a efektivní proces realizace střední či generální opravy (SO/GO) vašich zařízení.

V tomto článku Vás více seznámíme s magnetickými separátory a také firmou, která je v jejich výrobě a prodeji jedničkou na trhu. Dozvíte se, kolik zhruba ušetříte, když si do Vaší firmy magnetické separátory pořídíte. 

Strana 1 z 2