Chemický průmysl

Postupujte podle těchto rad, abyste zajistili plynulý a efektivní proces realizace střední či generální opravy (SO/GO) vašich zařízení.

V tomto článku Vás více seznámíme s magnetickými separátory a také firmou, která je v jejich výrobě a prodeji jedničkou na trhu. Dozvíte se, kolik zhruba ušetříte, když si do Vaší firmy magnetické separátory pořídíte. 

Soustava motor–čerpadlo je nejrozšířenějším zařízením zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu. Achillovou patou této soustavy jsou ložiska a mechanické ucpávky. Vůle v ložiscích se pohybuje v desetinách mikrometru, v ucpávce 0,5–1 µm. Extrémní síly, které působí statické tlaky a tepelné deformace od potrubí, dynamické síly od provozu mimo optimální pracovní bod, způsobí předčasné poškození ložisek a ucpávek.

V chemickém průmyslu jsou pokročilé metody řízení procesů (APC) receptem na dosažení vyšších úrovní provozní excelence. V článku popisujeme 10 příležitostí poskytovaných APC, včetně zvýšení kapacity o 3–5 % a úspor energie až o 3–15 %.

Kromě pohledů na chemický průmysl jako celek přinášíme v aktuálním vydání časopisu také „mikro“ perspektivu, které se váže na aktuální profil největší a nejvýznamnější společnosti celého odvětví. Dlouhodobě tuto pozici hájí Unipetrol, petrochemický gigant, který pravidelně patří mezi TOP 10 tuzemských firem podle tržeb.

Strana 1 z 2