Chemický průmysl - Vše o průmyslu

Při zavádění průmyslového edge computingu existuje několik způsobů, jak podpořit konvergenci informačních a provozních technologií (IT/OT).

Výrobci chemikálií musí aktualizovat stárnoucí technologie a zároveň plnit cíle ESG.

Postupujte podle těchto rad, abyste zajistili plynulý a efektivní proces realizace střední či generální opravy (SO/GO) vašich zařízení.

V tomto článku Vás více seznámíme s magnetickými separátory a také firmou, která je v jejich výrobě a prodeji jedničkou na trhu. Dozvíte se, kolik zhruba ušetříte, když si do Vaší firmy magnetické separátory pořídíte. 

Soustava motor–čerpadlo je nejrozšířenějším zařízením zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu. Achillovou patou této soustavy jsou ložiska a mechanické ucpávky. Vůle v ložiscích se pohybuje v desetinách mikrometru, v ucpávce 0,5–1 µm. Extrémní síly, které působí statické tlaky a tepelné deformace od potrubí, dynamické síly od provozu mimo optimální pracovní bod, způsobí předčasné poškození ložisek a ucpávek.

Strana 1 z 2