Strojírenství

Jak kdysi řekl fotbalista Lionel Messi: „Talent a elegance neznamenají nic bez důslednosti a přesnosti.“ Cílem každé výrobní společnosti je uspokojit požadavky svých zákazníků tím, že jim bude dodávat obrobků v náležité kvalitě, včas a za optimální cenu. Staffan Lundström, produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant, v tomto článku objasňuje, jak při soustružení oceli souvisí efektivita a kvalita s přesností – zejména v případě, že se rozhodnete použít přesný přívod řezné kapaliny.

OSTROJ, tradiční český výrobce strojírenských produktů, dosáhl za první kvartál 2021 o 6 % vyšších tržeb nad plán. Návrat k „předcovidovým“ číslům táhly zejména prodeje na domácím a na dalších evropských trzích. Díky zvýšené poptávce OSTROJ přijal 37 nových zaměstnanců.

Cílem obráběcích operací je hospodárná výroba obrobků s bezvadným povrchem. V tribologickém systému, jehož hlavními prvky jsou obrobek a obráběcí nástroj, hraje důležitou roli také médium, které obklopuje jejich vzájemný kontakt – procesní kapalina. Na procesní kapaliny, které se při obrábění používají, je kladeno mnoho požadavků. Hlavními úkoly jsou mazání, chlazení a vyplachování. Vedle toho je nutno akceptovat řadu vedlejších úkolů, např. antikorozní ochranu, zdravotní nezávadnost, vyloučení nebezpečných složek atd.

S originálním způsobem řešení letitého problém výrobců řezných nástrojů přišli výzkumníci z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jejich technologie pomůže s takzvaným odjehlováním břitů, tedy dokončovací úpravou ostří při výrobě nástrojů určených pro obrábění různých materiálů. Výsledkem jejich práce je efektivní způsob, jak původní zdlouhavý a problematický postup odjehlování nahradit novou technologií.

Termínály noax jsou určené pro práci i v tom nejdršnějším prostředí...

Strana 1 z 3