Strojírenství

Strojírenské firmy vždy potřebovaly zejména zaměstnance, kteří mají odborné technické znalosti a zkušenosti. S érou digitalizace a robotizace se v posledních letech do popředí vedle těchto dovedností dostala také takzvaná digitální gramotnost. Aby však podnik přechod k technologiím Průmyslu 4.0 zvládnul bez velkých obtíží, jsou podle odborníků neméně důležití také pracovníci s takzvanými soft skills. Tedy ti, kteří ostatní zaměstnance procesem změn a zavádění nových technologií bezpečně provedou.

Technologie hardwaru i softwaru CNC se zdokonalují napříč všemi platformami a umožňují přesnější obrábění za kratší dobu.

Aktuální stav tuzemského strojírenství považují za poměrně pozitivní nejen zástupci vlády a oborových organizací, ale také firem. Více už napoví odpovědi Michala Kadery, vedoucího vnějších vztahů největší tuzemské automobilky Škoda Auto, a Jany Skopalové z marketingového oddělení společnosti Toshulin, která patří mezi přední české výrobce obráběcích strojů.

České strojírenské firmy jsou významným nositelem know-how a nikdy neztratily schopnost špičkové produkce mnoha výrobních oborů. To si myslí inženýr Ladislav Mravec, generální manažer Národního strojírenského klastru se sídlem v Ostravě. Vzhledem k regionálnímu zaměření tak přišla během našeho rozhovoru řeč mimo jiné i na perspektivy těžkého strojírenství a průmyslu, který se momentálně potýká s mnoha problémy.

Odvětví s velkou tradicí a relativně slibnými vyhlídkami do budoucích let. Tak je z velké míry vnímáno současné tuzemské strojírenství. Hlavní tahoun národního hospodářství se podle očekávání odborníků může těšit na pozitivní vývoj daný mírným růstem zakázek, tržeb i zisků. Zároveň se však musí vyrovnat s klíčovými otázkami, kterými jsou nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zvyšující se závislost na exportu i nástup tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Strana 1 z 2