Termografie

Z mnoha měřených objektů stejného typu vzniká mnoho termogramů stejného typu. Aby bylo možné po měření snímky různých míst, kde  měření probíhalo, jednoznačně přiřadit, musí uživatel přiložit náročně vypracované seznamy nebo připojit mluvený komentář ke každému jednotlivému termogramu. Nyní tyto problémy řeší inovace přihlášená jako patent firmy Testo; s technologií SiteRecognition se měřicí místa automaticky rozpoznávají a výsledné termogramy jsou správně archivovány. Periodické inspekční prohlídky tak mohou být efektivně zpracovávány.

Udržujte svůj proces, produkty a pracoviště pod kontrolou 24/7.

Zajištění kvalitní a efektivní výroby či provozu s minimálními náklady vyžaduje důkladnou kontrolu a diagnostiku výrobních strojů i procesů. Nástroji s prokazatelnými výsledky jsou jak termokamery FLIR, tak i vysokorychlostní kamery FASTEC a i-SPEED, které umožňují rychle zobrazit skryté děje i problémy a pomáhají nalézt nová řešení v oblasti výzkumu a testování materiálů.

Společnost TMV SS, spol. s r. o., představuje na českém a slovenském trhu novinky z oblasti termokamer nejen pro prediktivní údržbu. Tyto profesionální termokamery jsou z produkce německé společnosti InfraTec.

Analýza vibrací, termografie a ultrazvuk dávají větší smysl, když se provádějí ve vzájemné kombinaci. 

Strana 1 z 3