Asset Management

Efektivní analýza dat řídí návratnost investic a zdokonaluje provozní činnosti.
Analýza vibrací, termografie a ultrazvuk dávají větší smysl, když se provádějí ve vzájemné kombinaci. 
Kombinace CMMS s diagnostickými nástroji zlepšuje provozní činnosti. 
Existuje několik tipů, jak udržet projekt v režimu design-build (navrhni a postav) ve shodě s harmonogramem a rozpočtem. 
Existují tři způsoby, jak zlepšit provozní operace díky dokonalejšímu přístupu k datům. 
Jak překlenout propast mezi strategií a realizací aktiv?
Standardní postupy, nové technologie a výkonnostní metriky mohou usnadnit cestu.
Strana 1 z 4