Asset Management

Iniciativy v oblasti digitalizace umožňují průmyslovým organizacím ve větší míře spoléhat na datové vzorce.
Společnost Petroleum Development Oman prodlužuje životnost kritických zařízení díky včasné modernizaci technologií.
Téma prediktivní údržby je v údržbářských kruzích diskutováno již poměrně dlouhou dobu. Údržba představuje proces řízení definovaný jako kombinace všech technických, administrativních a manažerských opatření během životního cyklu objektu zaměřených na jeho udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v…
Každé řešení manipulace s materiálem má jedinečné vlastnosti, které podtrhují výzvu nalézt optimální řešení.
I průmyslové firmy dnes intenzivně řeší cenu energií. A proto je zajímá i spotřeba, ať už plynu, elektrické energie nebo dalších komodit. Přitom všechny spotřeby se dají detailně sledovat v jediném nástroji – Power BI. A protože je součástí Microsoft Office…
Vyjít vstříc zákazníkům, maximálně zvýšit přidanou hodnotu všech činností ve firmě a snížit náklady. Tak zní základní principy lean managementu neboli štíhlého řízení. Proč by zrovna tato zeštíhlující dieta měla vaši firmu zajímat? Lean management s úspěchem implementovaly desítky předních…
Klíčové ukazatele výkonnosti údržby jsou provázány s vyšším počtem ukončených prací, snížením počtu nevyřízených objednávek a zkrácením střední doby do opravy.
Strana 1 z 13