Asset Management

V současné době si ve většině firem stěžují, že mají nedostatek pracovníků v týmech údržby, nemají dostatek odstávek na plánovanou údržbu, výroba s nimi dostatečně nekomunikuje, a proto nestíhají preventivní údržbu dělat. Přitom mají strategii, organizaci a činnosti preventivní údržby nastavené tak, jak…
Rozhodnutí závisí na zralosti programu vaší údržby. 
Efektivní analýza dat řídí návratnost investic a zdokonaluje provozní činnosti.
Analýza vibrací, termografie a ultrazvuk dávají větší smysl, když se provádějí ve vzájemné kombinaci. 
Kombinace CMMS s diagnostickými nástroji zlepšuje provozní činnosti. 
Existuje několik tipů, jak udržet projekt v režimu design-build (navrhni a postav) ve shodě s harmonogramem a rozpočtem. 
Existují tři způsoby, jak zlepšit provozní operace díky dokonalejšímu přístupu k datům. 
Strana 1 z 4