Asset Management

Série článků na téma „Údržba je když…“ je určena široké manažerské a technické veřejnosti výrobních společností. Rozhodli jsme se k tomuto kroku, abychom změnili zjednodušený názor, že údržbář je ten, kdo mění vodovodní kohoutek a čistí odpadní sifon. Tento názor nemají…
Promyšlené strategie plánování kapacit a dodavatelského řetězce pomáhají výrobcům udržet si konkurenceschopnost.
FMECA představuje relativně složitý proces, který však může zajistit optimalizaci vašich procesů.
Efektivní údržba je velmi komplexní proces, který vyžaduje, aby byli pracovníci v této oblasti průběžně vzděláváni. Jaká je role mechanika údržby, mistra údržby a manažera údržby, určuje evropská norma.
Prediktivní forma údržby na lisu pro tváření zatepla nasměrovala dodavatele pro automotive k chytré výrobě.
Přinášíme sérii článků na téma „údržba“, které jsou určeny široké manažerské a technické veřejnosti výrobních společností. Rozhodli jsme se k tomuto kroku, abychom změnili zjednodušený názor, že údržbář je ten, který mění vodovodní kohoutek nebo čistí odpadní sifon. Tento názor nemají…
Usilujte o nalezení rovnováhy mezi lidmi a technologiemi a optimalizujte tak provozní činnosti v podniku.
Strana 1 z 10