10 kroků k úspěšné implementaci systému CMMS

10 kroků k úspěšné implementaci systému CMMS

Standardní postupy, nové technologie a výkonnostní metriky mohou usnadnit cestu.

Implementaci systému počítačem řízené správy údržby (Computerized Maintenance Management System – CMMS) si můžete usnadnit a zefektivnit, vezmete-li v úvahu 10 klíčových kroků. Při přechodu na údržbu podle stavu může pomoci také hardware a software společně s definováním a používáním standardních provozních postupů (Standard Operating Procedures – SOP) a vhodného souboru výkonnostních metrik. Tato doporučení poskytli odborníci na konferenci Fluke Roadshow 2017, která se konala 4. května v Chicagu. 

Bill Green, vedoucí týmu pro implementaci a úspěšnost společnosti eMaint (spadající do skupiny Fluke), popsal 10 klíčových kroků k úspěšné implementaci systému CMMS a uvedl, že i po instalaci systému CMMS by mělo být vyhodnocování a zdokonalování průběžným procesem s připomínkami od všech zúčastněných stran. Níže uvádíme 10 kroků k chytřejší implementaci systému CMMS, jak je popsal Bill Green.  

1. Ustanovte implementační tým tvořený zaměstnanci napříč podnikovými funkcemi. Tým by měl zahrnovat vedoucí pracovníky pro schvalování a zajišťování financování (propagátor a budoucí správce systému), projektové lídry (manažer, který udrží vše na správné cestě, a analytik pro shromažďování požadavků), odborníky na dané téma (pro definování způsobu, jakým se systém využívá), pracovníky IT (jejichž úkolem je zajistit systémové prostředí) a poradce pro implementaci (kteří poskytnou specifické odborné znalosti).  

2. Seznamte hlavní tým se situací. Tým profesionálních služeb může poskytnout hlavnímu týmu předběžné školení, zejména pokud jde o zaškolování, rámec, odborníky a zapojení budoucích školitelů. Ti, kteří provádějí školení, by měli znát podrobnosti o softwaru, i kdyby šlo o intuitivní software. K dispozici může být školení po internetu nebo osobně.  

3. Vypracujte a standardizujte procesy pracovního toku. Projděte si současné podnikové a standardní provozní postupy (SOP), které mohou popisovat, jak se věci dělají (i kdyby nebyly dokumentovány), a poté aplikujte zdokonalení procesu a vytvořte pracovní tok systému CMMS za použití nových podnikových postupů. Definujte kódování údržby (jako jsou třídy pracovních příkazů, jejich typy, priority, problémy, akce a kódy závad), stanovte postupy pracovních toků, určete, kdo je za co odpovědný, a vymezte hierarchie (výrobní prostředky, kritické významnosti a lokality).  

4. Zaveďte nebo aktualizujte dohodnuté standardní postupy SOP.  

5. Prioritizujte kroky vedoucí k implementaci systému CMMS. Vyřiďte nejrychleji řešitelné otázky jako první a zaměřte se na kritická data. Využijte zkušenosti ostřílených implementátorů systémů CMMS, učte se od kolegů a definujte časovou linii pro implementaci.  

6. Pracujte na konfiguraci. Projděte formuláře, pole, vysouvací seznamy a tabulková data odvozená od standardů, které byly definovány v implementační fázi a dokumentovány v postupech SOP. Je důležité odlišit uživatele systému od uživatelů dat ze systému a zajistit, aby zadávání dat bylo v souladu se zavedenými standardy pro data. Například personál údržby a personál provozu může používat pro stejné věci různou terminologii. Je nutno dohodnout standardní termíny. 

7. Naplňte systém daty a validujte je. Pro úspěch implementace systému CMMS je nezbytné, abyste měli správné množství kvalitních dat. Všechna data, která jdou dovnitř, musejí být udržována a všechna udržovaná data musejí jít do systému. Důkladně otestujte zavedené procesy a postupy vyvinuté pro podporu funkce údržby. Sběr dat může být považován za službu. Používejte dostupné nástroje pro import dat namísto jejich manuálního přenosu.  

8. Zaškolte hlavní uživatele. Tento kritický krok má zajistit investice následující po zaškolení školitelů. Osoba provádějící školení musí velice dobře ovládat software a „měkké“ dovednosti, jako je komunikace a organizování.  

9. Vypracujte strategii pro přechod na ostrý provoz. Podpora a koučování patří mezi důležité kroky. To může zahrnovat flexibilní termíny uvedení do ostrého provozu pro určité oblasti systému CMMS. V závislosti na organizaci a implementaci může být nejlepším způsobem postup po malých krocích nebo série projektů průběžného zlepšování. Zdůrazněte milníky implementace. Jakmile existuje pevný termín uvedení do ostrého provozu, vypracujte plán B, pokud jsou zapojené strany připraveny snížit riziko ztráty dat nebo provozních zpoždění.  

10. Zaveďte systém auditování procesu, který povede k průběžnému zlepšování. 

Využívejte informace získané ze systému CMMS pro řízení rozhodování a provádění průběžných úprav. Už od začátku definujte metriky úspěchu. Vytvořte tým odpovědný za průběžné zlepšování, které bude zahrnovat cyklus plánování, provádění, kontroly, vykonávání a opakování.

Mark T. Hoske obsahový ředitel, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz