Řízení a údržba průmyslového podniku

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

Dostupné technologie mají záběr od jednoduchých až po velmi sofistikované.

Malá plocha nové pracovní buňky umožnila bezproblémovou integraci technologie v rámci stávajícího pracovního procesu.

Automatizační technologie pro vzdálené řízení provozu a údržbu zařízení je v praxi používána stále častěji.

Řízení, ani údržba, průmyslového podniku se neobejde bez správných dat, ideálně ve správnou chvíli přeměněných na informaci. Tento požadavek na data se stává naléhavějším a dat se sbírá více a více. Co s nimi? Co třeba do cloudu? A co na to třeba i cloud computing? Aktuální vydání časopisu Řízení a údržba půrmyslového podniku opět nahlíží do nejlepší praxe nejen v Asset Managementu. 

Neřešení problémů s kvalitou elektrické energie, jako je nízký účiník a harmonické, vás z dlouhodobého hlediska poškozuje.

K dispozici jsou vestavěné funkce komunikace a měření spotřeby.

Zveme Vás na XVIII. odbornou konferenci spojenou s prolongací certifikovaných diagnostiků Tribotechnika v provozu a údržbě 2021 pořádanou pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Článek se zabývá možností využití metod umělé inteligence pro klasifikaci stavu (poruch) stroje na základě obrazových dat. Konkrétně se jedná o metodu Deep Learning, zpracovanou ve volně dostupném prostředí Python a knihoven Keras a TensorFlow. Výsledky jsou porovnány s dříve publikovanými metodami [1][2] na známém datasetu za účelem posouzení vhodnosti nasazení této metody pro řešení složitějších problémů.

Text je věnován praktickým problémům souvisejícím s konstrukcí nebo provedením rotačních strojů a jejich základů, které komplikují, prodlužují a tím prodražují jejich ustavování a také demotivují pracovníky údržby. Vyhnout se těmto problémům nebo je vyřešit lze často s minimálními náklady, stačí si jen tyto skutečnosti uvědomit.