Řízení a údržba průmyslového podniku

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

Čas od času dáváme na těchto stránkách prostor také čtenářům, zapojujeme je do našich počinů a zjišťujeme, jak moc se liší praxe od suché teorie, kterou bychom v redakci měli znát. Letos v létě jsme pro čtenáře připravili krátký dotazník, který si kladl za cíl zmapovat, jaké byly poslední dva roky v práci českých a slovenských údržbářů, jak moc se jejich činnost proměnila vlivem pandemie či dalších nastalých okolností. Zajímalo nás také, jaká negativa údržbáři zaznamenali, co je momentálně nejvíce trápí nebo zda naopak za těchto nelehkých časů objevili něco, z čeho mohou čerpat energii do další práce. Následující článek přináší sumář výsledků a komentářů.

Česká společnost pro údržbu již přes 20 let přináší inspiraci, znalosti v oboru průmyslové údržby. Vše o průmyslu je projekt, který hledá cesty, jak inspiraci a znalosti dostávat efektivní cestou k cílové skupině. Tento kurz je dílem spojených sil, které chtějí inspiraci dostat ke každému, komu není osud průmyslové údržby lhostejný.

O průmyslových datech z výroby koluje tolik informací, že nikoho nepřekvapí myšlenka, že jsou opravdu stěžejním palivem průmyslu. Jak se však vyznat v přehršli technologií, které jsou v současnosti dostupné? Radek Hofírek, produktový manažer společnosti Siemens a odborník na edge computing, nabízí pohled do tajů IT technologií na hraně či okraji.

Aktuální témata kolem alternativních zdrojů energií, ale i exkluzivní průzkum trhu o náladě v průmyslové údržbě českých a slovenských provozů, to vše je podzimní vydání časopisu Řízení a údržba v roce 2022. 

Tento článek představuje postup, jakým je možné z měření proudu identifikovat hodnoty harmonických změn momentu, například způsobených tlakovou pulzací na čerpadle či mechanickou poruchou na zátěži. V dnešní době se standardně může identifikovat frekvence této změny, avšak z pohledu velikosti se maximálně sleduje trend. S využitím matematického modelu je možné určit přibližně i velikost změny.

Rychlovypínače stejnosměrného proudu DC, v tomto dokumentu označované jako vypínače, jsou přítomny ve všech druzích železniční infrastruktury. Vnitrostátní nebo městské železnice, tramvaje či metro, všichni se spoléhají na vypínače, aby je chránily před katastrofální situací. Vypínače mohou být instalovány buď na palubě vlaků, nebo na trati v trakčních napájecích stanicích. Netřeba dodávat, že vypínače jsou kritickou součástí železniční infrastruktury. V nejlepším případě může vadná jednotka způsobit zastavení vlaků, v nejhorším případě může zapříčinit selhání či zahoření části infrastruktury a zavinit ztráty na životech. Životní cyklus vypínačů je dlouhý, některé jednotky, jež jsou stále v provozu, jsou staré více než 50 let. Řádné testování vypínačů je v těchto dnech aktuálním tématem v důsledku řady incidentů na různých systémech kolejové dopravy. Tento dokument popisuje některé problémy s testováním a jejich řešení.

Problematická detekce izolačních poruch je jednou z největších nevýhod použití izolovaných závěsných vodičů v distribučních vedeních vysokého napětí. Při tomto typu poruch je obvykle prezentována činnost částečných výbojů. Na základě těchto poznatků byl na VŠB – TUO navržen on-line monitor částečných výbojů pro detekci poruch izolace na venkovních vedeních vysokého napětí. Tento článek popisuje testování nových anténních senzorů pro tento detektor, které by v budoucnu měly nahradit jednovrstvé indukční senzory.

V diagnostice elektrotechnických zařízení se stále objevují nové metody a ty již zavedené se vylepšují, případně se začínají uplatňovat na více zařízeních. Stejně tak je tomu i u dielektrické spektroskopie, která se dříve používala pouze k analýze dielektrických vlastností materiálů; nyní je možné ji využít ke komplexní diagnostice celých elektrotechnických objektů. Článek se zabývá vlivem zvolených parametrů této metody na konečné výsledky diagnostiky.

Technologie a vylepšení softwaru umožňují progres ve způsobu, jakým výrobci zboží nakládají se zásobami a prostorem.

Před využíváním výhod IIoT musejí provozovatelé získat dokonalý přehled o dění ve výrobní hale.