Čtyři nejběžnější zabijáky ziskovosti podniku a rady, jak se proti nim postavit

Obrázek 1: Kombinace kritičnosti aktiv se správným nastavením priorit pomáhá správně a přesně řadit příchozí pracovní příkazy. V uvedeném příkladu pracovní příkaz se střední prioritou přeskočí ten s označením „vysoká priorita“ kvůli tomu, že dané zařízení má klíčový význam pro chod podniku. Obrázek poskytla společnost Dude Solutions Obrázek 1: Kombinace kritičnosti aktiv se správným nastavením priorit pomáhá správně a přesně řadit příchozí pracovní příkazy. V uvedeném příkladu pracovní příkaz se střední prioritou přeskočí ten s označením „vysoká priorita“ kvůli tomu, že dané zařízení má klíčový význam pro chod podniku. Obrázek poskytla společnost Dude Solutions

Pouze inovativní a promyšlený způsob provádění údržby zařízení může proměnit minusy na plusy.

Asi před 25 lety mi jeden známý, který se celý svůj profesní život zabýval údržbou zařízení, položil jednoduchou otázku: „Co vlastně dělají údržbáři?“ Moje okamžitá reakce zněla, že „přece opravují porouchaná zařízení“, což byla odpověď typická pro tehdejší dobu.

Je třeba si ovšem uvědomit, že hlavním cílem manažera údržby a jeho týmů je zvýšit kapacitu produkce a celkovou efektivitu výroby. Ve skutečnosti je údržba stejně odpovědná za ziskovost jako jakékoli jiné oddělení v podniku. Zvýšení produktivity je dosaženo prostřednictvím opatření zaměřených na kontrolu nákladů, mezi něž patří způsoby, jak zabránit prostojům, optimalizace pracovních úkonů, zajištění dostatečné zásoby kritických ND a pomoc při zajišťování bezpečnosti v souladu s normativními požadavky. Všechny tyto aktivity přispívají ke zvyšování ziskovosti podniku.

Naštěstí se úplně změnil způsob, jakým byli kdysi lidé z údržby vnímáni. Všichni si vzpomínáme na časy, kdy se poté, co zařízení havarovalo, odněkud z podpalubí vynořily postavy v ušmudlaných montérkách a začaly rozebírat stroje a celá výroba se rázem zastavila. Dnes jsou tito profesionálové známí tím, že aktivně zajišťují hladký chod zařízení a často mají návaznost na mnohá další oddělení – na výrobu, finance, technologii, bezpečnost atd. V mnoha ohledech jsou neopěvovanými hrdiny v podniku a mají velký vliv na pozitivní dopad ziskovosti.

Platí také, že výrobci, kteří implementují příslušný software, uplatňují osvědčené postupy a využívají poradenské služby, trvale vykazují ještě větší potenciál ziskovosti.

Běžné zabijáky ziskovosti

Existuje velké množství zabijáků ziskovosti, které trápí výrobce, zejména pokud jde o činnosti údržby. Vyjmenujme ty nejčastější oblasti a blíže si je specifikujme:

 • práce: přesčasy, nevhodně rozložené pracovní úkony, nesprávní lidé pro danou činnost, nízká efektivita;
 • náhradní díly: chybějící ND, pomalý proces objednávání ND, nevhodný způsob řízení, ztráta/krádež;
 • aktiva/zařízení: prostoje, špatný stav (vyrábí se zmetky / nutnost oprav), spotřeba energie, předčasné vyřazení z provozu;
 • dodržování normativních požadavků: poplatky/pokuty, zvýšení pojistných sazeb.

Každou z těchto oblastí lze ovlivnit a zmírnit její dopady prostřednictvím inovovaných činností údržby, díky nimž klesnou náklady a dojde k navýšení ziskovosti. V organizacích, které k tomu používají počítačový systém správy údržby (CMMS), se ve většině případů výrazně zvýšila provozní efektivita v následujících číslech:

 • více než 28% zvýšení produktivity údržby;
 • více než 20% snížení prostojů zařízení;
 • úspora více než 19 % nákladů na materiál;
 • snížení nákladů téměř o 18 % v oblasti údržby, oprav a provozu.

Použití softwaru k řízení nákladů na činnost údržby se promítne do navýšení ziskovosti podniku. Klíčem je náležitě implementovaný systém CMMS nebo řešení pro správu podnikových aktiv (EAM). V kombinaci s metodikami, jako je Total Productive Maintenance nebo Six Sigma, jste na cestě k neustálému zlepšování a podpoře tzv. štíhlých a efektivních činností údržby. To vše přispívá k nárůstu ziskovosti podniku.

Proč je software důležitý?

Je zřejmé, že v dnešním prostředí údržby výroby není software jen prospěšný, ale je také nezbytný. Povinnost vyplývá i z norem. Například norma ISO vyžaduje (mimo jiné) automatickou preventivní údržbu. Je velmi důležité, abyste měli k dispozici software CMMS/EAM, který vám pomůže optimalizovat veškeré činnosti údržby týkající se správy aktiv, pracovních příkazů, náhradních dílů a nákupu, bezpečnosti a dodržování předpisů, hlášení a analýz atd. Mnozí si pořídí CMMS software s tím, že od něj očekávají pouze zautomatizování manuálních úkolů, aniž by si uvědomili, že výhody v oblasti úspory nákladů a ziskovosti dalece předčí jejich původní naděje a přání. Mezi obecné výhody softwaru CMMS patří:

 • ochrana podnikových aktiv / prodloužení životnosti;
 • minimalizace zbytečných prostojů;
 • výroba kvalitnějších produktů / ochrana životního prostředí;
 • nižší spotřeba energie;
 • optimalizace plánování údržby.

            Všechny tyto faktory nakonec přispějí ke zvýšení ziskovosti.

Vyhýbejme se největším zabijákům ziskovosti

Pojďme se spolu zaměřit na to, jak se lze každému z těchto zabijáků ziskovosti účinně vyhnout.

Práce: Existuje nespočet vyšších než očekávaných nákladů, které ovlivňují váš tým, pokud nejsou správně spravovány. Jedním z klíčových zabijáků ziskovosti, kterému je třeba se vyhnout, je nevhodné plánování pracovních činností ve vašem týmu. V dobrých i špatných dobách je nezbytné, aby byla té správné osobě přidělena správná práce ve správný čas. Nevhodné rozplánování pracovních úkolů týmu, nesprávné stanovení priorit, nedostatečné nebo nadměrné využívaní lidí se rovná vyšším nákladům na pracovní sílu a špatné náladě v týmu, kde jsou všichni na všechny naštvaní.

Právě v této situaci je nápomocen software CMMS. Například správné stanovení priorit pracovních příkazů k provedení preventivních či opravných činností je zásadní; nemůžete se spolehnout pouze na pořadí, jak byly poruchy nahlášeny, a podle toho stanovit prioritu danému zásahu.

Řekněme, že máte pokaženou toaletu poblíž odpočinkové místnosti: přičinlivý člen týmu údržby tomuto pracovnímu příkazu v systému velmi ochotně přiřadí top prioritu. Všichni přece vyžadujeme funkční koupelnu, ale v blízkém okolí se s velkou pravděpodobností nachází další toaleta. Přiřadit něčemu prioritu jen tak podle pocitu není dost dobrým řešením. Musíte tento postup vždy kombinovat s „kritičností aktiv“, abyste mohli skutečně stanovit správné pořadí pracovních příkazů. Všimněte si níže uvedených pracovních příkazů. Podle vypočítané kritičnosti aktiv dochází k nastavení daného scénáře. Takže pouze díky kombinaci kritičnosti aktiv se správně nastavenou prioritou jsme schopni určit pořadí provádění pracovních příkazů.

Dude Solutions figure 2 Obrázek 2: Stačí jen pár kliknutí v systému CMMS a okamžitě máte informace o tom, kolik položek ND se pohybuje nad či pod úrovní pojistné zásoby, a následně máte možnost se proklikat k detailním údajům o konkrétní součásti. Obrázek poskytla společnost Dude Solutions

V případě znázorněném na obrázku přetrumfnul pracovní příkaz střední priority příkaz s prioritou vyšší. To je přiměřené proto, že dané zařízení má pro chod podniku zásadní význam. Náležitým nastavením priorit pracovních příkazů provede tým nejdříve nejdůležitější úkoly, což pomůže lépe organizovat zaměstnance a sladit prioritu údržby s aktivy, která jsou klíčová pro úspěšný chod podniku a jeho ziskovost.

Další způsob využití systému CMMS je ve formě úložiště, kde se shromažďují podrobné postupy, včetně kontrolních seznamů, obrázků a videí, což zajišťuje, že tým správně a efektivně provádí úkoly údržby (PM = preventivní údržba a CM = údržba/oprava porouchaného zařízení). Výsledkem je zkrácení časů oprav a dokončení pracovních příkazů i celkové zkvalitnění odvedené práce. Protože se i nadále potýkáme s problémy v souvislosti s pandemií covidu-19, je tato možnost obzvláště užitečná, jelikož někteří členové týmu se mohou častěji vyskytovat mimo pracoviště. Videa, která ukazují, jak provádět dané úkoly, pomáhají ostatním, když tam nemohou být osobně.

Aktiva/Zařízení: Odstávka zařízení je králem (a královnou) zabijáků ziskovosti. Většina výrobců je schopna spočítat na minuty přesně, co je stojí neplánované prostoje. Dopad těchto prostojů se rychle navyšuje a může mít katastrofický vliv na výši zisku.

Náležitě nastavený systém CMMS zmírní prostoje díky identifikaci zdrojů chronických problémů (pomocí analýzy hlavních příčin) a nakonec prodlouží životnost aktiv díky kvalitněji prováděné údržbě. Nejenže to přispěje ke zkrácení doby opravy, je také mnohem vyšší šance, že se v první řadě vyhnete neplánovaným výpadkům. Podpora preventivní formy provádění údržby (oproti formě údržby, která řeší až následky poruchy) automaticky zvýší dobu provozuschopnosti. Toho bývá dosahováno díky robustním funkcím PM ve vašem CMMS, včetně termínované PM. Přidejte rozhraní internetu věcí (IoT), abyste byli schopni spojit se v reálném čase s vašimi aktivy; i tímto způsobem navýšíte své zisky.

Nyní si promluvme o prodloužení životnosti vašich aktiv prostřednictvím systému CMMS. Díky jeho zavedení budou spolehlivější a budou vyrábět kvalitnější produkty, ono totiž dlouhodoběji fungující aktiva pomohou vytlačit kapitálové výdaje a z větší části je nahradit. Systém umožňuje tvorbu podrobných analýz a hlášení, která srovnávají počet oprav oproti výměnám, dále identifikaci zařízení, která selhávají nejčastěji a jimž se následně přidělí větší díl PM; nabízí i další cenné informace, jež vedou ke snížení provozních i kapitálových výdajů, což představuje hlavní návratnost investic do pořízení systému CMMS.

Náhradní díly a jejich nákup: Není nic horšího, než když vám výroba konečně dovolí odstavit zařízení z výrobního procesu, abyste na něm mohli provést klíčový zásah v oblasti PM, a vy pak zjistíte, že vám k dokončení opravy chybí náhradní díl. Ještě horší je, že i v rámci běžného provozu bezpochyby dochází k neplánovaným prostojům a chybějící náhradní díl způsobí dodatečný neplánovaný prostoj a zase ukrojí z koláče zisku. Absence náhradních dílů představuje významný zabiják ziskovosti a je třeba se jí vyhnout v maximální možné míře.

Systém CMMS je schopen zmírnit tento problém různými způsoby. Poskytuje jasný přehled o množství ND, které máte k dispozici; co je však nejdůležitější, že vysílá upozornění, když je dosaženo pojistné zásoby.

Nastavení automatických upomínek na zmenšující se pojistnou zásobu vám pomůže zajistit, že v případě potřeby budete mít vždy k dispozici ty správné součásti. Upozornění lze přizpůsobit tak, aby se zobrazovala na řídicím panelu, mobilním zařízení nebo aby byla doručována prostřednictvím e-mailu, což usnadňuje kontrolu stavu. A v dnešní situaci kolem pandemie covidu-19 a při jejím vlivu na dodavatelský řetězec to znamená, že získání potřebného ND může trvat ještě déle a vy za něj v konečném důsledku můžete draze zaplatit.

Dalším dobrým pomocníkem při zvyšování ziskovosti v souvislosti s náhradními díly je optimalizace množství, které máte skladem, prostřednictvím analýzy využití ND a stanovením minimálního a maximálního množství. Efektivitu nakupování podpořte formou nákupu „just-in-time“. Nezapomeňte však zvážit možná narušení dodavatelského řetězce v důsledku pandemie. Zajištění té správné rovnováhy množství ND, které máte po ruce (zejména proto, aby se zabránilo již dříve diskutovanému dobrání ND na nulu), může představovat náročnou výzvu, ale uvědomte si, že díky optimální (ale menší) zásobě ND vždy uděláte radost finančnímu oddělení, jelikož snížíte režijní výdaje a zvýšíte ziskovost.

Zásady bezpečnosti/dodržování normativních požadavků: Náležitě implementovaný systém CMMS je nezbytný pro dodržování norem a zajištění bezpečného pracovního prostředí pro tým. Každý výrobce, který nějakým způsobem přišel o svou certifikaci, vám může sdělit, jaké následné problémy (a výdaje) to přináší, ať už v podobě pokut, zrušených objednávek, zvýšení pojistných sazeb atd. Samotný CMMS nezajišťuje vydání či prodloužení certifikace či splnění normativních požadavků, ale činí tento proces nesmírně snazší a efektivnější a zároveň podporuje veškeré dříve diskutované činnosti, díky nimž se zvyšuje ziskovost celého podniku.

Silnější díky osvědčeným metodikám a postupům: Software a technologie jsou nezbytné k tomu, aby pomohly identifikovat vaše zabijáky tvorby zisku a obrátit je ve váš prospěch, ale různé osvědčené metodiky práce a postupy patří neodmyslitelně k úspěšně vedenému podniku. Váš podnik již možná je zapojen do iniciativ „štíhlé výroby“, jako je Six Sigma, Total Productive Maintenance, 5S apod.

Jednoduchost metodiky 5S: V současné době pravděpodobně všichni uvádíme do praxe zásady 5S na základě příkazu „zůstat doma“, do kterého jsme byli uvrženi. Metodika 5S (separovat, systematizovat, stále čistit, standardizovat, sebedisciplína) představuje staletý proces sahající až ke stavbě lodí v Benátkách v 16. století, který je základem všech iniciativ „štíhlé výroby“. Mohu vám říct, že moje skříně, garáž a podkroví během této pandemie těží z iniciativ podobných 5S.

Chcete-li maximalizovat návratnost investic do systému CMMS, je důležité zaměřit se na kvalitní implementaci a důkladné proškolení všech členů vašeho týmu. Za více než 25 let, co se pohybuji ve výrobní sféře a okolo systémů CMMS, jsem zjistil, že nejčastější příčina  nespokojenosti zákazníka CMMS souvisí s nesprávně provedenou implementací, se špatnou kvalitou dat nebo s nedostatečně zaškoleným personálem. Ano, kvalitní software s příslušnými funkcemi je důležitý, ale nepomůže, pokud není správně nastaven nebo pokud tým neabsolvoval potřebné zaškolení.

Pryč s nočními můrami souvisejícími se ztrátou ziskovosti

Zabijáky ziskovosti útočí na podnik s každodenní vytrvalostí, ale lze se jim postavit a přemoci je, když se vyzbrojíte správným softwarem, osvědčenými postupy a metodikami. Nenechte se zastrašit – spolehněte se na dodavatele CMMS, který vám zcela jistě poradí a provede vás jakýmkoli náročným obdobím. Začněte pomaličku, tak jak se dítě učí chodit, s myšlenkou, že neustálý proces zlepšování a výsledná ziskovost nakonec povedou k velkým skokům a k porážce výše uvedených obávaných zabijáků ziskovosti.

Princip štíhlé výroby a údržby je vždy v módě. Jelikož neustále pociťujeme dopad pandemie covidu-19 na všechny aspekty našeho života, jedna věc je jistá: neustálé zvyšování efektivity, které nám umožňuje „dělat více s méně prostředky“, je zásadní a platí za všech okolností. Až pandemie odezní, budou ti, kteří využili úžasnou efektivitu systému CMMS, rozšířili solidní osvědčené postupy a metodiky a využili všechny doprovodné služby pro lepší implementaci, v dostatečném předstihu před konkurencí.

Paul Lachance se celou svou kariéru věnoval optimalizaci týmů údržby tím, že kladl důraz na možnost rozhodování na základě dostupných dat. Svůj první systém CMMS sestavil v roce 2004 a od té doby strávil svou profesionální kariéru navrhováním a řízením systémů CMMS a EAM. Je pravidelný řečník na národních výstavách a veletrzích, vystupoval na konferencích IMTS, Fabtech a SMRP a svými články přispívá do několika časopisů věnujících se tématům v průmyslu. V současné době působí jako Senior Manufacturing Advisor pro společnost Dude Solutions.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz