Díky monitorování stavu zařízení na dálku můžeme zmírnit problém s nedostatkem pracovníků

Monitorování provozního stavu na dálku umožňuje pracovníkům sledovat zařízení a zakročit dříve, než dojde k jejich úplnému selhání. Zobrazený motor je připojen ke screeningovému systému snímačů vibrací 3562 společnosti Fluke. Obrázek poskytla společnost Fluke Monitorování provozního stavu na dálku umožňuje pracovníkům sledovat zařízení a zakročit dříve, než dojde k jejich úplnému selhání. Zobrazený motor je připojen ke screeningovému systému snímačů vibrací 3562 společnosti Fluke. Obrázek poskytla společnost Fluke

Klíčové ukazatele výkonnosti údržby jsou provázány s vyšším počtem ukončených prací, snížením počtu nevyřízených objednávek a zkrácením střední doby do opravy.

Pandemie covidu-19 přinesla řadu výzev a jiné ještě zvýraznila. Nejvíce se mluví o nedostatku kvalifikované pracovní síly v oblasti údržby. Ať už kvůli celkově větším možnostem na trhu práce, stagnaci mezd, vyhoření nebo z jiných důvodů má mnoho zaměstnavatelů problém obsadit volná pracovní místa. Problém je tak velký, že jsme jej pojmenovali „velká rezignace“. Co to je a jak organizace překonávají překážky podnikání v takzvané ekonomice zaměstnanců?

Proč se potýkáme s nedostatkem pracovníků?

Nedostatek pracovníků se v důsledku pandemie projevuje především u nízkopříjmových profesí, například v oblasti rychlého občerstvení nebo u manuálních pracovníků. Suzane Greemanová ze společnosti Greeman Asset Management Solutions navíc tvrdí, že k „úniku talentů dochází, když nadřízení vytvářejí toxické pracovní prostředí“. Mezi hlavní problémy patří:

 • nedostatek empatie nebo autenticity;
 • tendence k nadměrnému řízení a mikromanagementu;
 • nedostačující vůdčí schopnosti;
 • chabé manažerské dovednosti;
 • neetické nebo nespravedlivé odměňování;
 • nevyhovující pracovní role.

Tyto problémy pandemie ještě zhoršila. Zaměstnanci jsou z různých důvodů vyhořelí. Pracovníci mají větší tendenci myslet na své zdraví a pohodu. Jde o komplexní krizi, která zasahuje většinu světa. Stále však existují způsoby, jak překlenout nedostatek zaměstnanců za přispění technologie průmyslového internetu věcí (IIoT).

Dopady nedostatku pracovních sil pozorují i manažeři v průmyslových oborech. Obzvláště těžce jsou zasaženi pracovníci v profesích, jako je údržba a řízení spolehlivosti. A s menším počtem zaměstnanců je těžší udržet krok s prováděním preventivní údržby, natož pokročit na cestě k prediktivní údržbě.

Jak mohou manažeři údržby minimalizovat problém s nedostatkem pracovníků? Definujme to dvěma slovy: propojená spolehlivost.

Co si máme představit pod pojmem propojená spolehlivost?

Podstatou propojené spolehlivosti je snaha o co nejsnadnější a nejefektivnější komunikaci mezi všemi systémy, prostředky a lidmi. Díky shromažďování komplexních dat o stavu, době provozu a výkonnosti aktiv do cloudu mohou pracovníci využít zjištěné poznatky ke zvýšení produktivity a efektivity.

Data sama o sobě nic nedělají a nezmůžou. Lidé je musejí analyzovat a na základě zjištěných údajů následně efektivně jednat. Propojená spolehlivost poskytuje hloubku a rozsah dat potřebných pro kvalifikovaná rozhodnutí vyžadující potřebné investice.

Po kvalifikovaných řemeslnících byla poptávka již před pandemií covidu-19. Tento nedostatek se jen prohloubil, protože potřebné znalosti a dovednosti se mj. kvůli odchodu zkušených pracovníků do důchodu postupně vytrácejí. IIoT umožňuje těm, kteří zůstávají, čerpat pokyny z odborných záznamů, jež zůstaly uložené v softwaru CMMS.

Pracovníci mohou využívat stávající data novými způsoby. Monitorování provozního stavu jim umožňuje sledovat zařízení na dálku, ještě než dojde k jejich poruše. Jinými slovy, technologie IIoT pomáhá snížit pracovní zátěž personálu.

KPI údržby přispívají ke zdokonalení procesů

Existuje také spousta klíčových ukazatelů výkonnosti údržby (KPI), které mohou pomoci určit a sledovat efektivitu výkonu, ať už majetku, nebo zaměstnanců. KPI údržby mohou pomoci:

 • snižovat náklady;
 • eliminovat poruchy;
 • zlepšovat identifikaci pracovních úkonů;
 • vytvářet pracovní harmonogramy;
 • eliminovat prostoje;
 • flexibilně přeplánovávat pracovní úkoly;
 • zefektivňovat způsob provádění prací.

Mnoho klíčových ukazatelů výkonnosti údržby je spojeno se zvyšováním počtu dokončených pracovních úkolů, snižováním počtu nevyřízených objednávek a sledováním střední doby do opravy. Po analýze těchto tří základních oblastí zjistíte, že v rámci výše uvedených sedmi problémů vykazujete stabilní pokrok.

Snížení počtu nevyřízených objednávek

Hromadění nevyřízených objednávek jde často ruku v ruce s nedostatkem pracovníků. Čím déle zůstávají objednávky nedokončené, tím častěji dochází k nákladným poruchám nebo bezpečnostním problémům. Cílem je kontrolovat množství nevyřízených objednávek během běžného provozu, natož při mimořádných událostech, jako je pandemie.

Správné plánování priorit práce s ohledem na dovednosti současných zaměstnanců pomalu, ale jistě sníží počet nevyřízených objednávek. Sledování míry dokončení nevyřízených objednávek poskytuje přehled o kapacitě pracovníků a zlepšující se metrice střední doby do opravy (MTTR) neboli průměrné doby nutné k opravě měřeného subjektu. I při problémech s nedostatkem pracovníků lze nevyřízené objednávky eliminovat.

MTTR měří, jak dlouho je zařízení mimo provoz, nebo průměrnou dobu do opravy po poruše. Dlouhá doba opravy má významný dopad na hospodářský výsledek podniku, což se projevuje v nesplněných zakázkách nebo cílech.

MTTR se vypočítá následovně: součet období prostojů ÷ počet období prostojů = MTTR.

Manažeři mohou na základě sledování MTTR stanovit minimální požadavky na personál, objem zásob a četnosti oprav či výměny zařízení. Vyjadřuje, jak efektivně dokáže organizace reagovat na problémy se zařízením pomocí oprav. MTTR sice nevyřeší nedostatek pracovníků, ale pomůže vám vyčíslit jeho dopad na organizaci.

Zvýšení míry dokončení pracovních úkolů

Sledovat míru dokončení pracovních úkolů v údržbě je samozřejmostí. V praxi je to však těžší. Sledováním metrik dokončení nevyřízených objednávek a MTTR mohou organizace sledovat míru dokončení pracovních úkolů.

Propojená spolehlivost může pomoci tím, že pracovníky osvobodí od rutinních obchůzek po provozu, v rámci kterých provádějí namátková měření. Implementace technologií pro monitorování stavu zařízení je mnohem efektivnější než pouhé provádění namátkových pochůzek. Například bezdrátové snímače vibrací mohou s dostatečným časovým předstihem spustit varovný alarm před počínajícím selháváním určité součásti; díky tomu máte k dispozici relativně dostatek času pro naplánování a rozvržení potřebných úkonů údržby. Termokamery jsou schopny odhalit netěsnosti, porušenou izolaci, místa, kde hrozí výskyt elektrického výboje, a další problémy způsobující poruchy průmyslových zařízení.

Nadřízení pracovníci pak díky spolupráci se zařízeními pro nepřetržité monitorování stavu na dálku posílají techniky k práci na konkrétních zakázkách, nikoli naslepo, aby namátkově provedli někde nějaké měření.

Jako specialista na mechanické aplikace a produkty ve společnosti Fluke Reliability pracuje John Bernet se zákazníky ze všech průmyslových odvětví, aby úspěšně realizoval jejich projekty zaměřené na zvýšení provozní spolehlivosti zařízení. Má více než 30 let zkušeností s údržbou a provozem komerčních strojů a jako elektrotechnik jaderných zařízení v americkém námořnictvu. Je držitel certifikace vibrační analytik II. kategorie a certifikovaný odborník na spolehlivost údržby (CMRP).

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz