Dodavatelský řetězec se vzpamatovává z dopadu pandemie

Dodavatelský řetězec se vzpamatovává z dopadu pandemie

Jak se budou vytvářet odolné a flexibilní dodavatelské řetězce po ukončení pandemie covidu-19.

Pandemie covidu-19 zaútočila na dodavatelské řetězce ze všech stran, zapříčinila nedostatek pracovních sil, dílů i zásob a zároveň drasticky změnila chování spotřebitelů. A jak už víme, dopad se rozšířil daleko za hranice maloobchodníků a výrobců. Z nedávného průzkumu vyplynulo, že 94 % pracovníků odpovědných za zásobování v oblasti letectví a obrany, finančních služeb a IT zaznamenalo negativní dopad pandemie; společnosti přišly v průměru o 184 milionů dolarů.

Pro mnoho výrobců však obtíže způsobené pandemií neustoupily, i když se vakcíny staly široce dostupnými nejen po celých Spojených státech. Výpadky ve výrobě zůstaly na takové úrovni, že producenti nyní stanovují svou produktovou strategii na základě toho, jaké díly a komponenty jsou k dispozici, na rozdíl od toho, co chtějí jejich spotřebitelé nebo co nejsou schopny nabídnout konkurenční firmy. Manažeři podniků se musejí poprat především se třemi naléhavými úkoly: zaprvé vybudovat odolný dodavatelský řetězec s jasným přehledem o stavu zásob, zadruhé prodloužit životnost aktiv a snížit tak počet prostojů a zatřetí zvýšit produktivitu ve všech provozech, aby zůstali konkurenceschopní tváří v tvář přetrvávajícím hrozbám, jimž je dodavatelský řetězec v současné době vystaven.

Zvýšení míry odolnosti prostřednictvím umělé inteligence a blockchainu

Jedním z hlavních poučení z pandemie bylo zavedení větší míry odolnosti dodavatelského řetězce. Ještě před pandemií uvedlo 87 % vedoucích pracovníků dodavatelského řetězce, že je velmi obtížné předvídat a zvládat narušení dodavatelského řetězce. U většiny organizací (84 %) představuje největší výzvu pro vedoucí pracovníky dodavatelského řetězce nedostatečná přehlednost, přičemž se odhaduje, že 90 % stávajících informací týkajících se dodavatelského řetězce zůstává fakticky nevyužito. Pokud nevíte, kde se nachází vaše zboží nebo kdy dochází k narušení dodavatelského řetězce vašich partnerů, je neuvěřitelně obtížné provádět jakékoli plánování. I relativně lokalizované výpadky dodavatelského řetězce mají obrovské globální dopady. Zhruba 90 % společností z žebříčku Fortune 1000 uvedlo, že největší problémy momentálně řeší s čínskými dodavateli na úrovni Tier 2.

Organizace, které investovaly do pokročilých technologií, jež dokážou podpořit odolnost dodavatelského řetězce, mají výrazně vyšší pravděpodobnost, že se jim bude dařit nejen v případě výkyvů, ale i po skončení pandemie. Společná prediktivní schopnost umělé inteligence a zodpovědný způsob monitorování, které poskytuje blockchain, mohou podpořit odolnost dodavatelského řetězce mnoha způsoby. Tyto novější inteligentní dodavatelské řetězce nabízejí akční informace a přehled o zásobách od začátku do konce a poskytují společnostem podstatně účinnější varování v případě narušení plynulosti dodavatelského řetězce. Rovněž umožňují efektivněji řídit příliv a odliv zásob, čímž snižují náklady na skladování a přepravu. Pracovníci nákupu mohou také efektivněji spolupracovat se svými partnery v dodavatelském řetězci, sladit nebo mnohem dříve odhalit problémy ve výrobním cyklu, snížit množství sporných situací a spolupracovat téměř v reálném čase s využitím aktuálních informací.

Maximalizace výkonu pomocí prediktivní údržby

Výrobci také musejí zajistit, aby při výpadku zařízení nevytvářeli vlastní úzká místa a nenarušovali plynulost dodavatelského řetězce. K tomu je třeba využít prediktivních schopností špičkového systému správy podnikových aktiv, který dokáže zajistit, aby vaše zařízení a provoz byly neustále v chodu. Vyžaduje to také znalost toho, které díly a zařízení jsou pro provoz klíčové, mnohdy i navzdory velkému množství zásob náhradních dílů a aktiv. Z výsledků jedné studie vyplývá, že neplánované prostoje stojí v průměru 260 000 dolarů za hodinu. V rámci velké organizace se snadno stává, že zdroj výpadků nebo důvod odstávky jsou dosti nejasné. Ze studie dále plyne, že v 70 % společností chybí ucelené informace o tom, zda jsou prostoje důsledkem provádění výměn ND, modernizace nebo pravidelné údržby.

Tyto náklady odpadají s plně integrovaným systémem správy majetku, který vám poskytne ucelený obraz o stavu majetku, automaticky odhalí a označí případné abnormality a pomůže technikům stanovit priority a urychlit tak proces provádění oprav. Na pomoc při shromažďování dat a jejich využitelnosti v praxi přispěje odhadem 125 miliard připojených průmyslových zařízení v rámci sítě IoT, což by mělo nastat do roku 2030. Organizace, které nebudou investovat do sběru, analýzy a zprovoznění dat, budou za svou konkurencí pomalu, ale jistě zaostávat.

Mnohé z problémů souvisejících s dodavatelským řetězcem a provozem, s nimiž se organizace potýkaly v uplynulém roce, nejsou nové. Z různých důvodů – od udržitelnosti až po rostoucí očekávání spotřebitelů ohledně etického získávání zdrojů – byli výrobci již dříve pod tlakem souvisejícím s modernizací a digitalizací dodavatelských řetězců. Co však pandemie bolestně zviditelnila, je nedostatečná odolnost, která se táhne napříč všemi dodavatelskými řetězci v téměř každém odvětví. Ve světě dodavatelského řetězce a globální přepravy představují výpadky normální jev, ať už jde o pandemii, nebo špatnou sezónu třeba kvůli hurikánům. Organizace, které nyní investují do inteligentního dodavatelského řetězce a digitální transformace, budou prosperovat v dobrých i špatných časech.

Autorem článku je Joe Berti, viceprezident pro oblast produktového managementu a aplikace umělé inteligence ve společnosti IBM Cloud and Cognitive Software.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz