Dosažení vynikající úrovně kvality díky technologii digitálního vážení

Obrázek 1: Navažovací jednotka spolu s digitální propojovací skříní zajišťují přesné a spolehlivé monitorování integrovaného dopravního a měřicího stroje společnosti Dongguan Hangda. Všechny obrázky poskytla společnost Siemens Obrázek 1: Navažovací jednotka spolu s digitální propojovací skříní zajišťují přesné a spolehlivé monitorování integrovaného dopravního a měřicího stroje společnosti Dongguan Hangda. Všechny obrázky poskytla společnost Siemens

Kvalita hotových výrobků začíná dříve, než se suroviny vůbec smíchají.

Výrobci originálního zařízení (OEM) jsou závislí na spolehlivé technologii vážení, aby mohli svým budoucím spotřebitelům dodávat systémy, které budou garantovat vysokou kvalitu výrobků, jejich spolehlivé monitorování a inteligentní způsob diagnostiky.

Společnost Dongguan Hangda Industrial Measurement and Control Technology se sídlem v jihovýchodní Číně navrhuje a vyrábí vysoce přesné vážicí a míchací/dávkovací systémy od roku 2018.

Firma se specializuje na zařízení pro průmyslová odvětví, která vyrábějí pryž, plasty, potraviny a chemikálie. Většina klientů značky Dongguan Hangda se nachází v Číně a využívá specifické aplikace pro různá zpracovatelská odvětví; jedná se především o dávkovací stanice pro malé či tunu vážící vaky, dávkovače se záznamem ztrát a integrované dopravní a dávkovací stroje, včetně dalších zařízení.

V každém z těchto výrobních systémů má proces vážení zásadní význam pro kvalitu finálního výrobku – zajišťuje, aby se materiály každé aplikace před odesláním koncovým zákazníkům do celého světa dokonale promísily. 

Vytvoření správné kombinace surovin

Jakým způsobem tedy společnost Dongguan Hangda zajišťuje kvalitu v zařízení, jako je integrovaný dopravník a dávkovač?

Začíná to správnou směsí surovin přicházející z podávací stanice systému. Konstruktéři společnosti využívají své dlouholeté zkušenosti a technické znalosti k vypracování návrhu a k následné montáži správného systému komponent; výsledkem jsou aplikace šité na míru konkrétním procesním požadavkům zákazníka.

Jakmile je systém uveden do provozu, integrovaný dopravní a dávkovací stroj automaticky odebírá suroviny z každé dávkovací stanice a poté tyto materiály posílá do další úrovně zařízení, kterou je reaktor nebo vnitřní směšovač.

 Pro zvýšení přesnosti, zamezení plýtvání surovinami a splnění přísných požadavků na ochranu životního prostředí je integrovaný dopravní a dávkovací stroj vybaven také automatickým profukováním a zařízením na zachycování prachu. Všechny tyto prvky pomáhají vytvořit pokaždé tu nejoptimálnější směs.

Společnost Dongguan Hangda si je dobře vědoma, jak důležitá je správná směs pro finální výrobky jejích zákazníků. Jakékoli přístrojové vybavení – stejně jako integrovaný vážicí systém stroje – proto musí mít výkonnou diagnostiku a varovné funkce, aby se předešlo chybnému měření.

Vezměme si například syntetický kaučuk. Tato látka se vyrábí ze surovin, jako je butadien, styren a izopren – malých molekul nazývaných monomery, jež se spojují s dalšími a vytvářejí polymery tvořící základ hotové pryže.

U výrobků ze syntetického kaučuku si zákazníci společnosti Dongguan Hangda zakládají na vlastnostech, jako je pružnost, tvrdost a obsah vlhkosti. Pokud technologie vážení spolehlivě neměří výstupy z dávkovací stanice, může být výsledná receptura kaučuku znehodnocena. 

PLE2212 MAG Siemens Dongguan Hangda2Obrázek 2: Řídicí soustava pro vážicí a dávkovací systém. Jednotky jsou speciálně použity pro řízení vážení a dávkování. Pro řízení procesních receptur a logické řízení podávacích a vyprazdňovacích zařízení se používá PLC, který umožňuje obsluze provádět úpravy a údržbu na místě. Oba PLC jsou propojeny komunikací PN

Dosažení požadované míry přesnosti a spolehlivosti

Systémy značky Dongguan Hangda jsou vybaveny spolehlivými a přesnými zařízeními pro automatické vážení od společnosti Siemens. Programovatelná a integrovaná technologie vážení SIWAREX umožňuje zákazníkům nezávisle sledovat provoz a detekovat poruchový stav každého váhového snímače a poskytuje diagnostické funkce, na nichž jsou technici závislí.

Instalace systému vážení je jednoduchá a rychlá: technici připojí integrované snímače hmotnosti dopravního a měřicího stroje k digitální propojovací skříňce SIWAREX DB, což umožňuje cílené sledování procesů vážení i rozšířenou funkci diagnostiky; propojovací skříňka je pak připojena k vážicímu modulu SIWAREX WP2x1. Díky automatickému nastavení je aplikace zprovozněna během několika minut.

Nakonec operátoři integrují vážicí zařízení do řídicího systému SIMATIC S7-1200, který prostřednictvím tohoto bezproblémového integrovaného systému poskytuje vysokorychlostní datovou komunikaci a řízení mezi přístroji a řídicí místností. 

Výhody spolehlivé struktury systému

Proč si konstruktéři společnosti Dongguan Hangda vybrali technologii vážení SIWAREX? Společnost Siemens rozumí potřebám výrobců OEM a podporuje své zákazníky ve všech fázích vývoje, od plánování až po údržbu komponent a výrobních systémů.

Vysokorychlostní data týkající se hmotnosti a řídicí signál tohoto řešení jsou integrovány mezi váhovým zařízením a řídicím systémem, takže operátoři mají přístup k informacím o stavu každého váhového snímače, aby byla zajištěna spolehlivost procesu vážení a dávkování. Pokud dávkovače surovin dodávají nesprávnou směs ingrediencí, systém SIWAREX WP2x1 vyšle alarm přímo do řídicí místnosti, aby se zastavila výroba a technici byli upozorněni, že došlo k problému.

Programovatelná a integrovaná technologie vážení SIWAREX umožňuje zákazníkům používat rozšiřující modul SIWAREX WP2x1 v různých váhových aplikacích. Zařízení nabízí čtyři digitální vstupy a výstupy a jeden analogový výstup s rozsáhlými diagnostickými funkcemi pro uvedení do provozu a pro samotný provoz; jde o sledování hmotnosti nebo monitorování mezních hodnot.

„S použitím navažovacích jednotek připojených k digitální propojovací skříňce SIWAREX DB mohou nyní naši zákazníci nezávisle sledovat provoz a poruchový stav každého váhového snímače,“ prohlásil Lv Yang, generální ředitel společnosti Dongguan Hangda. „To jim poskytuje optimální možnost diagnostiky a sledování výrobních procesů v reálném čase.“

Díky svým desetiletým zkušenostem se stavbami OEM, jako je tato v Dongguan Hangda, zajišťuje společnost Siemens vysokou kvalitu výrobků, snížení množství odpadu a dodržování ekologických předpisů a přitom poskytuje inteligentní a velmi přesné vážení, které v praxi opravdu funguje. 

Autory článku jsou Mu Gang, produktový manažer, a Martin Brown je marketingový manažer. Oba pracují pro společnost Siemens a specializují se na oblast měřicí technologie.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz