Jak maximalizovat využití systému EAM nebo CMMS

Obrázek 1: Mechanické ucpávky jsou považovány za náhradní díly, ale i ony mají své vlastní náhradní díly. Všechny obrázky poskytla společnost SEPCO Obrázek 1: Mechanické ucpávky jsou považovány za náhradní díly, ale i ony mají své vlastní náhradní díly. Všechny obrázky poskytla společnost SEPCO

Monitorování stavu mechanických ucpávek čerpadel může být tou nejlepší věcí od vynálezu krájeného chleba.

Říká se, že zavedení nějaké inovace často naruší naše pohodlí či vyšlapanou cestičku. A protože lidé obvykle nemají rádi změny, inovační řešení se rodí pomalu.

Vezměte si například nápad začít prodávat krájený chléb. Všichni vtipkujeme, že něco je nejlepší od vynálezu krájeného chleba, ale lidé (a zejména pekaři) původně byli proti této myšlence a o nějakém krájení chleba dopředu nechtěli ani slyšet. V případě krájeného chleba měli kritici pravdu. Když byl celý bochník chleba nakrájen na plátky, zatuchl. Tvůrci Wonder Bread byli mezi prvními, kdo přijali a zrealizovali myšlenku krájeného chleba a ujistili spotřebitele, že jejich „zázračný“ chléb nevyschne. K tomu, abychom se v nějaké věci posunuli dál, je třeba změnit naše cíle a očekávání – prostě změnit pravidla. Tak jak tomu bylo v případě vynálezu krájeného chleba, musejí si lidé tuto myšlenku přisvojit.

Otázkou je, zda sledování mechanických ucpávek v rámci systému pro správu podnikových aktiv (EAM), jako je Maximo, nebo v systému počítačem řízené správy údržby (CMMS), jako je eMaint, bude pro vás natolik vítanou inovací, abyste byli ochotni přenést se přes těžkosti, které změnu většinou doprovázejí. Jaké tedy jsou hlavní výhody?

Jelikož se mechanické ucpávky staly primární metodou utěsňování, je cyklus oprav procesu průmyslového čerpadla často řízen životností této součásti. S těsněními se zachází jako s náhradním dílem nebo se spotřebním materiálem. To je ale chyba. Mechanické ucpávky by měly být sledovány a považovány v systému za rotující aktiva (zařízení), protože je lze opravit a znovu nainstalovat. Přestože je ucpávka považována za náhradní díl, i samotná ucpávka je složena z několika náhradních dílů (viz obrázek 1).

Ucpávky, když přijdou na sklad, bývají uloženy do boxů jako náhradní díl, kterému je přiřazeno materiálové číslo, a jsou vedeny jako zásoba ND na skladě. Ucpávky jsou teoreticky považovány za jednorázovou položku, ale ve skutečnosti bývají odesílány na opravu a znovu přijímány na sklad jako nová položka za cenu opravy. Opravený rotující díl má své výrobní číslo a vlastní historii provedené opravy, která je však ztracena kvůli přiřazení hlavního materiálového skladového čísla.

Proč vlastně sledovat životní cyklus mechanické ucpávky?

Koncoví uživatelé efektivně nepoužívají své systémy EAM nebo CMMS ke sledování toho, co se s jejich mechanickými ucpávkami děje, včetně procesu nákupu, skladování, opravy (přestavby) a výměny. Správné nastavení takového sledování vyžaduje určitý čas a úsilí a servisní týmy často reagují na právě se vyskytující problémy v provozu a nemusejí na to mít čas. Servisní tým však za mechanické ucpávky platí, následně je instaluje, ale pak už většinou neřeší, jak fungují dále po instalaci. Situace kolem mechanických ucpávek je často nevysledovatelná, protože byly několikrát opravovány a stále se s nimi zacházelo jako se spotřebním materiálem. Týmy obvykle nemají k dispozici žádnou předchozí historii dané ucpávky.

Mechanická ucpávka se chová jako pojistka, která často „havaruje“ kvůli přetížení nebo nějakému jinému problému v systému čerpadla, nikoli však proto, že by s ucpávkou nebylo něco v pořádku. V rámci zkoumání příčin týmy často zjistily, že havárie ucpávek byla příznakem větších problémů procesu. Pokud však toto rotující zařízení není systémem sledováno, odkud chcete získat odpovědi na následující otázky:

 • Jaká byla příčina poruchy?
 • Kam ucpávka následně putovala, poté co došlo k její poruše?
 • Byla ucpávka opravena a znovu nainstalována?
 • Byla opravená ucpávka instalována v jiném čerpadle?

Mechanické ucpávky by měly být v systému sledovány, protože jsou opravitelné a každá má svou jedinečnou historii. Náležité využívání systému EAM nebo CMMS ke správě a sledování historie mechanické ucpávky pomáhá týmům:

 • znát úplnou historii těchto zařízení;
 • identifikovat a eliminovat příčiny selhání;
 • naplánovat přesnou dobu výměny ucpávky na základě její skutečné provozní životnosti a bez čekání na to, až přestane těsnit a čerpadlo bude muset být neplánovaně odstaveno.

Porouchané mechanické ucpávky vyprávějí své vlastní příběhy. Během procesu opravy/obnovy ucpávky jsou zřejmé stopy svědčící o příčině její poruchy. Někteří výrobci analyzují charakteristické znaky opotřebení ucpávek a vystavují k tomu patřičný protokol. Tato data však obvykle nejsou zaznamenána na úrovni správy aktiv. Identifikace a řešení základních příčin poruchy mechanických ucpávek zvyšují ve svém důsledku spolehlivost systému a prodlužují životnost čerpadla. Sledování historie dění kolem ucpávek v rámci systému EAM nebo CMMS zlepšuje schopnost koncových uživatelů identifikovat a řešit chronické a předčasné poruchy těchto ucpávek.

PLE2008 MAG Sepco Fig 2Obrázek 2: Snímek obrazovky, na kterém vidíme proces vložení položky rotačního zařízení do systému Maximo

Jak přistupujete ke sledování historie vašich mechanických ucpávek?

Plánovač údržby zařízení dohlíží na přidání sledovacích čísel mechanických ucpávek do systému údržby. V rámci systému CMMS nebo EAM by měla být ucpávka zadána jako rotující zařízení (aktivum), což vidíme na obrázku 2. Když proběhne demontáž této ucpávky kvůli výměně nebo opravě, mělo by to být v programu zaznamenáno, aby bylo možné sledovat, co se s ucpávkou děje dále. Jakmile je dané zařízení do systému přidáno, lze všechny související činnosti zaznamenat a sledovat v příslušném programu.

PLE2008 MAG Sepco Fig 3Obrázek 3: Mechanická ucpávka čerpadla se skládá z mnoha dalších položek

Pokud je ucpávka odeslána k opravě, nebo dokonce k analýze, která má zjistit její poruchu, je třeba tyto informace do systému zadat. Je důležité znát a zaznamenávat také jednotlivé součásti těchto rotujících zařízení (viz obrázek 3). Ucpávky se mohou v několika místech opotřebovat (viz obrázek 4). Vadné plochy ucpávky mohou vykazovat různé typy opotřebení, včetně:

 • koroze;
 • eroze;
 • únavy materiálu;
 • přetížení.

PLE2008 MAG Sepco Fig 4Obrázek 4: Existuje mnoho položek, které se mohou v rámci mechanické ucpávky opotřebovat/porouchat

Avšak těsnění a O-kroužky, nacházející se v ucpávce, vyprávějí skutečný příběh o tom, proč došlo k poruše ucpávky:

 • nabobtnalý vzhled: může indikovat chemickou reakci; měl by být zvolen jiný elastomerový materiál;
 • zářezy a vrypy: může to znamenat, že během instalace se vyskytly určité problémy, na hřídeli či pouzdru je otřep či jiné poškození;
 • nadměrně ztvrdlé či prasklé těsnění: chemická reakce nebo příliš vysoká teplota; možná bude zapotřebí aplikovat materiály odolávající vyšším teplotám;
 • extrudovaná struktura: může naznačovat problémy s nesprávně zvolenými vůlemi;
 • míra stlačení: může znamenat, že na těsnění je aplikován příliš velký tlak; došlo k nadměrné komprimaci.

Dodavatel, který se zabývá opravami či přestavbou ucpávek, by měl být schopen analyzovat druh opotřebení a určit, proč těsnění selhalo. Selhání mohlo způsobit např.:

 • konstrukční řešení ucpávky: zvoleno nesprávné konstrukční řešení nebo materiál těsnění;
 • nákup nevhodného typu ucpávky: špatně zvolený materiál či velikost;
 • skladování: opoždění dodávek, nevhodný výběr dodavatele, správa zásob ND na nízké úrovni;
 • montáž ucpávky: nesprávné montážní postupy nebo nedostatečné technické dovednosti;
 • provoz: nesprávné plánování, špatné provozní postupy, nedostatečná kontrola provozního prostředí nebo chyba obsluhy;
 • údržba: nevhodně navržené postupy údržby nebo nedostatečná metodika řízení.

Až příště servisní tým nainstaluje novou nebo opravovanou mechanickou ucpávku, udělejte si čas a přidejte ji do systému EAM nebo CMMS. Získané informace a zaznamenaná historie budou stavebními kameny úspěšnějšího používání ucpávky a přispějí k efektivnějšímu provozování celého systému čerpadla.

 

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz