Bruce Wesner, vedoucí technického servisu ve společnosti PGT, uvedl, že existují dva klíčové faktory pro úspěšnou implementaci systému CMMS. „Zaprvé musíte cítit podporu ze strany vedení podniku, aby všichni pochopili, že to není jen nějaká hra, a zadruhé velmi vysokou úroveň spolupráce v rámci celé organizace, aby se to někam pohnulo.“ Bruce Wesner, vedoucí technického servisu ve společnosti PGT, uvedl, že existují dva klíčové faktory pro úspěšnou implementaci systému CMMS. „Zaprvé musíte cítit podporu ze strany vedení podniku, aby všichni pochopili, že to není jen nějaká hra, a zadruhé velmi vysokou úroveň spolupráce v rámci celé organizace, aby se to někam pohnulo.“ Obrázek poskytla společnost PGT Custom Windows and Doors

Získejte u lidí důvěru a předveďte jim výhody v zavedení a provozování CMMS.

Změna výrobního podniku s tradičními postupy údržby na podnik zaměřený na proaktivní strategie údržby může představovat docela náročný úkol. Překážky, jako jsou vysoké náklady, nedostatek znalostí týkajících se průmyslového internetu věcí (IIoT) a neúspěšné pokusy v minulosti, někdy blokují cestu. Často jde o lidský faktor, který buď zabrání vydat se touto cestou, anebo ji naopak učiní úspěšnou. Dva přední výrobci ve svém oboru sdílejí, jak úspěšně implementovali iniciativy proaktivní údržby využívající počítačový systém pro řízení údržby (CMMS).

Řízení kulturních změn ve společnosti PGT Industries

Společnost PGT Custom Windows and Doors (PGT), přední výrobce nárazuvzdorných oken a dveří, nedávno začala používat systém CMMS pro maximální využití a správu svého portfolia aktiv. Zachytávání dat, shromažďování informací o inventáři, příprava datových vstupů z různých zdrojů a školení klíčových členů týmu byla první místa, kde začal tým, jenž má na starost údržbu a spolehlivý provoz zařízení, rozvíjet své činnosti.

Jen o rok později Bruce Wesner, vedoucí technického servisu ve společnosti PGT, spolu se svým týmem zaznamenali významné měřitelné výsledky, včetně zvýšení produktivity, prodloužení doby provozuschopnosti strojů a zařízení a snížení nákladů. Přechod na nový systém se ovšem neprojevil přes noc.

„Potřebovali jsme zachytit data a informace, aby je bylo možné poslat našemu týmu, který zodpovídá za údržbu a spolehlivý provoz zařízení,“ vysvětloval Wesner. „Získaná data pak byla použita k provedení analýzy spolehlivého provozování zařízení, jejíž výsledky nám následně ukázaly, na co se máme soustředit a čemu věnovat větší pozornost a více času.“

Personál údržby byl v minulosti zvyklý nechat zařízení v chodu tak dlouho, až se porouchalo. V podniku PGT v amerických Benátkách na Floridě, kde pracuje více než 2 300 zaměstnanců a 60 obchodních zástupců, bylo pro dosažení spolehlivého provozování aktiv nutno komunikovat a sdělovat napříč celým podnikem veškeré výhody, které stojí za zavedením systému CMMS.

Aktivním zapojením personálu na všech úrovních získal Wesner a jeho podpůrné týmy potřebnou dynamiku.

„Klíčovými faktory, jak do této změny zapojit lidi, je mít tyto dvě následující věci k dispozici od samého začátku,“ zdůraznil Wesner. „Zaprvé musíte cítit podporu ze strany vedení podniku, aby všichni pochopili, že to není jen nějaká hra, a zadruhé velmi vysokou úroveň spolupráce v rámci celé organizace, aby se to někam pohnulo.“

Poté, co došlo k úspěšné implementaci, byly v podniku v amerických Benátkách zahájeny plány přechodu na program monitorování aktuálních stavů strojů a zařízení. Organizace se chystá provést tyto změny i u svých dalších poboček v USA.

„Důvěra představuje velkou část kulturní změny,“ shrnul problematiku Wesner. „Myslím, že naší největší překážkou při zavádění nových postupů byla nedostatečná informovanost a nepochopení způsobu, jak se věci dají dělat jinak.“

Odstranění překážek z cesty – společnost Pratt & Whitney

Společnost Pratt & Whitney, světový lídr v oblasti leteckého designu a výroby, rovněž zahájila cestu za zvýšením spolehlivosti provozu svých zařízení přijetím systému CMMS. V organizaci už přestával fungovat stávající systém, který vyžadoval nadměrnou administrativní zátěž, což způsobovalo 12- až 24hodinové zpoždění při vydávání pracovních příkazů k provedení oprav. Aby získali vstupní informace pro pořízení nového systému CMMS, požádal manažer provozu a údržby Bruce Gallagher a technik spolehlivosti Jason Vorce o návštěvu místního konzultanta CMMS, aby tento systém demonstroval u nich v podniku.

Konzultant ukázal celému týmu, jak lze systém CMMS použít pro přiřazení priorit pracovních příkazů na základě kritičnosti jednotlivých zařízení a také pro maximální prodloužení doby provozu a výrazné zlepšení procesů. Společnost Pratt & Whitney vyžadovala, aby byl systém dostatečně flexibilní a přizpůsobil se konkrétním potřebám jejich podniku, včetně správy pracovních příkazů a zajištění dostupnosti náhradních dílů, a aby byl intuitivní a snadno použitelný. Systém CMMS, který nakonec Gallagher a Vorce vybrali, je schopen splnit všechny stanovené podmínky a ještě mnohé další.

Implementační tým získal souhlas od vedení podniku a zahájil instalaci systému CMMS.

„Pokud lidem stále ukazujete další a další výhody, nakonec se z jejich původního ne stane ano,“ vysvětlil Vorce. „Pokud jeden člověk řekne ne, najděte někoho jiného, ​​který odstraní danou překážku z cesty. Najděte někoho nad nimi nebo vedle nich, který řekne možná, zkusíme to, jdeme do toho.“

Od uvedení systému do provozu on-line zaznamenala společnost Pratt & Whitney solidní měřitelné výsledky. V jednom případě se při používání systému ke správě náhradních dílů odhadovalo, že organizace ušetřila více než 100 000 dolarů či měsíce prostojů jednoduše proto, že v případě potřeby byly po ruce ty správné náhradní díly.

„Odstraňujeme tímto způsobem hodně namáhavých demontážních a montážních činností, protože můžeme použít predikční stránku věci,“ zdůraznil Gallagher. „Je to jako když se vám má narodit vaše první dítě. Nevíte, jak bude vypadat, ale když uvidíte výsledky a podíváte se na záznamy a protokoly, získáte pocit z dobře odvedené práce.“

Gallagher cítí v kostech, že program je opravdu solidní, a těší se, až bude zaváděn v dalších pobočkách v rámci celé společnosti. „Ředitel našeho podniku pozval zástupce jiných poboček do závodu v Lansingu (Michigan), aby viděli prezentaci našeho systému CMMS,“ dodal Gallagher. „Několik z nich si vzalo demo verzi s sebou a od nich se to pak doneslo až k prezidentovi celé naší společnosti. Udělalo to na něj velký dojem.“

Závazek ke změně

V nedávném průzkumu společnosti McKinsey & Company byli vedoucí pracovníci napříč odvětvími požádáni, aby si vybrali, který faktor nejvíce ovlivňuje výsledky při zavádění důležitých změn v podniku. Z více než 2 000 respondentů si 67 % zvolilo „jasná vlastnická práva napříč celou organizací“ a na druhém místě se umístilo „převzetí zodpovědnosti za provádění změn na všech úrovních podniku“.

Zapojení všech účastníků do plánu řízení změn od samého začátku jim umožňuje nejen zvýšit pocit sounáležitosti s firmou a prohlubovat míru zodpovědnosti za provádění proaktivní spolehlivostní údržby, ale také cítit, že jsou ceněni a tvoří nedílnou součást firemního úspěchu. Stejný lidský faktor, který představuje hrozbu pro úspěch, zajišťuje dosažení úspěchu, když je správným způsobem ovládán. 

Kevin Clark, CMRP, viceprezident společnosti Fluke Accelix, se ke společnosti připojil před dvěma lety a jeho záměrem bylo rozvíjet systém eMaint CMMS, včetně aplikace Fluke Connect.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz