Optimalizovaný provozní výkon s nižším počtem prostojů

Společnost Petroleum Development Oman modernizuje svůj rozlehlý státní plynárenský závod v severním Ománu. Obrázek poskytla společnost Honeywell Společnost Petroleum Development Oman modernizuje svůj rozlehlý státní plynárenský závod v severním Ománu. Obrázek poskytla společnost Honeywell

Společnost Petroleum Development Oman prodlužuje životnost kritických zařízení díky včasné modernizaci technologií.

Společnost Petroleum Development Oman (PDO) nasazuje technologii pro modernizaci a standardizaci architektury řídicího systému v rámci státní plynárny (GGP) v severním Ománu. Společnost PDO je přední průzkumnou a těžební společností na území sultanátu Omán.

„Jedná se o splnění nejaktuálnějších požadavků zákazníků,“ prohlásil Pramesh Maheshwari, viceprezident a generální ředitel divize Lifecycle Solutions and Services společnosti Honeywell Process Solutions. „Zvýšená úroveň propojitelnosti řeší problémy spojené s neustálými změnami. K předvídání problémů využíváme technologie umělé inteligence. Podporujeme tak proaktivní, nikoli reaktivní přístup.“

Díky modernizaci závodu je provoz zpracování plynu dlouhodobě udržitelný a efektivní, což společnosti PDO pomáhá uspokojit rostoucí poptávku po plynu.

Instalovaná řešení modernizují řídicí centrum plynárny. Rozsah celkové technologické modernizace zahrnuje jednak přesun všech řídicích jednotek HPM (High-Performance Process Manager) na účinnější a sofistikovanější řídicí jednotku C300 a jednak nahrazení řídicí jednotky Fail Safe Controller jednotkou Safety Manager.

Instalovaná základna

„V minulosti měli výrobci nainstalovánu řadu systémů na různých úrovních. V současné době je potřeba to vše spojit a zpřístupnit nejen data, ale i závěry z nich plynoucí,“ uvedl Maheshwari. „V minulosti byl řídicí systém tvořen operátorským panelem. Rozhodnutí o tom, co se má například vyrobit, byla prováděna odděleně. Dnes jsme díky modernizovaným technologiím schopni propojit komplexní data a zefektivnit tak proces rozhodování.“

Přechod na nový systém byl dokončen při zachování stejných vstupních a výstupních modulů. V rámci projektu došlo také k přechodu na nejnovější verzi softwaru Experion PKS R511 a k obnově pracovních stanic, serverů a síťových platforem. Společnost PDO rovněž implementuje řešení Honeywell Trace umožňující efektivnější monitorování kritických řídicích prostředků.

Experion PKS (Process Knowledge System) představuje distribuovaný řídicí systém nové generace, který má sjednotit lidi s procesy, obchodními požadavky a správou aktiv, tj. s údržbou a dalšími podpůrnými aplikacemi.

Safety Manager je modulární bezpečnostní systém optimalizovaný pro více typů poruch a určený pro nouzová vypnutí a bezpečnostní přístrojové systémy. 

Nová podoba údržby

Honeywell Trace zachycuje a zaznamenává data o konfiguraci, aby uživatelé mohli sledovat změny, identifikovat technické anomálie, eliminovat chyby a urychlit plánování projektů. Intelektuální vlastnictví a patentovaný přístup ke sběru dat umožňují získávat data v řádu hodin oproti dnům.

„Způsob provádění údržby se mění díky mobilním konzolám vybaveným rozšířenou realitou, které umožňují okamžitou reakci. Prostřednictvím prediktivních technologií máme přehled o tom, co by se mohlo pokazit, dříve než se to stane,“ konstatoval Maheshwari.

Celkově zaznamenala společnost PDO celou řadu přínosů, včetně konzistentní kvality plynu, snížení rizika neplánovaných odstávek a zlepšení plánování životního cyklu. Transformace byla provedena při současném zachování duševního vlastnictví společnosti PDO.

„Naše schopnost uspokojit poptávku po plynu v celém sultanátu závisí na schopnosti plyn efektivně těžit a zpracovávat, což vyžaduje moderní řídicí architekturu,“ zdůraznil Ahmed Al Harrasi, senior control & automation leader pro plynová aktiva společnosti PDO.

„Kvůli stárnutí systémů a problémům s podporou mohou naši zákazníci čelit značnému riziku a neplánovaným odstávkám výrobní technologie,“ podotkl Maheshwari. „Využívání procesu automatizace prostřednictvím přechodu na nové technologie při současné optimalizaci stávajících investic je proto klíčovým faktorem. To je přístup, který jsme zvolili u společnosti PDO, a jsme rádi, že ji můžeme provést cestou digitalizace.“

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz