Přepracování procesů údržby pro optimalizaci automatizace prediktivní údržby

Přepracování procesů údržby pro optimalizaci automatizace prediktivní údržby

Připravte půdu pro úspěšný přechod z manuálních na prediktivní procesy údržby s podporou IIoT.

Průmyslový internet věcí (IIoT) se rozšiřuje a organizace mohou být v pokušení impulzivně zavádět zařízení a nechat se překvapit, co funguje a co ne. Někteří si mohou tuto cestu zvolit pro implementaci připojených zařízení a nástrojů pro zajištění spolehlivosti, ale z dlouhodobého hlediska to nefunguje dobře. Namísto uspěchaného zavádění programů údržby s podporou IIoT by si společnosti měly vyhradit čas na přizpůsobení svých procesů a lidí, než nové technologie a pracovní postupy zavedou.

Ať už společnost začíná, nebo se nachází v procesu implementace automatizace údržby, audit pomůže společnosti určit, kam směřuje. Zjištění, co v oddělení údržby funguje a co ne, umožňuje firmám zvýšit produktivitu, automatizovat dříve manuální úkony a úspěšně implementovat zařízení prediktivní údržby (PredictiveMaintenance – PdM).

První kroky k automatizaci údržby

Před zahájením automatizace údržby a digitalizace by měli vedoucí údržby provést několik kritických interních studií. První je seznam kritických aktiv, který vytvoří hierarchii zařízení na základě toho, jak důležitá jsou pro ziskovost podniku. Seznam kritické důležitosti aktiv pomůže týmům stanovit priority oprav a zkrátit prostoje. Poskytuje také vodítko pro nejlepší strategii údržby výroby. Jakmile je hodnocení dokončeno, organizace může určit, jak alokovat zdroje na základě stráveného času nebo typů potřebných nástrojů.

Klíč k dlouhé životnosti výrobních prostředků

Křivka potenciál–porucha (P–F) ukazuje vztah mezi životními cykly výrobních prostředků, náklady a různými technologiemi/postupy údržby používanými k prevenci selhání. Výkon v průběhu času je dán tím, jak jsou výrobní toky navrženy, jak je zařízení instalováno a jak funguje podle specifikace výrobce. Pokud návrh a instalace nejsou přesné, výrobní prostředky nebudou nikdy fungovat správně. Návrhové a instalační části křivky, které jsou před intervalem P–F, jsou pro životnost výrobního prostředku klíčové. Skutečným záměrem křivky P–F je ukázat, kde je třeba použít nástroje pro zajištění spolehlivosti, strategie a procesy údržby, aby měly co největší dopad na spolehlivost výrobních prostředků.

fluke predictive 2Křivka P-F je znázorněním životního cyklu výrobního prostředku, počínaje instalací. Cílem využití křivky je určení, jak správně a déle využívat provozovaná zařízení. Obrázky poskytla společnost Fluke

Definujte selhání, využijte křivku P–F

Druhým krokem je definování toho, co „selhání“ pro organizaci znamená. Křivka P–F se používá k určení nejlepší metodiky zkoušení pro prodloužení výkonu v průběhu času a prodloužení životního cyklu. Stanovit to, co představuje a co nepředstavuje selhání, pomáhá týmům standardizovat jejich reakci a určovat priority akcí. Výrobní prostředek běžící na nižší kapacitu možná ještě neselhal, ale bude mít nepříznivý dopad na provoz. To se označuje jako funkční selhání a dochází k němu směrem ke spodní části křivky P–F.

Výrobní prostředky s identifikovatelnými fyzickými podmínkami se mohou blížit potenciálnímu bodu poruchy, kde je selhání pravděpodobné, ale dosud nenastalo. Do této doby jsou nutná nápravná opatření k prodloužení životnosti výrobního prostředku.

Funkční selhání nastane, když výrobní prostředek není schopen splnit stanovené výkonnostní standardy, které se liší podle společnosti. Vytvoření seznamu kritické důležitosti výrobních prostředků a definování funkčního selhání každého výrobního prostředku v celé organizaci pomůže stanovit priority jejich oprav a zajistit provozuschopnost.

Procesy a lidé

Po auditu procesů a sestavení seznamu kritické důležitosti výrobních prostředků je pro úspěšnou implementaci nezbytné vyškolení týmu podpory.

Společnosti spěchající se zaváděním nových technologií často nedostatečně připraví personál na nastávající změnu. Před implementací zařízení IIoT zajistěte, že personál:

  • absolvuje náležité školení,
  • rozumí procesu,
  • přijme kulturu spolehlivosti,
  • umí vybrat a kontrolovat data.

Na začátku procesu zapojte do této cesty členy týmu ze všech úrovní. Ti, kteří se nezúčastní, by mohli zůstat bezradní: „Co to vlastně pro mne znamená?“ Účast je klíčovou součástí úspěchu. Umožnit zaměstnancům poskytovat zpětnou vazbu k implementaci jim pomůže zapojit se a mít vlastní zájem na úspěchu programu.

Připravte cestu k automatizaci IIoT

Implementujte omezený pilotní program, abyste zjistili, zda je organizace připravena přijmout koncepci IIoT. Kontrolou, zda jsou lidé a procesy připraveni na digitální transformaci, si organizace ověří, že je schopna provádět změny a že cíle jsou dlouhodobě dosažitelné a udržitelné. Prokažte, jaký rozdíl přinese prediktivní údržba pro finanční výsledky firmy, abyste získali větší podporu vedení společnosti.

Když začnete v malém měřítku, pomůže vám to zajistit úspěch rozšíření ve velkém měřítku. Tento přístup chrání týmy i organizaci před zahlcením obrovským množstvím dat. Vyberte sadu výrobních prostředků, které budou programem procházet od začátku do konce. Zvolte metodiky zkoušení (např. ultrazvuk, termografii nebo vibrace), které se vztahují na pilotní výrobní prostředky, a vyberte přidružená zařízení IIoT. Použijte je k získání prakticky využitelných dat z výrobních prostředků, nechte týmy pracovat na základě těchto dat a sledujte ušetřený čas i peníze, abyste si připravili zdůvodnění investice.

Automatizace procesů a postupů údržby pomáhá týmům dokázat více s méně zdroji a umožňuje využívat připojené nástroje k zajištění spolehlivosti prostřednictvím prediktivní údržby. Nové technologie vylepšují a automatizují strategie údržby a pomáhají organizaci maximalizovat spolehlivost. Přepracování procesů připravuje týmy na IIoT a transformuje údržbové aktivity v aspekt, který zvyšuje obchodní hodnotu.

Frederic Baudart, CMRP, hlavní specialista produktových aplikací společnosti Fluke. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com