Preventivní údržba šetří stroje i peníze, nečekejte proto na poruchu

Preventivní údržba šetří stroje i peníze, nečekejte proto na poruchu

Včasná a cílená kontrola strojů a linek pomáhá předejít náhlým výpadkům provozu, které stojí firmy nemalé náklady.

Nárůst cen energií a pohonných hmot, nedostatek surovin, materiálů i pracovníků… To jsou okolnosti, kterým české firmy v současné době čelí. Ty, které chtějí předejít nenadálým výdajům a šetřit provozní náklady, by měly právě v tomto období pečlivě plánovat. Patří sem i preventivní kontroly a pravidelná údržba strojů a linek, a to ideálně v době mimo špičku, potažmo hlavní sezonu.

Údržba pomáhá předcházet ztrátám

Zastavení provozu – způsobené např. přehlédnutou závadou – může firmám v době největšího vytížení linky způsobit i ve velmi krátké době enormní ztráty. „Typickým příkladem oblasti, kde se vyplatí řešit preventivní údržbu zrovna v těchto týdnech a měsících, je zemědělství. Vrcholná sezona, která přichází s létem, znamená vysokou zátěž pro veškeré stroje i linky. Když se v tomto období porouchá např. dopravníkový pás, musí firmy narychlo shánět servis, připlácet si za expresní vyřízení opravy, a ani tak se často nevyhnou dočasnému zastavení provozu,“ vysvětluje Petr Všetula, ředitel výroby z firmy Gumex, která se mimo jiné montáží a servisem dopravníkových pásů zabývá. Právě pásové dopravníky jsou jedním z nejvyužívanějších strojů nejen v zemědělství, ale také potravinářství a mnoha dalších odvětvích.

Jak poznat, že je nutná oprava?

Pásy dopravníků je dobré pravidelně kontrolovat. „Většinu potenciálních závad odhalí už vizuální kontrola – třeba když je pás viditelně opotřebovaný, natrhnutý nebo se rozlepuje v místech spojů. Doporučuji také prohlédnout podpěrné a vodicí válečky i hnací válce. Právě ty dokážou v případě problému zničit celý pás,“ instruuje Všetula. V případě, že zákazník narazí na problém, nabízí Gumex bezplatnou konzultaci s technikem. Po odsouhlasení cenové nabídky servisu je oprava obvykle hotová do 3 až 5 dnů.

„Včasná údržba prováděná za provozu dokáže valné většině závad předejít. Vždy proto radíme našim klientům, ať dbají na pravidelnou kontrolu, plánují ji s předstihem před hlavní sezonou, a když si nejsou něčím jistí, raději nám zavolají. I když se možná zdá taková prevence ‚nadbytečná‘, faktem zůstává, že lze díky ní výrazně ušetřit. Pozdější nucené odstávky provozu mohou v odvětví, jehož hlavní sezona trvá několik týdnů, znamenat velké finanční ztráty,“ pokračuje Všetula.

Pravidelný servis prodlužuje životnost strojů

Budoucností je v tomto ohledu tzv. prediktivní údržba. Na rozdíl od údržby reaktivní (tzn. opravy vzniklých problémů) a preventivní (tzn. kontroly zařízení ve chvíli, kdy se vše zdá v pořádku) je cílem prediktivní údržby servisovat stroj ve chvíli, kdy riziko poruchy překročí určitý limit. Toho lze docílit instalací senzorů, sběrem dat a jejich následnou analýzou a vyhodnocením. Díky tomu je možné zkrátit čas věnovaný plánování údržby a zvýšit efektivní využití strojů. „Většina firem si naštěstí význam servisních kontrol uvědomuje. Úspora, kterou včasné kontroly přinášejí, se navíc netýká pouze předcházení poruch a následného zastavení provozu. Pravidelný servis také prodlužuje životnost strojů a linek,“ doplňuje Všetula.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz