Přínosy SKF diagnostiky v SKF Lubrication systems v Chodově

Přínosy SKF diagnostiky v SKF Lubrication systems v Chodově

V roce 2018 začal výrobní závod SKF na mazací systémy v Chodově používat nástroje pro monitoring a diagnostiku strojů – QuickCollect pro pochůzkovou kontrolu a on-line monitorovací systém IMx-8. S odstupem času už je jasné, co všechno díky užívání těchto systémů získali a jak jsou s nimi spokojeni. Užívání monitoringu a vzdálené diagnostiky přineslo především velké úspory, úbytek rizika a snížení času na sběr dat v budoucnu. 

Pro zavedení systému on-line monitoringu a vzdálené diagnostiky se firma SKF Lubrication Systems rozhodla, když před několika lety investovali do nové haly a strojního vybavení obrobny. S tím přišla také výměna klasických mechanických, poloautomatických a automatických strojů nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty. Současně bylo potřeba bedlivěji sledovat stav strojů a předcházet jejich poruchám, které by měly výrazný vliv na provoz výroby.

SKF Lubrication Systems v Chodově u Karlových Varů využívá služby SKF Premium. Jedná se o kontrakt, kdy zákazník od SKF prostřednictvím sítě autorizovaných distributorů odebírá zboží a za měsíční paušál za zvýhodněných podmínek nakupuje služby. Konkrétně u SKF Lubrication Systems se jedná o pochůzkovou diagnostiku, její zavedení, proškolení a vybavení. Dále se jedná o on-line diagnostiku, její instalaci, související hardware a software, vyhodnocování on-line diagnostiky v Centru vzdálené diagnostiky a reporting zpět k SKF Lubrication Systems.

SmartRotation

Prediktivní diagnostika přináší úspory, kratší odstávky a hladší průběh výroby. V SKF Lubrication Systems je prvním příkladem honovací stroj, u kterého byla odstávka díky prediktivní diagnostice a reportingu zkrácena z celého týdne na pouhý jeden den. V úsporách se u tohoto jediného stroje jednalo o 113 100 Kč. U pily tyčového materiálu bylo cílem snížit riziko, že dojde k havárii. Pokud by k havárii pily došlo, zastavila by se výroba v celé obrobně. Vyčíslená hodnota rizika havárie a její vliv na výrobu by se pohyboval mezi 88 400 Kč a 260 000 Kč. Od zavedení systému prediktivní diagnostiky k žádné havárii nedošlo. Dalšími sledovanými zařízeními jsou olejová čerpadla, u kterých se odstranila doba opravy, protože se realizuje během plánované kontroly. Před zavedením systému prediktivní diagnostiky byla potřeba odstávka na hodinu, jejíž hodnota byla 9 360 Kč. Díky prediktivní diagnostice se za první rok od jejího zavedení SKF Lubrication Systems vyhnuli nákladům a ztrátám v rozmezí 366 000 až 538 000 Kč. Mezi další přínosy patří snížení rizika neplánované odstávky z důvodu poruchy a snížení času na sběr dat v budoucnu.

www.skf.cz

SKF

Zákazníci SKF požadují snížení tření a rychlejší, déletrvající a bezpečnější chod strojů. Co nejefektivnější a udržitelné řešení tohoto problému přispívá k firemní vizi světa spolehlivých rotačních strojů. SKF toho dosahuje spojením  zkušeností získaných ve více než 40 průmyslových odvětvích se znalostmi ve všech technických platformách SKF: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. 

www.skf.cz