Provádějte rychlé a snadné testy ventilů s inteligentním ovládáním HART

Provádějte rychlé a snadné testy ventilů s inteligentním ovládáním HART

Rozlišování mezi špatně fungujícími regulačními ventily a těmi, které jsou vyhovující, může být matoucí, pracné i časově náročné. Většina proporcionálních regulačních ventilů s inteligentním ovládáním je vybavena jednoduchými manuálními ukazateli procenta dráhy pro specifické nastavení ventilu. Díky tomu sice máme k dispozici určité informace o aktuálním výkonu a stavu, avšak nejedná se o nejpřesnější odečet a ani to neukazuje, jak ventil funguje za provozních podmínek. Pokud indikátor nesvítí ani o jeden nebo dva procentní body výš, může to zásadním způsobem ovlivňovat kritické procesy.

Pro získání přesnější představy o výkonové charakteristice ventilu je často vyžadována demontáž ventilu a odzkoušení jeho funkčnosti pomocí speciálních zkušebních přístrojů. Takovéto zkušební přístroje nejsou levnou záležitostí a pro méně kvalifikované techniky není jejich obsluha zrovna nejjednodušší.

Vynaložený čas = náklady

Vzhledem k výše uvedenému je to právě faktor vynaloženého času, který nám nejvíce zvedá náklady. Demontáž ventilu může trvat asi hodinu, namontování na zkušební přístroj a samotné odzkoušení zabere také hodinu a zpětná instalace ventilu znamená další hodinu. A to máme jen jeden ventil. V rámci nepřetržitých procesů, kdy je ventil demontován bez nainstalovaného obtoku, musíme celý proces odstavit mimo provoz, což nikdo nechce ani slyšet.

Relevantní zkoušky se obvykle odsunou do doby, kdy je závod plánovaně odstaven; v případě šaržového zpracování jsou zkoušky vsunuty mezi jednotlivé šarže. Technici obvykle potřebují během odstávky odzkoušet desítky až stovky ventilů, takže čas na provádění testů rychle narůstá, stejně tak i náklady na prodloužené prostoje a ztrátu ve výrobě.

Jenže realita je taková, že pouze malé množství těchto ventilů skutečně vyžaduje demontáž a kompletní odzkoušení. Je však obtížné jen tak namátkově určit, které z nich si tuto pozornost zasluhují.

Časově úsporný nástroj

Automatizovaný kalibrátor smyčky, který je v současné době na trhu k dispozici, je schopen rychle roztřídit ventily a oddělit vyhovující od těch, které vyžadují další podrobnější testování (tzv. oddělit zrno od plev) a které by měly být demontovány.

Při použití tohoto ručního kalibrátoru smyčky trvá technikovi v průměru pouze pět minut, než vyhodnotí aktuální stav proporcionálního ventilu inteligentním ovládáním (viz obr.). Uživatelé mohou provádět několik automatizovaných testů výkonnosti ventilů, včetně příznakového testu, rychlostního testu, krokového testu, ručního testu a rázového testu / testu částečného zdvihu, a to vše za méně než půl hodiny. V praxi však bývá obvykle vyžadován pouze jeden nebo dva testy, takže uvedená doba testování bývá ještě kratší.

Pokud se ve výsledném grafu ukazují špičky, znamená to, že se ventil zadřel. Na konci zhruba pětiminutového testu se na podsvícené obrazovce testeru ventilů zobrazí výsledek – vyhovující, hraniční nebo nevyhovující. Kompletní výsledky jsou také zaznamenány do paměti a mohou být nahrány do aplikačního softwaru pro další kontrolu a zaslány supervizorům, kteří mohou pomoci při určení, zda by se ventil měl demontovat nebo zda ještě zůstane v provozu.

Zrychlený způsob testování

Díky rychlé kontrole a rozdělení na vyhovující/nevyhovující jsme schopni okamžitě identifikovat vyhovující ventily, které nevyžadují další pozornost, a nevyhovující ventily, které je třeba demontovat a podrobit důkladnějšímu testování nebo okamžitě vyměnit. Doplňující data získaná během testování pomáhají rozhodnout, které ventily s hraničními hodnotami je třeba demontovat a provést u nich další testy a na které je třeba si dát během provozu větší pozor. Máme rovněž k dispozici základní výkonovou charakteristiku daného ventilu pro porovnání během příštího testování.

Přístroj umožňuje zaznamenávat základní hodnoty pro každý nově nainstalovaný či opravený ventil. Technici tak mají k dispozici nástroj, pomocí něhož jsou schopni identifikovat náhlou změnu charakteristiky ventilu, která může poukazovat na příčinu, jež se nachází někde jinde než ve ventilu.

Jim Shields je produktový manažer ve společnosti Fluke. Již více než 25 let se zabývá problematikou měření elektrických veličin, teploty a tlaku.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz