Sedm technických tipů pro zajištění bezpečnosti práce při manipulaci s materiálem

Jedním z klíčových bodů pro snížení počtu úrazů na pracovišti je identifikace ergonomických rizik spojených s ruční manipulací s materiálem. Obrázek poskytla společnost FlexQube Jedním z klíčových bodů pro snížení počtu úrazů na pracovišti je identifikace ergonomických rizik spojených s ruční manipulací s materiálem. Obrázek poskytla společnost FlexQube

Technologie a vylepšení softwaru umožňují progres ve způsobu, jakým výrobci zboží nakládají se zásobami a prostorem.

Úkony spojené s manipulací s materiálem, jako je zvedání, přenášení, tahání a tlačení, jsou zdrojem problémů, co se týká zajištění bezpečnosti a prevence vzniku úrazů na mnoha pracovištích, a to zejména v průmyslových odvětvích.

Podle Národní rady pro bezpečnost dochází v USA každoročně k více než 4,5 milionu úrazů na pracovišti. Rada došla také k závěru, že přibývá závažných a smrtelných pracovních úrazů, jimž lze předcházet. V roce 2019 se počet smrtelných pracovních úrazů, kterým bylo možné předejít, zvýšil o 2 % a s dalším vývojem technologií mohou tato čísla růst mnohem výrazněji.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců zůstávají prvořadým úkolem; jedním z klíčových bodů pro snížení počtu pracovních úrazů je identifikace ergonomických rizik spojených s úkoly ruční manipulace s materiálem. Identifikací a zmírněním těchto rizik mohou společnosti předejít obrovským nákladům spojeným s úrazy na pracovišti. Spolehlivý systém manipulace s materiálem je schopen zvýšit úroveň bezpečnosti a efektivity.

Inovativní technologie a softwarová vylepšení umožnily výrazný pokrok ve způsobu fungování organizací a řízení jejich zásob a prostoru, který mají k dispozici. V tomto článku probereme sedm tipů souvisejících s technologiemi, jež pomáhají zvyšovat úroveň bezpečnosti při manipulaci s materiálem.

Automatizované skladovací a vychystávací systémy

Automatizované skladovací a vychystávací systémy AS/RS jsou schopny bezpečně řídit různé operace manipulace s materiálem tím způsobem, že uživatelům umožňují rychle manipulovat s položkami, ukládat je a vychystávat z určených skladovacích míst ve skladu. V porovnání s tradičním skladováním a manuální prací těží organizace z vyšší produktivity, optimalizovaného chodu a přesnějšího zpracování.

Technologie AS/RS se široce používá ve výrobních závodech a distribučních centrech k zefektivnění skladovacích funkcí. Toto automatizované řešení snižuje potřebu opakovaných cest nekonečnými uličkami a minimalizuje pohyb mezi regály, čímž šetří skladovací a podlahovou plochu. Kromě toho je díky počítačem řízeným systémům snazší monitorovat a spravovat skladové zásoby.

Systémy dopravování zboží k manipulantovi

Na společnosti provozující e-shop je vyvíjen stále větší tlak, aby doručovaly zboží rychleji. Systém „zboží k manipulantovi“ představuje efektivní řešení, v rámci kterého manipulant stojí na místě, zboží je dopraveno až přímo k němu a on pouze odebere správný počet položek. To usnadňuje vyřizování objednávek a eliminuje čas mezi jednotlivými vyzvednutími, čímž se zvyšuje počet vyřízených objednávek na osobu.

Na rozdíl od systému „manipulant ke zboží“, kdy pracovníci procházejí skladovými prostory a vychystávají zboží, je ve výše popisovaném systému zboží přivezeno přímo k pracovníkovi, čímž se zvyšuje přesnost a efektivita procesu vychystávání objednávek. Díky této funkci je manipulace se skladovými jednotkami bezpečná, přesně sledovaná a vždy evidovaná. A co je ještě důležitější, snižuje počet úrazů a nehod na pracovišti, protože umožňuje pracovníkům pohodlně připravovat objednávky na ergonomicky uzpůsobených pracovištích.

Autonomní mobilní roboty

Dalším inovativním způsobem, jenž nabízí vysokou flexibilitu při manipulaci s materiálem, je využití autonomních mobilních robotů (AMR). AMR se používají pro úkoly, jako je vyhledávání, vychystávání a přesun zásob v průmyslovém prostředí nebo v nebezpečných prostorech, které by pro člověka byly škodlivé nebo neuzpůsobené.

Při plnění různých úkolů jsou AMR schopny vyhodnocovat a reagovat na své okolí, aniž by byly přímo dozorovány, a to pomocí pokročilých technologií simultánního určování polohy a trasování. Díky této flexibilitě jsou zařízení AMR užitečná v široké škále průmyslových odvětví a aplikací a přispívají tak k zajištění přesnosti a zvýšení provozní efektivity i bezpečnosti.

Automatizovaně řízená vozidla AGV

Jak už název napovídá, automatizovaně řízená vozidla mohou fungovat bez obsluhy na palubě v rámci regulovaných rychlostí. Kromě automatizace pohybu těžkých nákladů zvyšují také produktivitu a efektivitu na pracovišti.

Existuje několik způsobů, jak AGV zvyšují bezpečnost na pracovišti; ten nejdůležitější je eliminace lidského faktoru, který je příčinou mnoha úrazů a nehod.

Mohou také vykonávat úkoly, jež by byly pro lidské pracovníky nebezpečné, jako je manipulace s toxickými materiály, práce za extrémních teplot a převážení těžkých předmětů.

Různá řešení pro vychystávání jednotlivých kusů

Dodavatelské řetězce a odvětví manipulace s materiálem mohou rovněž využívat robotická ramena, zejména při úkolech třídění a vychystávání. Díky nejnovějším inovacím v oblasti vývoje nástrojů na konci ramene mohou organizace zvýšit produktivitu např. při provádění opakovatelných činností, které musejí být přesné.

Bezpečnost ve skladech je jedním z největších problémů, jimž zaměstnavatelé čelí, a řešení pro vychystávání jednotlivých kusů splňuje rostoucí požadavky na bezpečnost zaměstnanců. Některé systémy mohou zpracovávat různé položky, které mají rozmanité velikosti a tvary, nebo vychystávat položky z určité zóny. Tato technologie také snižuje náklady na pracovní sílu a zvyšuje produktivitu, čímž vytváří bezpečnější a efektivnější pracoviště.

Internet věcí

Cílem inovací v oblasti internetu věcí je vylepšení systému sběru dat pro bezpečnost a ochranu zdraví, předvídání rizik a pro prevenci úrazů na pracovištích. Mezi aplikace patří zabezpečení nebezpečných pracovišť pomocí detekce eventuálních nebezpečných situací a potenciální zabránění vstupu pracovníků do nebezpečných míst.

Díky pokročilým technologickým systémům integrovaným na pracovištích mohou zaměstnanci používat přenosná čidla nebo mobilní chytrá zařízení k zaznamenávání informací o pracovních podmínkách. Současně lze příslušným pracovníkům zasílat výstrahy a údaje, které jim pomáhají identifikovat případná rizika a předcházet možným incidentům.

Práce s chytrými nositelnými zařízeními

K dalším trendům, které získávají na popularitě, patří chytrá nositelná elektronika. Může se jednat o ochranné pomůcky (helmy a bundy) nebo o osobní doplňky, např. chytré hodinky, které pomáhají měřit klíčové zdravotní ukazatele zaměstnanců a podporují tak bezpečnost pracovního prostředí a zlepšují zdraví pracovníků.

Podniky mohou sledovat bezpečnost na pracovišti analýzou a optimalizací průmyslových operací prostřednictvím chytrých nositelných zařízení, která jim pomáhají získávat poznatky v reálném čase.

Závěrečná slova

Zajištění bezpečnosti práce by mělo být jednou z hlavních priorit pracovního prostředí na celém světě. Organizace musejí přizpůsobit systémy manipulace s materiálem svým pracovníkům a zajistit maximální bezpečnost na pracovišti. Díky technicky řízeným systémům nebudou muset zaměstnanci zvedat nebo přenášet těžká břemena. Tím se sníží nebezpečí nehod, úrazů a dalších fyzických problémů souvisejících s pracovními činnostmi, k nimž patří např. bolesti dolní části zad i celková tělesná únava.

Luke Goodwin je zkušený manažer zabývající se obsahovým marketingem; disponuje bohatými zkušenostmi s prací v oblasti logistiky a dodavatelského řetězce.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz