Každý velký stroj časem vyžaduje generální údržbu či výměnu důležitých součástek. Firmy také přerušují provoz, ať se jedná o plánovanou pauzu s nařízenou dovolenou pro zaměstnance, nebo přestávku vynucenou okolnostmi. Řada podniků však přípravu svých technologií na delší nečinnost podceňuje. Podle společnosti Profika je zásadní tento krok u obráběcích strojů nezanedbat a pohlídat zálohování důležitých informací, správně vše vyčistit i pohlídat úpravy teplot. V opačném případě se mohou objevit problémy s opětovným zprovozněním technologie, může dojít i ke ztrátě dat a dalším potížím. Jak tedy přípravu nezanedbat?

FMECA představuje relativně složitý proces, který však může zajistit optimalizaci vašich procesů.

Efektivní údržba je velmi komplexní proces, který vyžaduje, aby byli pracovníci v této oblasti průběžně vzděláváni. Jaká je role mechanika údržby, mistra údržby a manažera údržby, určuje evropská norma.

Prediktivní forma údržby na lisu pro tváření zatepla nasměrovala dodavatele pro automotive k chytré výrobě.

Přinášíme sérii článků na téma „údržba“, které jsou určeny široké manažerské a technické veřejnosti výrobních společností. Rozhodli jsme se k tomuto kroku, abychom změnili zjednodušený názor, že údržbář je ten, který mění vodovodní kohoutek nebo čistí odpadní sifon. Tento názor nemají určitě manažeři výrobních společností, ale zase nedokážou vždy přijmout myšlenku, že údržba přináší přidanou hodnotu. Manažeři údržby mají velmi obtížnou úlohu, když mají předložit správné argumenty pro obhajobu potřebných zdrojů a procesních změn.

Strana 1 z 15