Efektivní údržba je velmi komplexní proces, který vyžaduje, aby byli pracovníci v této oblasti průběžně vzděláváni. Jaká je role mechanika údržby, mistra údržby a manažera údržby, určuje evropská norma.

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2022. Uskuteční se v termínu 27. a 28. 4. 2022, pokud bude situace nepříznivá, máme připraven náhradní termín na 14. a 15. 9. 2022, můžete se tedy bez obav přihlašovat.

Článek je pokračováním první části, která byla uveřejněna v prosinci 2020. Text si můžete připomenout na tomto odkazu.

V současné době jsme postoupili do čtvrté průmyslové revoluce, zpravidla označované Průmysl 4.0, jejíž aspekty jsou popsány již v mnoha publikacích, např. [1, 2]. Hlavním nositelem v ČR je CIIRC a NCP 4.0. Jako pozitivní lze označit, že i vláda ČR se k této výzvě hlásí. Uvedené publikace [1, 2] neřeší detailně management a inženýrství údržby, pohybují se spíše v rovině průmyslu jako celku.

Společnost ČSPÚ se s Vámi ráda podělí o záznam z workshopu na téma Zvyšování kvalifikace a certifikace pracovníků údržby, který připravili a realizovali společně s kolegy z AutoSAPU. Původní záměr byl diskutovat naživo v týmu cca 25 účastníků, díky covidu nakonec museli zvolit hybridní formu živé diskuse kombinované s webinářem a k tomu zde máte přístup. 

Strana 1 z 2