Před zahájením transformace musí váš podnik stát na pevných základech.

C-díly představují ve výrobě v průměru pouze 5 % celkového nakupovaného objemu. Nicméně na jejich pořízení musí být vynaloženo až 60 % veškerého času. Stejně tak jde o 85 % všech dílů, které je potřeba zajistit, a představují až 75 % všech dílů od nasmlouvaných dodavatelů. V konceptu štíhlé výroby se jedná o nespočet pohybů a materiálových toků tak, aby byly díly právě tam a právě tehdy, kdy jsou potřeba. Společnost Siemens se ve svém mohelnickém závodě rozhodla management C-dílů řešit dvoustupňovou logistikou s metodou kanban. Ve spolupráci se společností Würth pak metodu rozšířili také o novinku jménem pseudokanban.

Začlenění standardizace, optimalizace a flexibility odpovídá cílům a principům štíhlé výroby. 

Najděte ještě efektivnější řešení v každém kroku vašeho procesu.