Zařízení patří mezi nejdůležitější obchodní aktiva společností. Využíváte je na maximum? Podporují Vaše potřeby a cíle na maximum? Společnost Brady nabízí pro dokonalé značení vašich zařízení veškerá řešení a know-how a k tomu něco navíc - to vše od jednoho dodavatele. Zajištěte prvotřídní značení pro své provozovny. Stáhněte si průvodce pro bezpečné a efektivní pracoviště.

Siemens a poskytovatel cloudových bezpečnostních řešení Zscaler uzavřeli partnerství zaměřené na zajištění bezpečného přístupu k systémům a aplikacím v rámci provozních technologií a sítí (OT). Bezpečná konektivita by tak měla být zaručena jak při přístupu z kanceláře, tak na dálku, například při práci z domova. Uživatelé pak budou moci na dálku řídit a spravovat například činnosti spojené s kontrolou kvality nebo diagnostikou.

Bezpečnost práce a bezpečnost strojních zařízení. Témata, která dnes hýbají světem. Až na vzácné výjimky je už snad pryč doba, kdy někdo tato témata bral na lehkou váhu. Drtivá většina výrobních podniků má dnes speciální programy pro prevenci zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců a strojního vybavení. Začíná to různými plakáty na stěnách, pracovním oblečením nabádajícím ostatní kolegy k ujištění, že je daný spolupracovník v bezpečí, a dokonce již některé společnosti zavádějí v rámci štíhlé výroby a zavedeného systému „5S“ i šesté „S“, které na rozdíl od 5 základních japonských výrazů vychází z angličtiny a znamená “Safety“, tedy bezpečnost. 

Panasonic vyvinul bezpečnostní dveřní spínače řady SG-P, které stav dveří celého výrobního zařízení signalizují výrazným barevným podsvícením a neumožňují obejít bezpečnostní funkce. Senzory ve výrobních závodech umožní zvýšit bezpečnost pracovníků, snížit prostoje strojů a nasazení povede k větší efektivitě výroby.

Strana 1 z 9