Rozlišování mezi špatně fungujícími regulačními ventily a těmi, které jsou vyhovující, může být matoucí, pracné i časově náročné. Většina proporcionálních regulačních ventilů s inteligentním ovládáním je vybavena jednoduchými manuálními ukazateli procenta dráhy pro specifické nastavení ventilu. Díky tomu sice máme k dispozici určité informace o aktuálním výkonu a stavu, avšak nejedná se o nejpřesnější odečet a ani to neukazuje, jak ventil funguje za provozních podmínek. Pokud indikátor nesvítí ani o jeden nebo dva procentní body výš, může to zásadním způsobem ovlivňovat kritické procesy.

Společnost DIF z Bohumína úspěšná ve ŠKODA AUTO a. s.

Rozhodnutí závisí na zralosti programu vaší údržby. 

Automatizace výroby roste exponenciálním tempem, ne však každé prostředí je jí nakloněno a výsledná instalace robotů nemusí přinést očekávaný výsledek.

Příspěvek se věnuje možnosti inspekce nadzemních i podzemních produktovodů za použití termokamer umístěných na bezpilotních leteckých prostředcích. Diskutovány jsou jak technické aspekty, tak také v krátkosti legislativa a z ní vyplývající terminologie, dále omezení provozu a nutnost získání příslušných povolení.

Strana 1 z 2