Pandemie zatím neovlivnila úbytek pracovních pozic. Podle dat Úřadu práce je nezaměstnanost na hodnotě 3,7 procenta. Své zaměstnání si stále drží i odborníci, kteří obsluhují CNC stroje. Firmy, jež chtějí inovovat a zefektivnit výrobu nasazením moderních obráběcích strojů, tak narážejí na to, že techniku nemá kdo využívat. Podle společnosti Profika, která se CNC strojům dlouhodobě věnuje, může být řešením rekvalifikace stávajících zaměstnanců. 

Krize a změny způsobené pandemií odhalily, že i zavedené procesy, které bylo historicky těžké měnit, nebo je šlo jen pomalu modernizovat, mohou být přeměněny a zefektivněny. Reakce společností se zrychlila, procesní a organizační změny jsou implementovány s frekvencí a rychlostí, kterou si dříve šlo jen těžko představit.