Průmyslovou údržbu nelze správně dělat bez strategického přístupu, tvrdí Michal Brijar a Jan Burian ze světově známé poradenské společnosti EY. Svůj názor nezakládají na analýzách od stolu, jak by si laskavý čtenář mohl nesprávně domýšlet, ale z vlastních zkušeností z průmyslových provozů a z řady již realizovaných projektů poukazují na výhodu koncepčního přístupu. Existuje tedy mezi údržbou a strategií rovnítko také v tuzemských provozech?

Jak překlenout propast mezi strategií a realizací aktiv?

Hlavním cílem údržby v jakémkoli podniku je maximalizace dostupnosti a efektivity podnikových zařízení (aktiv) během jejich očekávaných životních cyklů s co nejnižšími náklady. Údržba obecně spadá do dvou kategorií: reaktivní a proaktivní. Reaktivní údržba se zaměřuje na opravu zařízení, až když dojde k jeho selhání. Proaktivní údržba se specializuje na prevenci oprav a poruch pomocí preventivních nebo prediktivních metod.

Věnujeme-li dané problematice náležitou pozornost, ušetříme na energiích, snížíme počet provozních poruch a eliminujeme hrozbu pracovních úrazů.

Bezpečná investice

březen 23, 2017

Firemní závazek zvyšovat úroveň bezpečnosti zaměstnanců posiluje produktivitu a výnosy.

Strana 1 z 2