Technologie počítačového vidění na bázi umělé inteligence mohou výrobcům přinášet výhody, jako je zvýšení doby provozuschopnosti, využití preventivní údržby a další přínosy.

Promyšlené strategie plánování kapacit a dodavatelského řetězce pomáhají výrobcům udržet si konkurenceschopnost.

Investicí ve výši 25 milionů korun zdvojnásobuje ABB kapacitu, aby uspokojila rekordní poptávku po vysokonapěťových senzorech. Součástí investice je nová výrobní linka pro technicky pokročilé senzory. Investice je odezvou na růst poptávky po technicky pokročilých senzorech používaných v digitálních rozváděčích a v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Výzkum agentury Search Consultancy ukázal, že výrobu ovlivňuje nedostatek dovedností více než kterékoli jiné odvětví – až 85 % podniků pociťuje potíže s nedostatkem dělníků s patřičnými dovednostmi. Zařízení, jako například střediska Sandvik Coromant Center, mají za cíl situaci změnit nabízet specializovaná školení pro strojírenské odborníky po celém světě. Pandemie však mnohdy významně zbrzdila postup průběžného školení a celé odvětví nyní musí zmeškaný objem znalostí dohnat. Daniel Strandell, globální manažer středisek Sandvik Coromant Center, vysvětluje, jak společnost Sandvik Coromant pomáhá zvyšovat úroveň dovedností dělníků.

IDC Manufacturing Forum

říjen 22, 2021

Je přínos digitalizace přímo úměrný její komplexnosti a nárokům na rozvoj, správu a údržbu systémů? To je zásadní otázka, kterou v každodenní praxi řeší mnoho ředitelů IT útvarů i manažerů provozu. Na jedné straně tu máme nezpochybnitelné přínosy digitalizace, jako je zvýšení efektivity, na druhé straně její komplexitu a s ní spojené náklady.