Klíčové ukazatele výkonnosti údržby jsou provázány s vyšším počtem ukončených prací, snížením počtu nevyřízených objednávek a zkrácením střední doby do opravy.

Digitalizace a Průmysl 4.0 jsou témata, která silně rezonují českým průmyslovým prostředím, ať už se jedná o jakékoli odvětví. Co se však pod těmito pojmy skrývá, nebývá vždy pro firmy jasné. Právě proto připravila společnost SKF balíček řešení pro spolehlivý chod rotačních celků Smart Rotation, který principy Průmyslu 4.0 konkrétně aplikuje.

Existují tři způsoby, jak zlepšit provozní operace díky dokonalejšímu přístupu k datům. 

Monitorování na dálku (vzdálené sledování) nás chrání před nedostatkem kvalifikovaných sil a komplikovaným průmyslovým prostředím.