Tři hlavní důvody, proč profesionálové v oblasti manipulace s materiálem volí vysokozdvižné vozíky poháněné propanem

Tři hlavní důvody, proč profesionálové v oblasti manipulace s materiálem volí vysokozdvižné vozíky poháněné propanem

Proč nejsou elektrické vysokozdvižné vozíky až tak produktivní a ekologické, jak se předpokládá?

Vysokozdvižné vozíky jsou základním vybavením každého skladu, distribučního centra nebo výrobního závodu. Vzhledem k výzvám, kterým dnes čelí provozy manipulace s materiálem – včetně nedostatku pracovních sil, rostoucích nákladů na energie a zvyšování poptávky – má výběr vhodného vysokozdvižného vozíku vliv na hospodářský výsledek, protože zajišťuje úsporný, efektivní a spolehlivý provoz.

Přestože je propan používán k pohonu vysokozdvižných vozíků již více než 70 let, stále existují mylné představy o možnostech, účinnosti a dopadu vysokozdvižných vozíků na životní prostředí. Níže jsou uvedeny tři hlavní důvody, proč provozovatelé vysokozdvižných vozíků volí raději zařízení poháněná propanem než elektřinou nebo naftou.

Zvýšení efektivity nákladů

Při porovnávání nákladů na palivo pro vysokozdvižné vozíky po celou dobu jejich životnosti si propan v mnoha ohledech vydobyl vedoucí postavení na trhu. Podle průzkumu organizace Propane Education & Research Council (PERC) uvádějí manažeři podniků, kteří spravují vozový park, investiční náklady jako jeden z nejdůležitějších faktorů při nákupu vysokozdvižných vozíků. Kapitálové náklady na propanbutanové vysokozdvižné vozíky jsou o 30 % nižší než u elektrických. Propanové vysokozdvižné vozíky mají trvale nižší celkové náklady na vlastnictví než vozíky poháněné elektřinou nebo naftou. Není překvapením, že podle údajů PERC je 85 % vysokozdvižných vozíků třídy 4 a 5 poháněno propanem.

Při zkoumání možností paliva mnozí profesionálové v oblasti manipulace s materiálem zjišťují, že propan je nákladově nejefektivnější variantou, a zároveň oceňují jeho všestranné a ekologické výhody.

Zvýšení úrovně produktivity

Kromě dodatečných nákladů na udržování elektrických vysokozdvižných vozíků v nabitém stavu existují i další nevýhody. Životnost baterie a výkon elektrického vysokozdvižného vozíku se časem snižují. To může vést k dodatečným nákladům v budoucnu, včetně nutnosti pořídit další finančně nákladné baterie. Nabíjení baterií elektrických vysokozdvižných vozíků, když je zbývající kapacita nabití buď příliš vysoká, nebo příliš nízká, může mít velký (negativní) vliv na životnost baterie.

Podle průzkumu společnosti PERC je 68 % vozových parků vysokozdvižných vozíků nuceno pracovat jak uvnitř, tak venku. Na rozdíl od mnoha elektrických modelů lze propanbutanové vysokozdvižné vozíky používat jak v interiéru, tak exteriéru závodu, a to i při teplotách kolem nuly nebo pod nulou (až –20 °C). Díky všestrannému provozu s nízkými emisemi mohou obsluhy propanbutanových vysokozdvižných vozíků bezpečně vykonávat práci bez ohledu na to, kde se nacházejí, a jsou tak produktivnější po celý pracovní den.

Elektrické vysokozdvižné vozíky nejsou schopny přenášet těžká břemena a dieselové vysokozdvižné vozíky zase nejsou nejvhodnější pro drobnější úkony. Životnost propanbutanové láhve je třikrát delší než životnost baterie elektrického vysokozdvižného vozíku a často přesahuje typickou životnost samotného vysokozdvižného vozíku. Propanovou láhev lze také kdykoli doplnit, aniž by to mělo vliv na její životnost.

Jedna propanová láhev obvykle vydrží na celou osmihodinovou směnu a zajišťuje 100% napájení po celou dobu provozu, takže zařízení a sklady mají nepřetržitou provozní kapacitu. Pro srovnání, baterie bývají schopny napájet elektrický vysokozdvižný vozík pouze po dobu pouhých čtyř hodin, což už významně zasahuje do čistého výrobního času. Vysokozdvižné vozíky poháněné propanem pracují kdekoli a kdykoli, takže se zaměstnanci nemusejí starat o prostoje kvůli dobíjení. Naproti tomu elektrické vysokozdvižné vozíky vyžadují hodiny dobíjení a striktní zacházení s bateriemi.

Zvýšená míra udržitelnosti

Propan představuje nejlepší volbu pro podniky, které chtějí snížit svou uhlíkovou stopu. Srovnávací analýza emisí vysokozdvižných vozíků, kterou provedl Institut pro plynové technologie ve spolupráci s PERC, zjistila, že vysokozdvižné vozíky na propan produkují výrazně méně emisí než jiné zdroje energie.

To je důležité v době, kdy se provozovatelé vysokozdvižných vozíků po celých Spojených státech zabývají novými požadavky na emise u vysokozdvižných vozíků třídy 4 a 5. Kalifornský úřad pro ochranu ovzduší (CARB) zakazuje používání všech zařízení, která používají naftu, propan, zemní plyn a benzín, a nařizuje používat pouze elektrické vysokozdvižné vozíky na baterie a vodíkové palivové články. V nedávné době byla s ohledem na plánovaný zákaz používání spalovacích motorů a jejich plnou náhradu za pohony na elektřinu provedena analýza vysokozdvižných vozíků používaných mimo silniční komunikace. Bylo uskutečněno srovnání profilů emisí během životního cyklu vysokozdvižných vozíků poháněných propanem a elektřinou, včetně emisí oxidu uhličitého (CO2) a oxidů dusíku (NOx). Finální zjištění zřetelně prokázalo, že pro většinu států jsou vysokozdvižné vozíky na propan vhodnější než vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon, zejména pokud se zohlední emise, které stojí za celou rozvodnou sítí elektrické energie.

Analýzu provedla společnost (PERC) na základě dostupných certifikačních údajů o emisích zveřejněných Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) pro porovnání emisí CO2 a NOx během životního cyklu vysokozdvižných vozíků na propan a elektrický pohon.

Je sice pravda, že elektrické vysokozdvižné vozíky produkují při běžném provozu nulové emise, ale jejich emisní profil od místa použití ke zdroji není zdaleka tak přesvědčivý, jak může na první pohled vypadat. Do celkových emisí se u elektrických vysokozdvižných vozíků musejí započítat emise vznikající při výrobě elektřiny a jejím přenosu do místa konečného použití. Elektrifikace jako prostředek dekarbonizace zní sice velmi lákavě, ale jak se ukázalo, není reálná bez kompletního zohlednění emisí během životního cyklu. Podniky musejí také zohlednit emise vznikající při výrobě a přepravě baterií. Srovnávací analýza údajů EPA představila následující vědecké poznatky:

  • Vysokozdvižný vozík s nulovými emisemi neexistuje.
  • Hybridní elektrické vysokozdvižné vozíky s konvenčními i obnovitelnými palivy vypouštějí méně emisí CO2 než akumulátorové vysokozdvižné vozíky.
  • Ve většině států bývají emise NOx z motorů vysokozdvižných vozíků na propan méně než poloviční ve srovnání s bateriovými vysokozdvižnými vozíky napájenými z elektrické sítě.
  • Jen v Kalifornii je v provozu 314 000 vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem. Nahrazení všech vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem za bateriové elektrické vozíky by v daném státě vyžadovalo téměř 10 GWh/den dodatečné nabíjecí kapacity.

Proces likvidace baterií bývá v praxi dosti problematický a nákladný. Když se baterie elektrických vysokozdvižných vozíků vybijí do té míry, že jsou již dále nepoužitelné, provozovatelé zařízení je nemohou jen tak jednoduše zlikvidovat, aniž by negativně ovlivnili životní prostředí. Agentura EPA považuje tyto baterie za nebezpečné materiály, takže přísně reguluje způsob manipulace s nimi a jejich likvidaci. V mnoha případech se jedná o finančně velmi nákladný proces. Navíc je propan mnohem čistší než nafta, která produkuje toxické výfukové plyny, takže provoz zařízení poháněných dieselovými motory v interiéru není bezpečný.

Propan představuje u profesionálů v oblasti manipulace s materiálem i nadále inteligentní volbu energie. Díky schopnosti pracovat nepřetržitě, snižovat emise a zároveň udržovat náklady na uzdě jsou vysokozdvižné vozíky s pohonem na propan tím pravým důvodem, proč se na ně majitelé firem při práci spoléhají.

Joe Calhoun, autor článku, je ředitel pro rozvoj podnikání v oblasti terénních vozíků ve společnosti Propane Education & Research Council. Můžete ho kontaktovat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz