Ušetřete čas a peníze prostřednictvím monitorování na dálku

Ušetřete čas a peníze prostřednictvím monitorování na dálku

Existují tři způsoby, jak zlepšit provozní operace díky dokonalejšímu přístupu k datům. 

Podniky a výrobní zařízení se často setkávají s poruchami strojů kvůli chybějící údržbě. Náklady na poruchy výrazně přesahují náklady na opravy a to má rovněž vliv na výrobu, kvalitu výrobků, harmonogram expedice a hospodářský výsledek podniku. Jako životaschopné a nákladově efektivní řešení bylo u mnoha zařízení zavedeno monitorování na dálku (dálkové monitorování), které pomáhá předvídat nutnou údržbu stroje, zlepšovat efektivitu provozu a šetřit finanční prostředky.

Monitorování na dálku je přesně to, co ze samotného názvu vyplývá, tedy schopnost monitorovat stroje na dálku s automatickým sběrem dat, která můžete získat kdykoli a kdekoli. To znamená, že přesně víte, co se děje se stroji, aniž byste museli být fyzicky přítomni v podniku. 

Jak to vlastně funguje?

Monitorování na dálku shromažďuje a odesílá informace přímo z řídicí jednotky pomocí snímačů, jež jsou umístěny na každém stroji, který si přejete sledovat. Díky této technologii získají manažeři podniku kompletní přehled o produkci svých strojů při on-line prohlížení ovládacího panelu systému nebo jakmile obdrží oznámení a aktualizaci prostřednictvím e-mailu a textových zpráv. 

Jaké druhy informací poskytuje?

Monitorování na dálku poskytuje údaje o strojích, jako jsou teplota, tlak, objem, spotřeba energie, čas během zátěže či mimo zátěž. Tyto referenční body lze exportovat jako grafy, takže uživatelé mohou sledovat trendy a využívat je k předvídání možných problémů a k nastavení plánu údržby, aby se předešlo nákladným poruchám stroje. 

Kdo řídí systém dálkového monitorování? 

  • Interně: V rámci podniku a výrobního zařízení mohou být výstrahy a upozornění zasílány vybraným zaměstnancům. Tito zaměstnanci také mohou získat přístup k ovládacímu panelu pro snadnější získání podrobných informací, dat, trendů apod.
  • Externě: Poskytovatel monitorování na dálku může také obvykle dohlížet na provoz a procesy stroje v případě, že je zapotřebí okamžitý servisní zásah. To pomáhá výrazně snížit dobu odezvy, pokud jde o opravu zařízení, což také minimalizuje prostoje stroje. 

Výhody monitorování na dálku

1. Šetří čas a zvyšuje účinnost

Monitorování na dálku snižuje mzdové náklady na provoz zařízení. Zaměstnanci již nemusejí nepřetržitě kontrolovat každý stroj na dílně a zaznamenávat výrobní časy a referenční body a mohou se zaměřit na analýzu dat namísto jejich shromažďování.

Snímače dálkového monitorování lze situovat na stroje umístěné ve vzdálených, nebezpečných a těžko dostupných místech. To umožňuje manažerům a zaměstnancům podniku sledovat všechny stroje bez ohledu na jejich lokaci a přijímat automatizovaná data v průběhu celého dne, což šetří čas a zvyšuje efektivitu.

Díky nepřetržitému spojení mohou manažeři podniku udržovat výkon strojů a spotřebu energie na maximálně efektivní úrovni. Pokud dojde k poruchám, systémy je okamžitě rozpoznají a údržba je tak může rychle vyřešit, aby se předešlo nákladným prostojům ve výrobě. Funkce oznamovací analýzy rovněž umožňuje uživatelům zjistit, zda je provozován správný stroj na základě konkrétní poptávky, takže nedochází k plýtvání energiemi. Parametry, jako jsou teplota, tlak, doba zátěže a běhu naprázdno, mohou pomoci v rámci rozhodování o zvýšení provozní efektivity. 

2. Poskytuje proaktivní údržbu

Vždy je lepší být proaktivní než reaktivní. V rámci monitorování zařízení na dálku dostávají manažeři a zaměstnanci podniku výstrahy, když systém zjistí jakékoli nesrovnalosti a chyby stroje. Upozornění jsou odesílána předtím, než dojde k úplnému zastavení stroje, takže podniky mohou problém vyřešit okamžitě a zabránit tím zbytečným prostojům. Některé dálkové monitorovací systémy mohou dokonce požadovat předběžnou cenovou kalkulaci na každý nezbytný servisní zásah.

Systém dálkového monitorování zařízení je rovněž schopen zasílat oznámení, když se má provést plánovaná údržba nebo byla-li vynechána. Tyto servisní kontroly pomáhají zajistit, aby stroje fungovaly na optimální úrovni a neplýtvalo se zbytečně energiemi. To je také vhodný čas pro provedení interních auditů, abyste zjistili, zda jsou stroje správně nadimenzovány pro podporu ostatních podnikových aplikací. 

3. Získáte cenné informace

Data získaná z monitorování na dálku jsou užitečná, pokud jde o nalezení trendů založených na spotřebě energií a na údržbě. Příslušný software je schopen vytvářet grafy, takže pro manažery podniku je snadné porovnávat referenční body týden oproti týdnu, měsíc oproti měsíci a rok oproti roku. Tyto trendy poskytují přehled o tom, zda jsou některé stroje zatěžovány více než ostatní, kdy se provádí obvyklá údržba a jaké opravy lze provést za účelem optimalizace provozu.

Ušetříte čas a peníze, když budete mít přístup ke strojním datům, která potřebujete po celý den, ať už jste kdekoli. Dálkové monitorování vám pomáhá provádět inteligentní rozhodnutí s důležitým zjištěním dat, která vám umožní:

  • snížit náklady na práci s menším fyzickým monitorováním vašich strojů a zařízení;
  • dostávat výstrahy a upozornění pro správné naplánování servisních intervalů pro vaše stroje, díky čemuž se lze vyhnout nákladným prostojům a poruchám zařízení;
  • zhodnotit trendy dat v určitých časových úsecích, abyste zjistili, zda stroje pracují efektivně. 

Brian Blum je produktový a marketingový manažer pro konektivitu a optimalizaci ve společnosti Atlas Copco Compressors LLC v Rock Hill, S. C.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz