V rámci implementace systému CMMS má každý přidělenu svou roli

V rámci implementace systému CMMS má každý přidělenu svou roli

Existuje nepřeberné množství způsobů a možností, díky nimž může váš podnik profitovat ze zavedení systému počítačem řízené správy údržby (Computerized Maintenance Management System – CMMS). Špičkový systém CMMS je často schopen pomoci s každým aspektem údržby, od základních funkcí, jako je správa majetku a preventivní údržba, až po profesionální služby, k nimž patří konzultace a školení.

Je toho mnohem víc, co musíte zajistit, nestačí jen pořídit si systém CMMS a naplno šlápnout do pedálů. Pokud opravdu chcete dosáhnout úspěchu s novým systémem, musíte mít na své straně schopný tým lidí. Tím však není myšlen pouze manažer údržby a několik dalších zaměstnanců, budete potřebovat, aby celý váš tým byl nápomocen, až se bude daný proces rozjíždět. Níže je uveden seznam oddělení a profesí, které byste měli zapojit do zavádění nového systému CMMS ve vašem podniku:

Výkonný management

Pro úspěšné zavedení systému CMMS je nezbytné, abyste měli podporu vrcholného manažera. Úkolem této osoby je vymezení obchodních cílů, které jsou v souladu s posláním a celkovou vizí vaší společnosti, prosazování celého projektu, odstraňování jakýchkoli překážek, včetně srozumitelné komunikace s ostatními zaměstnanci o jeho významu.

 

Provozní/facility manažeři

Tito manažeři by měli přispívat k implementaci tím, že budou nápomocni při navrhování podnikových procesů, výkonnostních opatření a při řízení požadavků/objednávek. Měli by se podílet na procesu tvoření harmonogramu na základě dostupnosti aktiv, přidělovat pracovníky na samostatné projekty a dohlížet na co nejefektivnější využívání materiálů všemi zúčastněnými pracovníky.

 

Pracovníci údržby

Pracovníci údržby, mezi které může patřit i několik vedoucích pracovníků a supervizorů dle zahrnutých řemesel, jsou samozřejmě součástí celého procesu. Stanoví standardy pro provoz a údržbu zařízení, definují požadavky na plánování výroby na základě dostupnosti zařízení a programu údržby, vymezují a řídí programy, zásady a postupy. Tato klíčová skupina bude schopna poskytnout validaci dovedností a normy pro sledování a stanovení výkonu, které budou dodržovány v rámci systému CMMS.

 

Strojní technici

Strojní technici by měli sloužit jako zdroj informací o životním cyklu aktiv, a to v celém rozsahu, tj. od fáze návrhu přes instalaci, uvedení do provozu až po provoz samotný a následnou likvidaci zařízení. Mohou nabídnout hodnotné informace ohledně náležitého nastavení standardů pro provoz, údržbu a výkonnost zařízení, včetně sledování spolehlivosti.

 

Finanční analytici

Finanční odborníci by měli poskytnout přehled o rozpočtu. Informace, které mají o referencích nákladových středisek, včetně aktuálních údajů o nákladech na životní cyklus strojů, zajišťují význam jejich role v implementačním projektu CMMS, zejména pokud jde o konfiguraci projektů a funkcí správy rozpočtu v rámci softwaru údržby.

 

Podpora ze strany dodavatelského řetězce

Pracovníci zodpovědní za správné fungování dodavatelského řetězce by měli poskytovat pomoc při zadávání veřejných zakázek a v rámci řízení zásob. Jakým způsobem budete řídit dodavatele a jaké pokyny pro doplňování zásob byste měli dodržovat? Budou rovněž ovlivňovat dodavatelské vztahy, včetně smluv o správě a dodávkách, takže pro úspěšnou implementaci systému CMMS je zapotřebí mít k dispozici jejich vstupní informace, jež se budou týkat konfigurace nákupu servisních služeb a inventáře náhradních dílů.

 

Vedení v oblasti bezpečnosti práce, životního prostředí a kvality

Angažovanost odborníků na dodržování právních předpisů, norem a směrnic pomůže v organizaci položit pevné základy pro definování a převedení norem do nového systému CMMS. Jakým způsobem budou hlášeny rozmanité události, kdo musí být informován a na základě jakých eskalačních kritérií? Tito jedinci pomohou zajistit, aby byly procesy, postupy a úkoly v souladu s politikou společnosti.

 

Vedoucí představitelé problematiky štíhlé výroby / TPM

Do svého týmu nezapomeňte zařadit vedoucí představitele problematiky štíhlé výroby nebo TPM (Total Productive Maintenance – totálně produktivní údržba), aby se v rámci údržby a bezpečnosti zapojili do odpovídajících iniciativ štíhlé výroby a TPM.

 

Odborníci na problematiku IT

Slučitelnost s vydanými směrnicemi je mj. definována hardwarem a softwarem, které používáte, včetně toho, jak je používáte. K tomu budete potřebovat odborníky na informační technologie, kteří prozkoumají architekturu organizační technologie společně s postupy zálohování cloudů, čteček čárových kódů, tiskáren, odolných tabletů a dalších a zajistí, aby všichni dodržovali stanovené pokyny a směrnice.

 

Další experti ve svém oboru

Všechny další nejmenované oblasti mají své vlastní odborníky, jejichž znalosti lze na určité úrovni využít. Mechanici, operátoři a nákupčí mohou mít specifické znalosti o některých zařízeních, materiálech, procesech nebo postupech, s nimiž ostatní zaměstnanci vůbec nejsou obeznámeni. Odborní poradci mohou přidat svůj náhled na danou problematiku. Zároveň je vhodné kontaktovat obchodníky, smluvní partnery a dodavatele, aby v co největší míře omezili ruční zadávání dat a urychlili tak komunikační proces díky přístupnosti CMMS.

 

Tento článek se původně objevil na blogu společnosti Smartware Group. Společnost Smartware Group je mediálním partnerem CFE.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz