Vytvořte cestu k excelentní formě údržby založené na datech

Vytvořte cestu k excelentní formě údržby založené na datech

…a pak pomocí metrik sledujte, jak jste dosáhli pokroku. 

Cesta vedoucí k excelentní formě údržby se může ubírat mnoha různými směry. Někteří se zaleknou a nikdy se po ní nevydají; posléze si samozřejmě musejí nést následky takovéhoto rozhodnutí. Pro ostatní to může být dlouhá a klikatá cesta a v některých případech i slepá ulička. Avšak pro organizace vykazující nejvyšší zisky je tato cesta zcela přímá a jasná.

Pro lepší pochopení toho, k čemu tento článek směřuje, si uveďme následující analogii: Představte si, že se máte dostat z místa A do místa B. Máte už docela velké zpoždění a nejste si jisti, jak se na určené místo dostanete. Naskočíte do auta a s touhou dostat se co nejdříve do cíle se letmo podíváte na přístrojovou desku a nabudete pocitu, že jste se ocitli za volantem modelu T od společnosti Ford z 20. let minulého století. Žádný tachometr, žádná navigace, jen volant a čelní sklo. Nyní si představte, že čelíte úplně stejné situaci, tentokrát ale sedíte ve zcela novém modelu od společnosti Tesla Inc. Přístrojová deska je vybavena smysluplnými informacemi, k dispozici je tachometr, výstražné kontrolky, podrobná navigace atd. Ve kterém z těchto dvou případů je pravděpodobnější, že se do cíle dostanete účinnějším a bezpečnějším způsobem?

Cesta vedoucí k excelentní formě provádění údržby je také mnohem pravděpodobněji dosažitelná, když budete mít k dispozici náležitá data.

Pěkně popořádku

Oceňuje váš podnik dostatečným způsobem práci oddělení údržby?

Pokud se již nějakou dobu pohybujete ve světě výroby, možná si vzpomenete na to, jak za starých časů vypadali pracovníci údržby: chlapíci v montérkách, jimž se volalo jen tehdy, když bylo zapotřebí opravit stroj či zařízení, které už úplně vypověděly službu; pánové si pak šli po svých a zmizeli někde v dílnách v suterénu budovy. Jejich práce byla totálně podhodnocena a v důsledku toho trpěla ziskovost celé firmy.

Dnes jsou ženy a muži pracující v oblasti údržby ceněni stejně jako jakákoli jiná kritická část výrobní organizace. Mohou ovlivnit ziskovost mnoha způsoby. Řekněme například, že podnik je na tom v současné době docela dobře. Daří se prodávat vyráběné produkty a požadavky na výrobu se zvyšují do bodu, kdy je třeba rozhodnout o rozšíření výrobních linek, nasadit další směnu nebo aplikovat jinou nákladnou metodu, aby bylo možné udržet krok s poptávkou. Je snad v našich silách dosáhnout stejných výsledků tím, že bychom zvýšili dostupnost našich výrobních zařízení ze současných 87 % až na 94 %? Oddělení údržby je totiž schopno pomoci zvýšit úroveň ziskovosti stejně jako kterékoli jiné oddělení společnosti.

Pokud podnik zatím nedokáže rozpoznat skrytý potenciál údržby, prvním cílem by mělo být vykomunikovat tyto hodnoty s příslušnými manažery. Začněte tím, že budete pravidelně zasílat reporty přímým nadřízeným nebo třeba i řídícím manažerům podniku. Do svých zpráv zahrňte referenční body, které ukazují míru dokončení práce, popište, čeho všeho již bylo dosaženo, kolik času a finančních prostředků bylo ušetřeno, a nezapomeňte vzpomenout i oblasti, které k dokončení úkolu potřebují více zdrojů.

Zmapujte si cestu předem

Vše začíná náležitým plánováním.

K tomu je vhodné mít vytvořen plán, jak a kam se věci mají ubírat. Minimálně je zapotřebí si stanovit jasný cíl. Určete si, jak jinak se tam dostanete?

Ujistěte se, že do plánování je zapojen správný tým, v němž by měli být zástupci těchto oddělení:

 • vedení podniku – mj. z výrobního, finančního a IT oddělení;
 • týmu údržby – spíše než abyste pracovníkům údržby vnucovali nějaký plán, je vhodné je zapojit do procesu; můžou přijít s vynikajícími nápady (i když to může vyžadovat určité odfiltrování) a budou plán podporovat, až přijde čas na jeho implementaci;
 • partnera pro systém CMMS – je podstatně snazší mít k dispozici profesionální zdroje, které pomáhají organizovat myšlenky, vytvářet plán a nakonec vidět, že je implementován v rámci systému CMMS (počítačový systém pro správu údržby).

Proces zlepšování začíná rozpoznáváním vašich cílů, úkolů a problematických míst. Použijte bílou tabuli a zapisujte si, které oblasti vás nejvíce tlačí, což má vliv na efektivitu procesů a konečně i na ziskovost celého podniku.

 • Nemá nečekaný výpadek výroby negativní vliv na harmonogram výroby?
 • Nejste schopni držet krok s objednávkami zákazníků?
 • Přispívají k problémům chybějící klíčové náhradní díly?

Vytvořte seznam a diskutujte o něm – tyto body diskuse budou nakonec sledovány a napraveny v rámci systému CMMS.

Poskytovatel systému CMMS vám pomůže s organizací vašich požadavků a vy se ujistěte, že software je nakonfigurován tak, aby problémové oblasti vymizely. Měli byste být schopni vidět dosažený pokrok a v případě potřeby určit správný směr. Poskytovatel systému CMMS bude mít často po ruce odborníky přes data, kteří vás povedou na cestě k lepšímu zadávání, extrahování a používání provozních dat.

Najděte nejúčinnější metriky

Na rovinu si řekněme, že neexistují žádné metriky s kouzelnými účinky.

Systém CMMS je schopen využívat velké množství dat a demonstrovat pomocí metrik a analytických nástrojů, které měří, v jaké fázi se organizace nachází v současné době, kde by se měla nacházet a jakým způsobem lze tohoto pokroku dosáhnout. Vše je zobrazeno jednoduše a přehledně v číslech, grafech, zprávách nebo prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Existují doslova stovky možných metrik, které by bylo možné sledovat. Liší se od role k roli a v průběhu času se mohou měnit, což souvisí s tím, jak dochází k pokroku nebo když je nutná změna plánu. Jedna věc je ale jistá: Pokud nemáte jasnou a konkrétní představu o tom, jakých úkolů a cílů chcete dosáhnout a kudy má vaše cesta vést, nikdy nebudete mít k dispozici účinný seznam potřebných metrik, dat a analytických nástrojů. Dále v článku jsou uvedeny tři běžné oblasti metrik, které by výrobci měli pravidelně sledovat:

1. Nevyřízené úkoly / nahromaděné pracovní příkazy

Nevyřízené úkoly – obvykle ve formě pracovních příkazů, nápravných nebo preventivních opatření. Nevyřízené úkoly jsou často popisovány ve dnech nebo týdnech („Máme 6 týdnů nevyřízených úkolů z oblasti preventivní údržby“). Cílem je snížit počet těchto nevyřízených úkolů na efektivní úroveň. I když bude vždy existovat určitá úroveň nevyřízených úkolů, musí existovat správná rovnováha.

V některých podnicích může nastat situace, že mají příliš málo nevyřízených úkolů, je ale třeba alespoň ověřit, zda je to pravda. Nemůže to být náhodou proto, že je v podniku zaměstnáno zbytečně moc lidí? Je generováno dostatečné množství pracovních příkazů v oblasti preventivní údržby? Kratší nevyřízené úkoly jsou obvykle vždy lepší než ty delší. Jen se ujistěte, že je seznam aktuální a precizně vedený.

Ve většině podniků je však počet nevyřízených úkolů a pracovních příkazů příliš dlouhý, často z následujících důvodů:

 • nelze se z časových důvodů dostat k pracovním příkazům z oblasti preventivní údržby;
 • nedostatečné nebo případně nepřiměřené přidělení personálu údržby za účelem vyřízení vystavených pracovních příkazů;
 • neschopnost najít a opravit opakující se problémy, které snižují ziskovost podniku.

Níže jsou uvedeny některé nástroje, které můžete použít k získání potřebné rovnováhy v oblasti nevyřízených úkolů:

 • Jednoduchá vizualizace nevyřízených úkolů na sdílené obrazovce – Je zapotřebí mít k dispozici jasný a jednoduchý způsob společné vizualizace a sdílení toho, co se v podniku aktuálně děje (zpřístupněné zejména pro techniky, mistry, supervizory a další).
 • Seznam pracovních příkazů s vysokou prioritou – Mělo by se jednat o více než jen o pouhý seznam otevřených pracovních příkazů. Práce by měla být organizována podle „vypočtené kritičnosti“; myšlenkou není spoléhat se pouze na prioritu, ale brát v úvahu klíčový význam zařízení, která jsou udržována. Extrémním příkladem by bylo, kdyby někdo vystavil naléhavý pracovní příkaz na opravu porouchaného kávovaru.
 • Vyvážené pracovní vytížení v rámci týmu – Plánovač úkolů v rámci systému CMMS má k dispozici metriky, jež mu jasně ukazují, kteří pracovníci jsou přetíženi a kteří jsou naopak nedostatečně zaměstnáni, což umožňuje nastavit řádně vyvážené pracovní vytížení pro všechny zúčastněné. To přispívá ke snižování počtu nevyřízených úkolů a pracovních příkazů a k tomu, aby se někdo nedostal do stavu tzv. vyhoření.

2. Náhradní díl není skladem

Jedná se o obávané situace, kdy je vystaven pracovní příkaz, ať už z oblasti preventivní údržby, nebo na klasickou opravu vzniklé poruchy, a potřebný náhradní díl není skladem, aby bylo možno práci dokončit. Všichni jsme to už (mnohokrát) zažili: Výroba vůbec nestíhá plnit zakázky a v tom nejhorším možném okamžiku dojde k poruše na klíčovém zařízení. To už samo o sobě hodně zabolí, ale abyste si to vypili až do dna, samozřejmě nezbytná součást, bez které zařízení nenajede, není skladem. No a to nejhorší je, že ji nemá skladem ani váš dodavatel, takže musíte čekat, až ji vyrobí, a ještě na to, než se k vám dostane, takže prostoje a ztráty se znásobují. Tímto si prošel snad každý výrobce. Situace, kdy potřebný náhradní díl není skladem, je zabijákem ziskovosti a tomu je třeba se co nejvíce vyhýbat.

Snížení skladových zásob skutečně hovoří o schopnosti spravovat zásoby a nákupní procesy. Je známo, jaké součásti budou potřeba? Jsou správné díly k dispozici za správnou cenu a ve správný čas? Zaměřte se na tuto oblast a výše popisované situace nebudete zažívat příliš často. Když to však zanedbáte, můžete se „těšit“ na spoustu problémů, včetně prodloužení nevyřízených objednávek.

Existuje několik nástrojů, které vám pomohou vypořádat se s těmito situacemi efektivněji:

 • Podrobný seznam součástí – Mějte uskladněné součásti na správných místech a přiřaďte je ke správným zařízením podle kusovníku na výkrese. V rámci preventivní údržby mějte zajištěnu rezervaci všech součástí nebo jejich dodání just in time.
 • Snadno prohledávatelný seznam náhradních dílů – Měli byste být schopni vyhledávat náhradní díly a jejich aktuální umístění včetně všech souvislostí, ať už na stolním počítači, či na mobilním zařízení.
 • Obrazovka, na které je zobrazován nízký stav náhradních dílů – Mít možnost zjistit, které náhradní díly už docházejí, a dostávat v takovém případě automatické e-mailové upozornění představuje v praxi hodně užitečný nástroj.
 • Způsob, jak předvídat budoucí potřeby – Podívejte se na plán nadcházejících úkolů v oblasti preventivní údržby, abyste si předem ujasnili, jaké náhradní díly/soupravy budou zapotřebí.

3. Pravidlo 80/20

Společnost odborníků na údržbu a spolehlivost zařízení tvrdí, že aby provoz podniku mohl být na dlouhodobě stabilní úrovni, je zapotřebí, aby 80 % pracovních příkazů bylo z oblasti preventivní údržby a zbylých 20 % na řešení vzniklých poruch. Úplně „ideální stav“ je vyjádřen poměrem 90 % k 10 %. Jak to vypadá u vás v podniku? Jste schopni odhadnout tento poměr? Jaký trend u vás převládá? I když se možná nacházíte na opačném konci tohoto poměru, neboť většinou jen hasíte vzniklé problémy, mělo by být možné změřit tento poměr, vypracovat jasný plán a implementovat systém CMMS do vaší údržby, čímž by se poměr zlepšil. Tento proces zabere spoustu práce nad rámec metrik. Vyžaduje proaktivní kulturu údržby a odhodlání pracovat produktivně a efektivně a zároveň prokazovat výsledky. Za předpokladu, že se na to organizace chce poctivě zaměřit, existuje řada metrik, které by měly být sledovány.

K dispozici je několik metrik, které lze použít k vyvážení preventivní a nápravné formy údržby:

 • Poměr mezi úkoly z oblasti preventivní údržby a klasickým odstraňováním vzniklých poruch – Tento poměr by měl být veřejně vizualizován na obrazovce, protože je tímto signalizován trend naší práce.
 • Viditelné zobrazování plánovaných úkolů v rámci preventivní údržby strojů a zařízení – Každý by měl mít možnost vidět, jaké úkoly je třeba plnit v rámci denních, týdenních a měsíčních intervalů.
 • Plánovač pracovních příkazů – Tento nástroj je v rámci programu CMMS schopen podporovat úsilí o optimalizaci rovnováhy rozložení pracovních úkolů v rámci týmu údržby.
 • Analýza zdrojů prostojů – Umět přesně určit, co způsobuje prostoje (pomocí kódů problémů, kódů příčin nebo jiných), a identifikovat chronické problémy, aby bylo možné nastavit metodiku preventivní údržby s cílem eliminovat jejich výskyt.

prostoje údržbaMetriky, které se zaměřují na prostoje zařízení, přesně ukazují na překážky omezující zvýšení produktivity a mohou sloužit jako ukazatel účinnosti programu údržby

Společně za jasným cílem

Se správným dopravním prostředkem, cestou a cílem – nebo jak by se řeklo ve světě údržby – správnými nástroji, plánem a metrikami je vynikající kvalita údržby dosažitelná a přínosná pro celý podnik. Ujistěte se, že organizace chápe klíčový význam celého týmu při dosažení celkového úspěchu – a k tomu slouží právě všechna ta data, metriky a KPI, aby čísla byla prezentována akčnějším a vizuálně zajímavějším způsobem.

Chcete-li vytvořit solidní plán, musíte vybudovat správný tým včetně technologie a mít jasně definované cíle a úkoly pro každého člena. Udělejte vše pro to, aby se vaše metriky shodovaly s těmito cíli. Pak je možné, aby všichni společně pracovali na budování silnější a perspektivnější budoucnosti.

Paul Lachance je poradce pro oblast výrobních procesů ve společnosti Dude Solutions. Celou svou kariéru věnoval optimalizaci týmů údržby tím, že se zaměřoval na procesy rozhodování na základě dat a získaných informací v přehledné formě. Svůj první systém CMMS sestavil v roce 2004 a od té doby ve své profesionální kariéře navrhuje a řídí systémy CMMS a EAM.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz