Zkuste sledovat spotřeby energií v Power BI. Ve výrobě uvidíte rozpad až na jednotlivý stroj

Zkuste sledovat spotřeby energií v Power BI. Ve výrobě uvidíte rozpad až na jednotlivý stroj

I průmyslové firmy dnes intenzivně řeší cenu energií. A proto je zajímá i spotřeba, ať už plynu, elektrické energie nebo dalších komodit. Přitom všechny spotřeby se dají detailně sledovat v jediném nástroji – Power BI. A protože je součástí Microsoft Office 365, zřejmě ho máte k dispozici, stačí do něj dostat ta správná data. Jak to pak bude vypadat?

„Poptávka po sledování energií v druhé polovině tohoto roku prudce vzrostla. V Power BI jsme proto připravili demo verzi dashboardů, ve kterých uvidíte, jak spotřeby zpětně vyhodnocovat i sledovat v takřka reálném čase,“ vysvětlujte Leoš Pfannenstiel, vedoucí BI analytiků firmy FOXON.

„Může to tak u vás fungovat velmi brzy, protože jsme vzorce a algoritmy pro sledování spotřeb nejčastějších komodit připravili předem. Vyzkoušet si to ale můžete už teď v demo reportech,“ upřesňuje Leoš Pfannenstiel.

Ve FOXONu nasimulovali výrobní firmu o 4 halách (A, B, C, D), v nich dohromady deset výrobních strojů (Machine 1–⁠10). Na všech strojích se sbírají data o spotřebě, ukládají se do databáze a v ní jsou pak vhodně strukturována pro potřeby reportingu v Microsoft Power BI.

Demo Power BI obsahuje čtyři nejčastěji sledované spotřeby v čase –⁠ elektrickou energii, plyn, stlačený vzduch a teplo. Základní dashboard zobrazuje vývoj spotřeby všech těchto čtyř komodit za zvolené období, zde např. od 1. do 10. 10. 2022.

fbi energie blog obr 1
 

Dostaňte se až do detailu podle potřeby

Všechny čtyři veličiny jsou připraveny tak, abyste mohli sledovat spotřebu na každé hale zvlášť a proklikat se do detailu jednotlivých strojů a hodin. Odhalit tak můžete, kde došlo k nestandardnímu úniku nebo vyšší spotřebě, a zabránit plýtvání.

Proč došlo ke zvýšené spotřebě elektrické energie?

Na příkladu uvidíte, co konkrétně lze z grafů a reportů vyčíst.

Hlavní graf spotřeby elektrické energie v demu ukazuje 9. 10. 2022 výrazně vyšší spotřebu nad očekávaný trend (320 MWh). Víte, že je to hodně, ale nevíte přesně proč.

gif 1
 

Podívejte se na daný den detailněji. Další graf ukazuje, že se nezvyklý peak týká haly B.

gif 2

 

Na ní jsou tři stroje.

gif 3

 

Při ještě detailnějším pohledu zjistíte, že hlavní problém se odehrál na stroji Machine 5 kolem 20. hodiny.

 

gif 4

Teď už víte, kam jít a koho se ptát, co se stalo, případný problém řešit nebo mu do budoucna předejít.

Konkrétní reporty upravené na míru

„Pro konkrétní firmy jsou pak podobné reporty upravované na míru. Na přání jednoho z našich zákazníků jsme kromě toho, co vidíte v demu, připravili ještě jeden report.

Spotřebu energie v tomto provozu potřebovali vyhodnocovat nejen zpětně, ale v podstatě online, aby bylo možné okamžitě reagovat,“ popisuje Leoš Pfannenstiel nedávnou zakázku.

V grafu vidíte plán spotřeby elektrické energie v jednodenních intervalech (zelená pole). Každých 10 sekund se načítají aktuální data o reálné spotřebě (červená pole).

Údržba tak vidí hned, že se v daném dni spotřeba už pohybuje nad plán, a může ji optimalizovat, aby celodenní maximum nepřekročila.

fbi energie blog obr 2

 

Napojte takové reporty na svá vlastní data

To, co jste výše viděli, může snadno sloužit i vaší firmě, stačí do databáze napojit vaše vlastní data o spotřebách. 

V klidu si vyzkoušejte, jak se s Power BI pro sledování spotřeb energií pracuje. A pak se ozvěte firmě FOXON, její obchodníci s vámi vaše potřeby zkonzultují a poradí, jak POwer BI s daty o spotřebách propojit, a to i v případě, že zatím spotřeby energií na jednotlivých strojích neměříte.

FOXON - Být první volbou i poslední šancí

Prodáváme a opravujeme díly průmyslové automatizace. Diagnostikujeme a školíme průmyslové komunikace. Realizujeme projekty internetu věcí v průmyslu. 

www.foxon.cz