Elektrotechnik a elektronika

Prakticky v každém výrobním závodě je možné snížit náklady na elektrickou energii, a to i bez nákladných investic do nových výrobních zařízení.
Neřešení problémů s kvalitou elektrické energie, jako je nízký účiník a harmonické, vás z dlouhodobého hlediska poškozuje.
Elektromotory jsou klíčovou součástí mnoha průmyslových procesů a představují až 70% celkové energie spotřebované v průmyslu a spotřebují až 46% veškeré vyrobené elektřiny na celém světě. Vzhledem k jejich zásadní důležitosti pro průmyslové procesy mohou být náklady na prostoje spojené…
V tomto článku bychom rádi upozornili na nebezpečné jevy, které stále častěji vznikají v energetických systémech výrobních závodů, díky stále většímu nasazování řízených pohonů, UPS a dalších nelineárních spotřebičů bez předchozí a průběžné kontroly stavu elektrické sítě závodu a bez ohledu na možný…
Pro údržbu výrobních zařízení a zvyšování jejich provozní spolehlivosti je zásadní mít k dispozici správné nástroje, které napomohou lepšímu rozhodování o stavu těchto zařízení. Ultrazvuková technologie představuje důležitý nástroj prediktivní údržby, který vhodně doplňuje vibrační analýzu a termodiagnostiku.
Systémy poháněné motory spotřebovávají přibližně polovinu veškeré elektrické energie, která se na světě vyrobí, a jsou pravděpodobně největšími uživateli energie i ve vašem podniku. Snížit náklady na energii tak, že tyto systémy vylepšíte, může být jednoduchým krokem díky inovativním postupům…
Z výzkumů společnosti Eaton se zjistilo, že samotné náklady na výpadek výroby způsobený obloukovým zkratem mohou dosáhnout částky až 900 000 Kč během jednoho dne. Dále existuje nebezpečí ohrožení života vyvolané počátečním výbuchem, poškození dobré pověsti či náklady na nové rozvaděče a…
Strana 1 z 5