Elektrotechnik a elektronika

Prakticky v každém výrobním závodě je možné snížit spotřebu elektrické energie, a to i bez nákladných investic do nových výrobních zařízení.
Nouzové osvětlení je pravděpodobně jedno z nejsložitějších témat, kterými se majitelé budov a správci nemovitostí musejí zabývat. Je potřeba vždy zvážit množství různých faktorů týkajících se specifikace, umístění, údržby a regulace. Přestože účinné řešení nouzového osvětlení hraje zásadní úlohu v krizových situacích, stále existují…
Prakticky v každém výrobním závodě je možné snížit náklady na elektrickou energii, a to i bez nákladných investic do nových výrobních zařízení.
Neřešení problémů s kvalitou elektrické energie, jako je nízký účiník a harmonické, vás z dlouhodobého hlediska poškozuje.
Elektromotory jsou klíčovou součástí mnoha průmyslových procesů a představují až 70% celkové energie spotřebované v průmyslu a spotřebují až 46% veškeré vyrobené elektřiny na celém světě. Vzhledem k jejich zásadní důležitosti pro průmyslové procesy mohou být náklady na prostoje spojené…
V tomto článku bychom rádi upozornili na nebezpečné jevy, které stále častěji vznikají v energetických systémech výrobních závodů, díky stále většímu nasazování řízených pohonů, UPS a dalších nelineárních spotřebičů bez předchozí a průběžné kontroly stavu elektrické sítě závodu a bez ohledu na možný…
Pro údržbu výrobních zařízení a zvyšování jejich provozní spolehlivosti je zásadní mít k dispozici správné nástroje, které napomohou lepšímu rozhodování o stavu těchto zařízení. Ultrazvuková technologie představuje důležitý nástroj prediktivní údržby, který vhodně doplňuje vibrační analýzu a termodiagnostiku.
Strana 1 z 5