Elektrotechnik a elektronika

Vedoucí pracovníci a manažeři jsou povinni zavádět metodiku proaktivní prevence prostřednictvím konstrukčního návrhu (PtD – prevention through design) a pozorně sledovat a analyzovat každou skoronehodu, ke které v podniku dojde. Tímto způsobem lze jednoduše snížit míru úrazovosti a zvýšit stupeň…
Některé věci mohou být příliš malé na to, aby se daly spatřit pouhým okem. Co když je ale chcete přesto pozorovat a ještě přitom vše řádně zdokumentovat? Opravdu je nutné vláčet s sebou objemnou výbavu, nebo si vystačíte s jednoduchým…
Článek je zaměřen na elektrodiagnostiku a další diagnostické metody jako součást multiparametrické diagnostiky. V úvodní části je obecně pojednáno o technické diagnostice, jejím dělení a je objasněn pojem multiparametrická diagnostika. Dále je popsán objekt diagnostiky (dieselelektrické soustrojí) a jsou stručně rozebrány…
Elektromechanické systémy nabízejí nesporné výhody oproti hydraulickým a pneumatickým pohonům.
Frekvenční měniče poskytují lepší způsob, jak řídit spotřebu elektrické energie a vody. 
Kvalita elektrické energie je mimo jiné obvykle určována velikostí nízkofrekvenčního elektromagnetického rušení. Tímto rušením je míněno zejména zhoršení kvality síťového napětí rušením šířícím se po vedení distribučních sítí. Vedle poklesů či přerušení napájecího napětí, dočasného přepětí či kolísání napětí jsou…
Jedná se o dvě strany téže mince, avšak každá z nich nabízí odlišné mechanismy a výhody.
Strana 1 z 3