Elektrotechnik a elektronika

Frekvenční měniče poskytují lepší způsob, jak řídit spotřebu elektrické energie a vody. 
Kvalita elektrické energie je mimo jiné obvykle určována velikostí nízkofrekvenčního elektromagnetického rušení. Tímto rušením je míněno zejména zhoršení kvality síťového napětí rušením šířícím se po vedení distribučních sítí. Vedle poklesů či přerušení napájecího napětí, dočasného přepětí či kolísání napětí jsou…
Jedná se o dvě strany téže mince, avšak každá z nich nabízí odlišné mechanismy a výhody.

Cesta k úspěchu

prosinec 06, 2017
Proměňte se v detektiva v rámci řešení problémů se střídavými pohony s frekvenčními měniči.
Dnešní moderní doba přináší řadu moderních technických aplikací, kdy stále více klasických zařízení je nahrazováno novými modernějšími stroji. Máme možnost měnit plynule otáčky motorů, regulovat výkon či plynule měnit rychlost výrobních linek. Stejnosměrné regulované pohony jsou nahrazovány regulovanými pohony s asynchronními…
Sedm chyb, kterých je vhodné se vyvarovat v rámci modernizace a přechodu podniku na LED osvětlení.
Existuje několik metod, jak provozovat třífázový motor pomocí jednofázového napájení; takové metody pak dokážou o něco usnadnit jinak drahý a pracný postup.