Elektrotechnik a elektronika

Mikrovýpadky jsou krátkodobé, rychlé poklesy napětí elektrické sítě o délce od desítek milisekund až po jednotky sekund a poklesem pod – 10% jmenovitého napětí (obr. 1). Ve většině případů nemusí pokles napětí být na vše třech fázích systému stejný. Tyto…
Několik let zpátky si výrobci pneumatik po celém světě lámali hlavu, když v jejich závodech začalo z ničeho nic docházet k neočekávaným závadám a odstávkám.
Přechodné jevy a krátké odchylky nelze měřit tradičním nepřetržitým způsobem, protože se vyskytují jen jako krátkodobé, a ve většině případů  s dlouhým časovým odstupem. Zaznamenávání událostí na síti je totiž založeno na požadavcích normy EN50160 či její podnikové verze, kterou určuje…
Vedoucí pracovníci a manažeři jsou povinni zavádět metodiku proaktivní prevence prostřednictvím konstrukčního návrhu (PtD – prevention through design) a pozorně sledovat a analyzovat každou skoronehodu, ke které v podniku dojde. Tímto způsobem lze jednoduše snížit míru úrazovosti a zvýšit stupeň…
Některé věci mohou být příliš malé na to, aby se daly spatřit pouhým okem. Co když je ale chcete přesto pozorovat a ještě přitom vše řádně zdokumentovat? Opravdu je nutné vláčet s sebou objemnou výbavu, nebo si vystačíte s jednoduchým…
Článek je zaměřen na elektrodiagnostiku a další diagnostické metody jako součást multiparametrické diagnostiky. V úvodní části je obecně pojednáno o technické diagnostice, jejím dělení a je objasněn pojem multiparametrická diagnostika. Dále je popsán objekt diagnostiky (dieselelektrické soustrojí) a jsou stručně rozebrány…
Elektromechanické systémy nabízejí nesporné výhody oproti hydraulickým a pneumatickým pohonům.