Blue Panther

Blue Panther

Společnost Blue Panther s 20. letou tradicí je předním odborníkem na elektrickou energii a poskytuje nejen výrobním podnikům auditorskou a konzultační činnost v otázkách kvality elektrické energie a její spotřeby. Prostřednictvím svých certifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi a vyškolených specialistů analyzuje aktuální situaci, vyhledává příčiny problémů dané kvalitou elektrické energie a navrhuje škálu možných řešení. Vše s cílem zajištění ekonomického přínosu a úspor pro podnik.

Klešťový multimetr s vnitřním otvorem 75 mm, proud do 1 000A, U, PF, sled fází, výkony, harmonické. On-line komunikace BT.

Analyzátory výkonu od společnosti Newtons4th Ltd. z anglického Leicesteru řady PPA55xx (obr. 1) jsou sofistikované a všestranné přístroje pro přesná měření výkonu v širokém frekvenčním pásmu.

Kontrolu a měření na fotovoltaických systémech (FV) je zapotřebí jednak při jejich instalaci, opravě ale také v případě pravidelné údržby.

Elektromotory jsou klíčovou součástí mnoha průmyslových procesů a představují až 70% celkové energie spotřebované v průmyslu a spotřebují až 46% veškeré vyrobené elektřiny na celém světě. Vzhledem k jejich zásadní důležitosti pro průmyslové procesy mohou být náklady na prostoje spojené s poruchami motorů stovky tisíc korun za hodinu. Zajištění efektivity a spolehlivosti motorů je jedním z nejdůležitějších úkolů, kterým technici a inženýři údržby denně čelí.

V tomto článku bychom rádi upozornili na nebezpečné jevy, které stále častěji vznikají v energetických systémech výrobních závodů, díky stále většímu nasazování řízených pohonů, UPS a dalších nelineárních spotřebičů bez předchozí a průběžné kontroly stavu elektrické sítě závodu a bez ohledu na možný vznik trvalých či přechodných stavů rezonance na harmonických frekvencích produkovaných těmito spotřebiči i využíváním nevhodně navržených kompenzátorů účiníku, nerespektujících konkrétní stav sítě závodu.  Takováto situace pak vede ke zničení kompenzátoru, to v lepším případě, nebo k požáru kompenzátoru či dokonce transformátoru, to v případě horším.

V tomto krátkém příspěvku připomeneme princip měření odporu bez rozpojení, který je využíván již mnoho let. Oblast jeho aplikací v praxi se rozšířila výrobou přístrojů C.A 6411 společnosti Chauvin Arnoux. Od té doby je standardním vybavením při měření uzemnění či spojitosti. Stále se však lze setkat s mnoha nejasnostmi ohledně principu měření i možnosti jeho využití v praxi. Zde bude tedy blíže vysvětlena podstata fungování celého systému.

MET / CAL Calibration Management Software od společnosti Fluke je kompletní řešení pro automatizaci a správu kalibrační laboratoře a je výsledkem více jak 40letého vývoje a širokého nasazení kalibračního programu MET / CAL společnosti Fluke, renomovaného výrobce kalibračních zařízení.

V tomto článku bychom rádi upozornili na nebezpečné jevy, které stále častěji vznikají v energetických systémech výrobních závodů, díky stále většímu nasazování řízených pohonů, UPS a dalších nelineárních spotřebičů bez předchozí a průběžné kontroly stavu elektrické sítě závodu a bez ohledu na možný vznik trvalých či přechodných stavů rezonance na harmonických frekvencích produkovaných těmito spotřebiči i využíváním nevhodně navržených kompenzátorů účiníku, nerespektujících konkrétní stav sítě závodu.  Takováto situace pak vede ke zničení kompenzátoru, to v lepším případě, nebo k požáru kompenzátoru či dokonce transformátoru, to v případě horším.

Mikrovýpadky jsou krátkodobé, rychlé poklesy napětí elektrické sítě o délce od desítek milisekund až po jednotky sekund a poklesem pod – 10% jmenovitého napětí (obr. 1). Ve většině případů nemusí pokles napětí být na vše třech fázích systému stejný. Tyto události mohou v horším případě způsobit přerušení výroby nebo i poškození stroje. Jak jim předejít?

Přechodné jevy a krátké odchylky nelze měřit tradičním nepřetržitým způsobem, protože se vyskytují jen jako krátkodobé, a ve většině případů  s dlouhým časovým odstupem. Zaznamenávání událostí na síti je totiž založeno na požadavcích normy EN50160 či její podnikové verze, kterou určuje distribuční společnost. V normě je určeno i nastavení prahových hodnot pro zachycení událostí. Některé takovéto jevy však nejsou pokryty požadavky normy ani požadavky prahových hodnot definovaných normou, protože nejsou pro konkrétní distribuční sít relevantní. Nicméně, tyto jevy, které především vznikají uvnitř instalace průmyslového závodu, ale nejen tam, jsou pro jeho provoz zásadní.