Cesta k úspěchu

Proměňte se v detektiva v rámci řešení problémů se střídavými pohony s frekvenčními měniči.

Střídavé pohony jsou nedílnou součástí každého výrobního závodu, protože často odpovídají za řízení kritických procesů. Správná činnost střídavých pohonů může znamenat spolehlivou a účinnou výkonnost zařízení, nižší prostoje a náklady na energie, díky čemuž lze ušetřit nemalou část finančních prostředků.
Nicméně pokud nastane problém s pohonem, je nutné okamžitě provést nápravu vzniklé situace.

Když přistupujete k řešení problému se střídavým pohonem, doporučuje se v rámci vyšetřování předem zvážit následující body:

  1. Byl operátor či provozovatel procesu spokojen s tím, jak jednotka fungovala v době po uvedení do provozu? Fungovala jednotka během určitého časového období, například měsíc, přijatelně? Existují nějaké údaje o procesu uvedení do provozu, ke kterým lze odkázat (např. instalační listy, schémata nebo konfigurační soubory)?
  2. Změnil se nějakým způsobem proces? Bylo přidáno jiné zařízení v nejbližším okolí, jež by mohlo sdílet stejný zdroj? Výkon a kalibrace pohonu se mohou při těchto změnách měnit.
  3. Co vše se skrývá za stížností ohledně výkonu? Skutečně problém souvisí jen s pohonem, nebo je do toho zapojeno i nějaké jiné zařízení?
  4. Pointa spočívá v tom, že je zapotřebí řešit problémy s aplikací, nikoli pouze pohon. Udržovat si v dané situaci otevřenou mysl je zásadní záležitostí.

Chybová hlášení – diagnostické kódy

Každý vyráběný výrobek obsahuje specifický soubor chybových hlášení; seznam těchto hlášení je nedílnou součástí sady na odstraňování problémů. Mnoho výrobců vyrábí vícero typů pohonů; existuje však značná shodnost ve smyslu těchto hlášení napříč všemi typy produktů.

Obvykle je možné setkat se s chybovými hlášeními, která spadají do čtyř obecných kategorií (viz tabulka): 

Popis Související aplikace? Řešení
Problémy s pohonem – interní strana Ne, chyby související s pamětí jsou specifické pro hardware a firmware pohonu. Problémy interní kalibrace a doplňkové karty se netýkají způsobu, jakým je řídicí jednotka používána. Opravte/vyměňte pohon.
Problémy s pohonem – externí strana Případné přetížení napájecího zdroje, externí blokování a bezpečnostní funkce vyžadují pozornost nebo resetování. Ověřte nebo odstraňte pomocné elektrické rozvody a zjistěte, zda je tímto zásahem porucha odstraněna.
Problém s napájením zdroje Ne, indikátory nerovnováhy napětí nepředstavují žádnou poruchu pohonu. Spolupracujte s elektrotechnikem nebo energetickou společností a postarejte se o nápravu vzniklé situace.
Problém týkající se motoru nebo zátěže Ano, zemní spojení a nadproud jsou poruchy mající původ v motorovém obvodu. Ověřte/vyměňte motor nebo elektroinstalaci motoru.

 

K dispozici jsou rovněž protokoly poruch, které umožňují technikovi získat informace o tom, jakým způsobem byl pohon provozován v čase každé poruchy zaznamenané pohonem.

Extrakce dat pomocí počítače

Ačkoli vyhodnocování dat je stále požadováno, mnoho výrobců poskytuje softwarové nástroje, které umožní extrahovat sadu parametrů a protokol poruch z pohonu. Při řešení 20–50 poruch zaznamenávaných pohonem a souvisejících provozních parametrů může být v praxi docela obtížné shromažďovat všechna takováto data.

Tyto nástroje nabízejí rovněž možnost porovnat aktuální sadu parametrů s těmi, které byly zaznamenány v den uvedení do provozu, včetně továrního nastavení výrobce.

Mnoho takových softwarových nástrojů umožňuje sledovat data na obrazovce, což poskytuje možnost používat počítač jako virtuální osciloskop pro podrobnější analýzu poměrů.

Každý z těchto datových souborů je velmi důležitý, pokud je třeba žádat o informace od technické podpory výrobce. Je-li možné tyto soubory poslat pracovníkovi technické podpory e-mailem, bude schopen se s danou aplikací dostatečně seznámit a poskytnout efektivní a okamžitou podporu ze vzdáleného místa.

Opravy a logistika

Jakmile jsou shromážděna fakta, dalším krokem je zhodnotit, co má smysl řešit ohledně opravy pohonů. V mnoha případech je účelné držet na skladě náhradní pohon. Mnoho typů výkonů je obvykle dodáváno ve stejném stavebně-konstrukčním provedení. To znamená, že byste mohli mít skladem pohon o výkonu 2 hp (koňské síly) jakožto zálohu nejnižšího výkonového stupně a pohony o výkonu 5 hp, 20 hp, 40 hp apod., u nichž byste aplikovali stejný postup. Avšak sami asi vnímáte, že se nejedná o úplně zanedbatelnou investici a není ve všech případech praktická.

Navíc většina pohonů vykazuje určitou životnost skladování, takže skladovat pohony pro případ poruchy může představovat problémy, i když to na první pohled vypadá jako atraktivní myšlenka. Abyste zamezili těmto problémům, je doporučováno provádět pravidelnou kontrolu inventáře jak u vašeho dodavatele, tak i u vás. Správné zacházení s náhradními jednotkami může v rámci provádění oprav pomoci snížit riziko citlivé životnosti skladování. Pro další informace týkající se těchto rizik si nastudujte problematiku „reformování (omlazování) kondenzátoru“.

Obvykle existují tři třídy standardních střídavých pohonů: kompaktní, standardní a prémiové. Menší jednotky všech těchto tříd produktů jsou často považovány za neopravitelné. Se zvyšováním velikosti a složitosti produktu je snadnější poskytovat náhradní součásti, které dávají smysl, než aby byly pohony nahrazovány jako celek. Váš výrobce pohonných jednotek vám pomůže vyspecifikovat ty náhradní díly, které má smysl skladovat z důvodu podpory vašeho zařízení. 

Mezi důležité náhradní díly patří ty, k nimž jsou připojena další zařízení, jako jsou ovládací nebo dotykové panely, klávesnice apod. Pro provozní účely je rovněž doporučováno mít náhradní chladicí ventilátory, aby bylo možné je v případě poruchy rychle vyměnit.

Stejně jako většina průmyslových odvětví se i údržba pohonů rozvíjí do vlastního oboru. Dodavatelé, kteří spolupracují s místními partnery, vytvářejí a realizují servisní smlouvy (opravy na skladě a přímo v provozu), včetně plánů na výměnu či modernizaci zařízení, spolu s rozšířenými zárukami. Ty mohou trvat až pět nebo šest let, pokud to ve vašem provozu dává smysl. Oprava na místě v provozu je nezbytná, jakmile se velikost jednotky pohybuje od 50 hp do 100 hp.

Je důležité si uvědomit, že střídavé pohony jsou složitá elektronická zařízení a fungují jako součást aplikace. Náležité odstraňování problémů a údržba těchto zařízení vám pomůže efektivněji řídit procesy ve vašem podniku.

Tim Park zastává pozici senior aplikačního inženýra pro pohony Danfoss.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz