Jak relé na ochranu proti vzniku obloukového výboje přispívá ke snižování nákladů

Jak relé na ochranu proti vzniku obloukového výboje přispívá ke snižování nákladů

Výrobce elektrických vodičů našel způsob, jak eliminovat riziko a regulovat náklady na pracovní sílu.

Společnost Conaway Electrical Service v LaGrange, stát Georgia, provedla studii, v rámci které se zaměřila na problematiku vzniku obloukového výboje; studie byla zadána předním výrobcem, jehož sídlo bychom našli na jihovýchodě Spojených států. Technický tým dané společnosti věděl, že v podniku se nacházejí některé prostory, kde hrozí riziko vzniku obloukového výboje. Způsob, jak tyto problémy vyřešit, nebyl na první pohled patrný.

Jeden z obchodních partnerů společnosti Conaway je výrobcem elektrických kabelů a vodičů a jeho výrobní portfolio sahá od datových kabelů až po výkonné silové vodiče používané v budovách, hornictví a všeobecných průmyslových aplikacích. Značná část elektrických rozvodných zařízení podniku je umístěna v prefabrikovaných elektrických centrech. 

Jedním z těchto přepravitelných elektrocenter je kontejner o délce 20 stop se schodištěm na mezipatře. Je plný jističů, PLC panelů, a co se týče rizika vzniku obloukového výboje, je zařazen do kategorie č. 3, což odpovídá dopadající energii 8–25 cal/cm2. Hodnocení rizika spadajícího do kategorie č. 3 vyžaduje, aby každý, kdo pracuje uvnitř takového prostoru, byl vybaven osobními ochrannými prostředky (OOP) skládajícími se z ochranných brýlí, ochrany sluchu, ochranné přilby, bavlněného spodního prádla, ohnivzdorné košile, kalhot, kombinézy (navíc k ohnivzdorné košili a kalhotám), kapuce proti zasažení obloukovým výbojem, kožených rukavic a bot.

Nošení OOP na takové úrovni představovalo pro výrobce a jeho zaměstnance skutečnou zátěž jak z časového, tak i z finančního hlediska. Nasadit a po provedené práci opět sundat výše uvedené OOP bylo nepohodlné, omezující a časově velmi náročné.

Výrobce označil pracoviště štítky upozorňujícími na riziko vzniku obloukového výboje, měl k dispozici osobní ochranné pomůcky, avšak stále hledal způsob, jak snížit zařazení pracoviště do stupně rizika č. 3. U tří dalších elektrocenter zaplatila společnost firmě Conaway za instalaci nového jističe mezi elektrocentrem a čtyřmi příslušnými jističi. Z důvodu omezeného pracovního prostoru a kvůli masivním překážejícím elektrokabelům se náklady na práci vyšplhaly na vysokou hodnotu. Každá instalace, včetně jističů a jejich částí, vyšla zhruba na 60 000 dolarů. Avšak snížení rizika vzniku obloukového výboje bylo i po zavedení těchto opatření nedostatečné.

Technické oddělení daného podniku se dovědělo o existenci reléové ochrany proti vzniku obloukového výboje od svého dodavatele elektrických zařízení společnosti Mayer Electric, která navrhla řešení, jež spočívalo v aplikaci reléové ochrany proti vzniku obloukového výboje. Toto relé využívá světelná čidla pro detekci světla, jež vzniká při obloukovém výboji, a vysílá signál za méně než jednu milisekundu. Rychlým přerušením napájení se výrazně omezuje množství dopadající energie, což brání tomu, aby se z malého výboje stala nebezpečná a destruktivní událost.

Zástupci společnosti Littelfuse, která vyrobila dotyčné relé na ochranu proti vzniku obloukového výboje, demonstrovali jeho funkčnost. Poté, co společnost Conaway schválila dané řešení z technického hlediska, byla tatáž společnost vybrána pro realizaci projektu. Technici nainstalovali relé na ochranu proti vzniku obloukového výboje do skříně namontované na vnější stěně elektrocentra (viz obrázek 2), a to v blízkosti jednoho z vchodů. Obrázek 3 znázorňuje provedení montáže.

Na přední straně skříně je nainstalována dvojice světel, která indikují stav relé na ochranu proti vzniku obloukového výboje (zapnuto nebo vybaveno). Technici nainstalovali rovněž malou skříňku s duplicitními ukazateli vedle druhého vstupu do elektrocentra, jak je znázorněno na obrázku 4. Cílem je, aby pracovníci měli možnost ověřit si, že ochrana je funkční, ještě než vstoupí do elektrocentra. Relé má schopnost komunikovat prostřednictvím protokolu Modbus.

Za účelem světelné aktivace relé byla nainstalována čtyři bodová světelná čidla na strategických místech (jak je zobrazeno uprostřed obrázku 1) a dvě optická světelná čidla, která pokrývají celou kabelovou lávku umístěnou úplně nahoře.

Vzhledem k tomu, že elektrocentrum je napájeno čtyřmi přívodními kabely, bylo nutné zajistit, aby relé na ochranu proti vzniku obloukového výboje obstaralo čtyři jističe současně, což se zpočátku jevilo jako významný problém. Aplikační inženýři Cory Anderson a Alex Kalinski ze společnosti Littelfuse provedli sadu výpočtů ohledně daných jističů a zjistili, že vypínací cívky na čtyřech jističích odčerpávají méně než 200 mA, což je dohromady hluboko pod hodnotou 5,75 A výstupního vybavovacího proudu z relé, a schválili tuto instalaci. Jak se dalo očekávat, všechny čtyři jističe byly v rámci testování vybaveny bez jakýchkoli problémů. 

Výsledky

Relé okamžitě vybavilo jističe během úplně každého testování. Instalací relé na ochranu proti vzniku obloukového výboje bylo v rámci této instalace ušetřeno 30 000 dolarů, což představuje asi polovinu nákladů oproti předchozímu pokusu, a společnost potvrzuje, že se jedná o lepší řešení než to, o něž se pokoušela v minulosti.

Interiér elektrocentra nyní oficiálně nepředstavuje žádné riziko vzniku obloukového výboje. V rámci loňského klasifikačního systému byl zařazen do kategorie rizika 0, ale tato kategorie byla vyřazena jako nadbytečná. Kategorie nulového rizika nyní jednoduše znamená, že v daných prostorách nehrozí žádné riziko, tudíž pracovníci již nebudou muset před vstupem do elktrocentra aplikovat dříve povinné OOP.

V rámci tohoto podniku existuje dalších devět elektrocenter a po celé zemi bychom našli ještě 20 jiných podniků této společnosti. Pracovníci zapojeni do zmíněného projektu doufají, že budou moci rozšířit tento způsob řešení i u ostatních elektrocenter, čímž by byla zvýšena bezpečnost pracovníků a posílena provozuschopnost.

Bryan Waldrop je ředitel montážních prací ve společnosti Conaway Electrical Service.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz