Jak správně používat třífázový motor s jednofázovým napájením

Jak správně používat třífázový motor s jednofázovým napájením

Existuje několik metod, jak provozovat třífázový motor pomocí jednofázového napájení; takové metody pak dokážou o něco usnadnit jinak drahý a pracný postup.

Svému sousedovi jste se zmínili, že pracujete s elektrickým zařízením, a on si teď myslí, že dokážete vyřešit jeho problém – má třífázový motor, který nemůže spustit na jednofázovém napájení. Když vás požádá, abyste tento motor předělali, napadne vás, že je to tak komplikované, že to za to nestojí. To však není úplně pravda. Některé metody mohou tento proces usnadnit. 

Metoda pomocné fáze

Třífázové napájení využívá tři symetrické sinusové napěťové vlny vzájemně fázově posunuté o 120° (viz obrázek). Jednou z metod konverze jednofázového napájení, která dobře funguje po celá desetiletí, je připojení dvou fází k přívodnímu jednofázovému napájení 220 V a vytvoření „pomocné fáze“ pro třetí fázi použitím kondenzátorů k vytvoření fázového posunu mezi hlavním a pomocným vinutím. V tomto případě je fázový posun 90°. U této metody je nutno volit kondenzátor náležitě dimenzovaný pro zatížení. Pokud by nebyl, proud by byl nevyvážený. 

Namísto 120° fázového posunu znázorněného v dolní polovině obrázku může nesprávné spárování kondenzátoru a zátěže vést k výrazné odchylce. Čím větší je nesoulad, tím je nižší krouticí moment. 

Fázový měnič

Další použitelnou metodou je fázový měnič. Například stolařská dílna může používat fázový měnič k provozování několika třífázových strojů na přívodu jednofázového napájení. Nevýhodou je, že tento proces může být velmi drahý po celou dobu, kdy fázový měnič provádí konverzi, a to bez ohledu na to, zda se nějaký stroj vůbec používá. Proud může být vyvážený, když běží konkrétní strojní zařízení, ale jestliže běží několik strojů nebo jsou-li všechny silně zatíženy, pak je třífázové napájení – napětí a proud – drasticky nevyvážené. 

Norma „NEMA MG 1: Motory a generátory“ požaduje, aby motory běžely na napětí, které je vyvážené v rozmezí 1 %. Aplikuje-li se pravidlo desetinásobku (procento nevyváženosti proudu smí být vysoké jako desetinásobek procenta nevyváženosti napětí) na motor běžící na napětí s nevyvážeností 1 %, pak nevyváženost proudu může být 10 %. To je výhoda, protože většina třífázových motorů provozovaných na výše popsaném systému běží s 15% až 50% nevyvážeností proudu. Dokonce i při použití dimenzovacího grafu normy NEMA MG 1 by žádný motor neměl být provozován s tak velkou nevyvážeností proudu. 

Metoda frekvenčního měniče

Frekvenční měnič (Variable Frequency Drive – VFD) usměrňuje každý pár fází na stejnosměrný proud a konvertuje stejnosměrný proud na napájení pro třífázový výstup, což znamená, že VFD lze použít s jednofázovým vstupem k provozování třífázového motoru. Podpora výrobců se různí a opatrně se doporučuje naddimenzovat měnič o 1 děleno druhou odmocninou tří (o cca 58 %). Rovněž připomínáme, že klasifikace výkonu v k/kW slouží při dimenzování měničů pouze pro orientaci, protože jsou dimenzovány podle proudu. 

S motorem o výkonu 10 k (7,5 kW) by se používal frekvenční měnič dimenzovaný na 15 k (11 kW). Uživatelům se důrazně doporučuje při výběru a dimenzování frekvenčního měniče pro toto použití spolupracovat s výrobcem měniče. 

Vhodnými kandidáty pro použití této metody jsou kompresory, strojní dílny, dřevozpracující zařízení a dekorativní fontány. Namísto pořizování drahého jednofázového motoru, měnění ovládacích prvků a řešení problémů s řízením rychlosti a rozběhovým momentem je lepším nápadem použít frekvenční měnič k provozování stávajícího motoru s jednofázovým napájením. Pro mnoho aplikací do výkonu 5 k (4 kW) lze vhodný frekvenční měnič pořídit mnohem levněji ve srovnání s náklady na převinutí třífázového motoru a zajištění nezbytných ovládacích prvků k jeho provozování. 

Třífázový motor je obvykle levnější, ovládání není nutno měnit nebo upravovat a frekvenční měnič má přidanou hodnotu v tom, že umožňuje řídit rychlost. 

Chuck Yung je hlavní specialista technické podpory sdružení Electrical Apparatus Service Association (EASA). Sdružení EASA je obsahový partner vydavatelství CFE Media. Upravil Chris Vavra, redaktor vydavatelství CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz