Udržování provozuschopnosti, zvyšování efektivity a ochrana distribuovaných prostředků IT pomocí DCIM

Jednou z hlavních výhod správy infrastruktury datových center v cloudu je možnost transparentního sledování prostřednictvím nepřetržitého monitorování s plným přehledem o okolním prostředí kdykoli a odkudkoli. Všechny obrázky poskytla společnost Schneider Electric Jednou z hlavních výhod správy infrastruktury datových center v cloudu je možnost transparentního sledování prostřednictvím nepřetržitého monitorování s plným přehledem o okolním prostředí kdykoli a odkudkoli. Všechny obrázky poskytla společnost Schneider Electric

Další fáze vývoje správy datových center bude pokračovat v optimalizaci zdrojů poskytováním komplexního přehledu v reálném čase.

Společnosti již plně vstoupily do digitálního věku, dokonce ho i přijaly a jsou tedy nuceny přehodnotit své obchodní modely i priority. V tomto novém, extrémně propojeném a zároveň široce distribuovaném světě musejí vedoucí pracovníci podniků uznat a ocenit roli, kterou zpracování dat hraje v moderní zákaznické komunikaci. Bez ohledu na to, kde se zákazníci nebo zaměstnanci nacházejí, musí být infrastruktura podniku schopna zpracovávat obrovské množství dat s malou nebo žádnou latencí, pokud si chce v tomto novém podnikatelském prostředí udržet konkurenceschopnost.

Pravděpodobně nejefektivnějším způsobem, jak se podniky přizpůsobují této nově vzniklé poptávce po datech, je zřizování zařízení pro edge computing, která částečně odlehčují centrům pro zpracování dat a zároveň snižují latenci přenosů dat bez ohledu na umístění koncového uživatele. Edge computing je o zpracování a využití dat v místě zařízení, jinými slovy je edge zaměřen na zařízení, která jsou připojena k věcem v IoT. Obecnou myšlenkou je zpracování dat spolu s tvorbou výstupů lokálně na koncovém zařízení.

Pokud se například vaše centrum pro zpracování dat nachází na Floridě, avšak zákazníci sídlí v Oregonu, musejí veškeré akce provedené těmito klienty v aplikaci nebo na webových stránkách cestovat až na Floridu a zpět. Samotná vzdálenost tohoto přenosu dat by vedla k prodlevě, která by způsobila zpoždění zákaznického zážitku, a jak víme, naše pozornost se značně zkracuje a očekávání zákazníků jsou neustále vyšší.

Pokud byste tedy zřídili koncová zařízení pro zpracování dat v Kalifornii nebo Nevadě, je vzdálenost mezi koncovým uživatelem a centrem pro zpracování dat mnohem kratší, což znamená, že bude probíhat podstatně rychleji. Kromě toho je třeba vzít v úvahu náklady na přepravu dat, na jejich ochranu a na rychlé zpracování výpočtů, které vyžadují, aby funkce zpracování dat probíhaly blíže k uživateli a aplikaci. A právě v tom spočívá hodnota edge computingu.

Navzdory svým výhodám může rozptýlená povaha edge computingu způsobovat stres jak inženýrům, tak technikům údržby a facility manažerům, protože nemohou být přítomni v každém jednotlivém centru a sami fyzicky udržovat i monitorovat každé zařízení. Podniky navíc mohou mít stovky, ba dokonce tisíce datových center edge computingu, z nichž mnohá zůstávají zcela bez obsluhy.

Aby bylo možné zajistit provozuschopnost, monitorovat a optimalizovat spotřebu energie a udržovat fyzickou bezpečnost těchto koncových zařízení, musejí facility manažeři do své strategie pro edge computing zahrnout nástroje pro správu infrastruktury datových center (Data Center Infrastructure Management – DCIM).

Když byl systém DCIM poprvé představen, poskytoval funkce, jako jsou monitorování v reálném čase a automatizace úloh, které snižovaly nároky na hardware a zlepšovaly provozuschopnost v hlavních lokálních datových centrech, což výrazně usnadňovalo práci facility manažera, jelikož byla zvyšována celková efektivita.

V posledních několika letech naštěstí došlo k mnoha vylepšením těchto nástrojů, která rozšířila jejich možnosti i výše zmíněné výhody pro facility manažery. Systém DCIM nové generace představuje další fázi vývoje správy datových center a bude přispívat k další optimalizaci zdrojů poskytováním přehledu v reálném čase o distribuovaných prostředích IT.

Vývoj DCIM

Moderní zařízení pro zpracování dat jsou vybavena obrovským množstvím zařízení se snímači, která poskytují přehled o tom, jak efektivně fungují. Zajišťovat řízení výpočetní techniky zodpovědné za toto obrovské množství zpracovávaných dat je pro moderní facility manažery nereálné a do značné míry neefektivní. DCIM usnadňuje a zefektivňuje správu těchto informací tím, že využívá software, hardware a snímače k monitorování kritických systémů z centrálního panelu v reálném čase. DCIM umožňuje facility manažerům mít neustále přehled o všech aktivech na všech místech, což optimalizuje prediktivní údržbu, způsob využití energie a záložní úložiště energie a zároveň zachovává fyzickou bezpečnost. Jednoduše řečeno, systém DCIM představuje proaktivní oči a uši na daném místě bez ohledu na umístění skutečné výpočetní techniky.

PLE2208 MAG Schneider Electric fig 2Vysoce konfigurovatelný a modifikovatelný panel vzdáleného napájení (RPP) s rozváděčem NF pro malá, střední a velká datová centra a kolokační střediska

Prediktivní údržba a spotřeba energie

DCIM umožňuje správcům rychleji reagovat na problémy, což zabraňuje výpadkům, leč v některých případech je výpadek nevyhnutelný. S novou generací DCIM se však schopnost předcházet neplánovaným odstávkám výrazně zvyšuje.

Hlavní rozdíl mezi klasickým systémem DCIM a DCIM nové generace spočívá v tom, že nové verze jsou provozovány v cloudu. Jako takové jsou vhodné zejména pro provoz distribuovaných IT prostředí, která zahrnují centralizovaná, regionální koncová a místní koncová výpočetní prostředí.

Jednou z hlavních výhod cloudového DCIM je jeho přehlednost. Nyní mají správci k dispozici nepřetržité monitorování s plným přehledem o prostředí kdykoli a odkudkoli. Znamená to také možnost spravovat větší množství dat s menším úsilím a poskytnout správcům datových center hlubší znalosti (informace o produktech, historická data, profily využití produktů atd.), aby měli ještě efektivnější kontrolu nad provozem.

Do DCIM se také započítávají analytické údaje o spotřebě energie a o podmínkách prostředí, takže správci mají možnost provádět úpravy, které snižují spotřebu energie a zajišťují ochranu zařízení. A protože je řešení dostupné v cloudu, pomáhá snižovat nároky na prostorové uspořádání. Prostřednictvím sběru dat sleduje DCIM nové generace překročení prahových hodnot a vydává výstražná hlášení, když je třeba jednat, aby se předešlo případnému výpadku.        

Další inovací, která byla provedena v systému DCIM nové generace, je možnost nejen označit potenciální poruchy, ale také nasadit vyškoleného technika, který vadné zařízení následující den vymění. Tato nová schopnost opět zajišťuje pohodu pro manažery datových center, kteří mají prostředky nasazené na rozhraní, a v konečném důsledku zvyšuje odolnost a provozuschopnost.

PLE2208 MAG Schneider Electric micropsi händisches fig3Chlazení datového centra je realizováno pomocí úzce spřaženého řešení chlazení pro rozhraní a podnik

Udržování fyzického zabezpečení

Pokračujeme-li v tématu univerzálnosti, monitorování podmínek prostředí umožňuje správcům být v podstatě ve všech místnostech svých center současně. Nová generace DCIM zahrnuje monitoring okolního prostředí a v reálném čase poskytuje upozornění na teplotu, vlhkost, odemčené dveře, otevřená okna, pohybové snímače, zvukové snímače, narušení hranic a jakékoli další fyzické hrozby. Vzhledem k tomu, že se naše IT prostředí stává stále více distribuovaným, mělo by být monitorování fyzické bezpečnosti neodmyslitelnou součástí každé komplexní IT strategie.

Například místo toho, aby technici nebo bezpečnostní pracovníci hlídkovali od místnosti k místnosti a snažili se manuálně detekovat zranitelná místa systému zabezpečení, budou facility manažeři upozorněni na jakékoli anomálie v reálném čase a budou schopni přesně určit, které zařízení a ve které místnosti je třeba řešit. To má přímý pozitivní dopad na hospodářský výsledek podniku, protože nemusí najímat bezpečnostní personál pro každé patro nebo oblast svého objektu.

Je rovněž důležité si uvědomit, že hrozby pro fyzickou bezpečnost nejsou vždy způsobeny zlomyslnými lidskými aktéry, ale může se jednat i o environmentální hrozby. Pokud váš objekt nemá zavedenu inteligentní bezpečnostní technologii, lze i přesto aplikovat DCIM, který rovněž monitoruje faktory vnějšího prostředí.

Například jedno relokované datové centrum s omezeným počtem zaměstnanců bylo prostřednictvím systému DCIM nové generace upozorněno, že v serverovně je příliš horko. Když vyslali svého technika, aby problém prošetřil, zjistili, že dveře zůstaly otevřené, a to byla polovina srpna. Pokud by toto hrozící riziko prostředí nebylo monitorováno, mohla mít tato situace za následek fyzické poškození zařízení a neplánovanou odstávku celé technologie.

Nakonec ve vědění spočívá největší síla, a pokud jde o efektivní využití energie, potřebné znalosti se objevují prostřednictvím informací získaných z dat v reálném čase. Díky těmto inovacím v oblasti technologie DCIM mohou facility manažeři v noci klidně spát s vědomím, že jejich aktiva jsou neustále pod kontrolou a v bezpečí.

Adam Compton, autor článku, je ředitel pro strategii ve společnosti Schneider Electric.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz