Stroje a mechanika

Flexibilní přístup k problematice stlačeného vzduchu vyžaduje nový způsob myšlení.
Ochrana zaměstnanců rovněž přispívá ke zvyšování produktivity práce. 
Vhodná míra zátěže a správný způsob používání jsou klíčové pro zajištění delší životnosti. 
Soustava motor–čerpadlo je nejrozšířenějším zařízením zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu. Achillovou patou této soustavy jsou ložiska a mechanické ucpávky. Vůle v ložiscích se pohybuje v desetinách mikrometru, v ucpávce 0,5–1 µm. Extrémní síly, které působí statické tlaky a tepelné deformace od potrubí, dynamické…
Testování a monitorování nabízejí nejlepší možnost, jak indikovat zdraví filtračních prvků.
 Opotřebení je realitou životnosti každého výrobního zařízení. Zákony fyziky diktují, že výrobní zařízení – zejména jeho pohyblivé části – bude mít vždy funkční životní cyklus, po němž budou muset být systém, součást nebo zařízení renovovány, přepracovány nebo zcela nahrazeny.

Vzduch = peníze

červen 28, 2017
Úniky stlačeného vzduchu jsou nákladné a až příliš často jsou přehlíženy.
Strana 1 z 2