Stroje a mechanika

Pět kroků vedoucích k zajištění bezpečnějšího a efektivnějšího výkonu spalovacích zařízení.
Díky využití dostupných informací zvyšte výkon a eliminujte časové ztráty. 
Porozumět vlastnostem materiálu znamená provést vhodný výběr. 
Flexibilní přístup k problematice stlačeného vzduchu vyžaduje nový způsob myšlení.
Ochrana zaměstnanců rovněž přispívá ke zvyšování produktivity práce. 
Vhodná míra zátěže a správný způsob používání jsou klíčové pro zajištění delší životnosti. 
Soustava motor–čerpadlo je nejrozšířenějším zařízením zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu. Achillovou patou této soustavy jsou ložiska a mechanické ucpávky. Vůle v ložiscích se pohybuje v desetinách mikrometru, v ucpávce 0,5–1 µm. Extrémní síly, které působí statické tlaky a tepelné deformace od potrubí, dynamické…
Strana 1 z 3