5 způsobů využití dat pro lepší montáž a kompletaci výrobků

5 způsobů využití dat pro lepší montáž a kompletaci výrobků

Díky využití dostupných informací zvyšte výkon a eliminujte časové ztráty. 

Rozhodnutí provedená na základě dostupných dat pomáhají firmám při zvyšování kvality produktů a minimalizování množství nákladných chyb. Data jsou však pro výrobce užitečná pouze tehdy, pokud je jsou schopni správně analyzovat a získané informace používat přesně a důsledně.

Ačkoli digitální technologie, jako např. různé inteligentní propojené nástroje, mohou výrobcům pomáhat provádět zásadní rozhodnutí v oblasti výroby s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu, první krok spočívá v tom, jak mohou shromážděná data posílit úsilí o neustálé zlepšování. Níže je uvedeno pět způsobů, jak mohou výrobci využívat shromážděná data ke zlepšení svého výrobního procesu. 

1. Odhalte nesrovnalosti během procesu utahování

Kvalita a důslednost při utahování spojů často závisí na tom, jak rychle pracuje nástroj během cyklu utahování. Pokud se nástroj pohybuje příliš rychle nebo příliš pomalu, může dojít k tomu, že daný spoj není řádně utažen nebo uvolněn. Inteligentní propojené nástroje jsou vybaveny funkcemi pro zaznamenávání dat, které mohou výrobci využít k tomu, aby se ujistili, že se jejich nástroje pohybují správnou rychlostí, a aby tak dokázali zjistit případné nesrovnalosti během procesu utahování. 

2. Mějte přehled o výkonu operátorů v průběhu času

Díky přehledným poznatkům z propojených nástrojů mohou výrobci zvýšit odpovědnost svých týmů při plnění zadaných výrobních cílů. Jednoduchá analýza tisíců zaznamenaných referenčních bodů pomáhá pracovníkům odpovědným za montážní proces identifikovat, ve kterých místech montáž probíhá hladce a na která místa je zapotřebí se zaměřit, aby byla zvýšena výrobní kapacita nebo výkon. 

3. Zabraňte snížení kvality kvůli nesprávně zajištěným spojovacím prvkům

Pokud operátor nesprávným způsobem nainstaluje spojovací prvek, může inteligentní nástroj tuto situaci rozpoznat a okamžitě upozornit uživatele na chybu. Operátoři mohou tuto záležitost řešit in-line, ještě než se z toho rozvine systémový problém s kvalitou, který způsobí nákladné zpoždění výroby. 

4. Identifikujte oblasti časových ztrát za účelem zvýšení výrobní kapacity

Pokud nástroj pracuje příliš pomalu nebo jej operátor neseřídil správně pro proces utažení, stanice není schopna splnit požadovaný čas taktu. Díky programovatelným nástrojům pro sběr dat mohou výrobci analyzovat poznatky získané ze záznamů z utahování a mohou tak identifikovat oblasti časových ztrát taktu či úzkých míst a pokračovat v pokročilejších krocích směrem k optimalizaci štíhlých výrobních operací. 

5. Činnosti pro zajištění rovnováhy a zastupitelnosti v rámci linky

Inteligentní propojené nářadí, které je snadno použitelné a nastavitelné, lze jednoduše přenášet mezi různými zaměstnanci, stejně jako delegovat povinnost postarat se o ně. Když přesouváme operátory na různá místa montážní linky, abychom zajistili vzájemnou zastupitelnost, jsou to právě tyto jednoduché a pružné digitální technologie, které urychlují tyto přesuny a optimalizují provoz jak pro uživatele, kteří jsou zodpovědní za jejich použití, tak i pro ty, kteří je instalují a nastavují. 

I když je důležité shromažďovat data, získané údaje jsou zbytečné, pokud výrobci nevědí, co mají se všemi získanými informacemi dělat nebo jak implementovat případnou změnu. Data bez patřičného pochopení jejich obsahu představují silnou digitální zátěž a klíč k úspěchu se skrývá za schopností odvodit z nich smysluplné informace. 

Jeff Lowe zastává pozici globálního produktového manažera pro oblast pokročilého montážního elektrického nářadí ve společnosti Ingersoll Rand.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz