Řízení a údržba průmyslového podniku

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

Iniciativy v oblasti digitalizace umožňují průmyslovým organizacím ve větší míře spoléhat na datové vzorce.

Je v nejlepším zájmu podniku předcházet problémům, ještě než nastanou.

Zkušený údržbář je pilířem úspěchu výrobní společnosti. Souhlasíte? Co však dělat, když zkušených údržbářů ubývá a ti noví teprve nabírají zkušenosti? Forum údržby po dvouletých vynucených odkladech navazuje tam, kde v závěru roku 2020 skončilo: Potvrzováním důležitého faktu, že šetřit na údržbě se nevyplatí. Což platí i pro zvyšování kompetencí pracovníků. Připojte se k exkluzivnímu diskusnímu formátu nové konference společnosti Trade Media International.

Při zavádění průmyslového edge computingu existuje několik způsobů, jak podpořit konvergenci informačních a provozních technologií (IT/OT).

Další fáze vývoje správy datových center bude pokračovat v optimalizaci zdrojů poskytováním komplexního přehledu v reálném čase.

Eliminace úniků a rekuperace energie představují pro začátek dva důležité faktory.

Společnost Petroleum Development Oman prodlužuje životnost kritických zařízení díky včasné modernizaci technologií.

Průmyslová údržba v posledních letech zažívá časy zaslouženého uznání. Tlak na snižování nákladů ve výrobě ji může přidat další kredit. Dobré tipy v údržbě totiž mohou pomoci eliminovat ztráty a tím přímo snižovat náklady. Kromě standardní porce tipů v průmyslové údržbě přináší aktuální vydání i oblíbenou přílohu Technická diagnostika. 

Téma prediktivní údržby je v údržbářských kruzích diskutováno již poměrně dlouhou dobu. Údržba představuje proces řízení definovaný jako kombinace všech technických, administrativních a manažerských opatření během životního cyklu objektu zaměřených na jeho udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci.

Každé řešení manipulace s materiálem má jedinečné vlastnosti, které podtrhují výzvu nalézt optimální řešení.