Kalibrace: 6 věcí, které byste měli vědět

Modulární vysokotlaké kalibrátory Fluke Calibration 8370 A zajišťují kalibraci široké škály tlakových senzorů. Obrázek poskytla společnost Fluke Calibration Modulární vysokotlaké kalibrátory Fluke Calibration 8370 A zajišťují kalibraci široké škály tlakových senzorů. Obrázek poskytla společnost Fluke Calibration

Důvody pro kalibraci zahrnují nové přístroje, opravy nebo úpravy či plánovanou údržbu. Přečtěte si více o vlivu kalibrace na preventivní údržbu, plány, dokumentaci a další informace.

Výrobní procesy vyžadují stovky neuvěřitelně přesných zařízení, která zajišťují spolehlivý provoz. Aby tato zařízení fungovala nepřetržitě a podle specifikací, vyžadují pravidelné kontroly, opravy a kalibraci. Ať už se jedná o časování, průtok, teplotu nebo tlak, které je třeba kalibrovat, tyto výrobky se často posílají do kalibrační laboratoře nebo se do závodu přivolá kalibrační technik, aby zařízení překalibroval.

Kalibrace přístrojů: Proč?

Důvodů pro kalibraci zařízení je celá řada; často je to:

 • instalace nových přístrojů,
 • oprava nebo úprava,
 • plánovaná kalibrace,
 • zajištění přesnosti,
 • zajištění bezproblémového fungování zařízení,
 • stabilizace po vystavení nepříznivým podmínkám,
 • změny prostředí (např. počasí).

Aby se minimalizovaly prostoje závodu, níže popisujeme šest skutečností, které by měli automatizační a řídící technici vědět o kalibraci.

 1. Preventivní údržba přístrojů

Ze stejných důvodů, proč se při preventivní údržbě kontrolují elektrická zařízení, je třeba kontrolovat několik jejich aspektů, protože mohou vyvolávat dojem, že položka není kalibrovaná. Když se zdá, že se zařízení poněkud odchyluje od specifikací, může to být někdy důvodem k jeho vyčištění nebo údržbě. Zkontrolujte ventilátory a filtry. V závislosti na typu přístroje je třeba je čistit jednou za měsíc nebo za čtvrt roku.

Pokud se na těchto dílech usazují nečistoty a prach, může to vést k tomu, že zařízení přestane fungovat v souladu se svými určenými specifikacemi. Takže například součást může být stále dokonale kalibrovaná, ale ventilátor ji nechladí dostatečně, aby mohla pracovat na maximální výkon.

 1. Dodržujte plán kalibrace

Kalibrace jsou často certifikovány na určitou dobu, ale po uplynutí této doby se může přesnost zařízení snížit. Je důležité dodržovat harmonogram, který kalibrační laboratoř stanoví pro každý přístroj.

Pokud posíláte zařízení do kalibrační laboratoře, pošlete je pokud možno co nejdříve. Kalibrační laboratoře bývají zaneprázdněné, mohou své úkoly odkládat a dodací lhůty mohou být nepředvídatelné. Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby byl přístroj zkalibrován a vrácen na linku včas a nedocházelo ke zpoždění v závodě, je odeslat jej s dostatečným časovým předstihem.

Plán kalibrace obvykle závisí na:

 • typu přístroje,
 • způsobu použití přístroje,
 • frekvenci používání přístroje,
 • prostředí, ve kterém se používá,
 • potřebné úrovni přesnosti.
 1. Uveďte podrobnosti o přístroji, přiložte dokumentaci

Při zasílání přístroje ke kalibraci nebo při příchodu kalibračního technika do závodu poskytněte informace o přístroji. Pokud se kalibrace provádí, protože se snižuje přesnost nebo něco nefunguje správně, informujte laboratoř o problémech. Popište zhoršení parametrů a stanovte dobu, jak dlouho problém trvá.

Kromě informací o způsobu používání produktu může být k zajištění přesnosti přístroje užitečný také kontext, například jaké zkoušky se provádějí.

Rovněž může být užitečné informovat laboratoř o tom, jakým způsobem používají zařízení zkušební technici. Ne každá aplikace se používá podle očekávání a sdílení příslušných informací s kalibrační laboratoří zajistí lepší služby a optimální výkon zkušebního vybavení. 

CTL2106 MAG2 F1 Calibration Fluke Fig2 Fc 8588a 15a c8,5místný multimetr Fluke Calibration 8558 A nabízí digitalizaci s vysokým rozlišením 5 megasamplů za sekundu pro automatizaci systémů v laboratořích a výrobních zkušebních prostředích

 1. Znejte nejistoty přístroje

Kalibrace výrobků nezaručují, že je vše dokonalé. Kalibrační laboratoř má své specifikace, které musí u každého přístroje testovat, aby jej mohla kalibrovat. To znamená, že se kalibrace testuje podle specifikací výrobce, a ne v každém možném zkušebním bodě.

Pokud je výrobek používán na hranici své nejistoty, nemusí základní kalibrace doporučená výrobcem stačit. Požádejte o konkrétní kalibrační bod podle způsobu použití přístroje. Poskytne vám to vysokou jistotu, že kalibrace je přesná pro potřeby dané aplikace.

Uvedení podrobností a místa, odkud má kalibrační technik zkoušku začít, pomůže zmírnit nejistoty týkající se zkoušek, pro něž závod přístroj používá.

 1. Zkontrolujte poškození přístroje během přepravy

Pokud je přístroj odeslán ke kalibraci, proveďte po návratu několik kontrol a ověřte si, zda nebyl poškozen během přepravy z kalibrační laboratoře.

Balíčky někdy upadnou nebo se s nimi zachází nešetrně, což může kalibraci narušit. Před dalším použitím zařízení ve výrobní lince je důležité zajistit, aby vše fungovalo správně.

Pokud se vyskytne problém nebo se zdá, že přístroj není správně kalibrován, měli byste si promluvit s laboratoří dříve, než vzniknou další problémy. 

 1. Proveďte analýzu systému přístrojového měření

Analýza systému měření (MSA) je skvělý způsob, jak zjistit, zda se jedná o problém. MSA je metoda pro stanovení variability v procesu měření.

Tuto matematickou metodu lze použít k certifikaci používaných měření a kontrol pomocí vyhodnocení přesnosti, preciznosti a stability.

Takovýto systém umožňuje rozpoznat, zda je přístroj správně kalibrován, ať už po návratu z laboratoře, nebo před jeho odesláním. Pokud dojde k mimořádné události, nabízí zkušebním technikům možnost pochopit, co se děje, ještě před odesláním přístroje do kalibrační laboratoře.

Pochopení a znalost provádění analýzy MSA poskytuje technikům možnost lepší kontroly přístrojů, což vede k lepším výsledkům.

Jorge Mas Roman je prodejní technik elektrických a rádiových zařízení ve společnosti Fluke Calibration. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel časopisu Control Engineering, CFE Media and Technology, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com