Pronájem kompresorových jednotek: 7 mýtů a reálná skutečnost

Frekvence údržby kompresorových zařízení je jedním z nejběžnějších mýtů v souvislosti s pronájmem kompresorových jednotek. Frekvence údržby kompresorových zařízení je jedním z nejběžnějších mýtů v souvislosti s pronájmem kompresorových jednotek. Autorskými právy na uvedené obrázky disponuje společnost Ingersoll Rand Compression Technologies and Services

Flexibilní přístup k problematice stlačeného vzduchu vyžaduje nový způsob myšlení.

Existuje mnoho mylných představ o pronájmu kompresorových jednotek na výrobu stlačeného vzduchu. Níže je ke každému tématu uvedeno několik běžně tradovaných mýtůdoplněných oreálnou skutečnost.

MÝTUS 1: Pronájem kompresoru je pouze pro řešení nouzovýcha mimořádných situací.

SKUTEČNOST: Pronájem kompresoru by měl být předem naplánován.

Ačkoli pronájem kompresoru pro výrobu stlačeného vzduchu může být v případě mimořádné situace spásným řešením, je rovněž užitečný i během provádění plánované údržby nebo doby nečinnosti. Například pokud víte, že každý rok musí váš kompresor v určitém čase podstoupit plánovanou údržbu, můžete zahrnout pronájem kompresoru do výrobního procesu, aby se zabránilo poklesu nebo zastavení výroby. Během modernizace nebo renovace zařízení umožňují krátkodobé pronájmy jednotek na výrobu stlačeného vzduchu pokračovat v nepřetržitém provozu; díky tomu nebude narušena produktivita vašeho provozu.

MÝTUS 2: Pouze určitá průmyslová odvětví potřebují zapůjčit jednotky na výrobu stlačeného vzduchu.

SKUTEČNOST: Každé průmyslové odvětví, které využívá stlačený vzduch, může těžit ze služeb pronájmu.

Pokud výrobní proces vyžaduje přítomnost vzduchového kompresoru, bude muset v určitém časovém okamžiku podstoupit plánovanou nebo neplánovanou údržbu. Během práce na opravě nebo údržbě kompresoru může realizace nájemní služby zajistit, aby dočasná ztráta přívodu stlačeného vzduchu nesnížila výkon produkce.

MÝTUS 3: Můžete si pronajmout pouze kompresory.

SKUTEČNOST: Spolu se vzduchovými kompresory si jako součást nabízené služby můžete pronajmout také související komponenty.

V ideálních situacích nabízí poskytovatel služeb kompletní pronájem strojního parku, který zahrnuje kompresory, sušičky a další komponenty sloužící na úpravu stlačeného vzduchu, aby byla zajištěna správná kapacita a kvalita vzduchu podle potřeb konkrétního provozu. Všechny tyto položky jsou klíčovým rozpoznávacím znakem kvalitní půjčovny zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu.

MÝTUS 4: Léto je jediné období v roce, kdy je nutno zapůjčit kompresorové jednotky.

SKUTEČNOST: Zvýšená spotřeba dodávek stlačeného vzduchu může nastat kdykoli.

Ano, během hlavní (letní) sezóny může být vyžadována dodatečná kapacita stlačeného vzduchu, aby bylo možno vyhovět nárokům na zvýšenou poptávku, avšak i v průběhu celého roku existují chvíle, kdy neočekávaně dojde k navýšení spotřeby stlačeného vzduchu. Pro úspěšné dokončení zakázek během neočekávaných prostojů může podnik zažádat o pronájem dalšího zařízení, aby byl schopen udržet výrobní kapacitu. Takže díky těmto možnostem je podnik schopen eliminovat přerušení výroby a přispět tak k plnění stanovených obchodních cílů.

MÝTUS 5: Nelze udělat nic, aby se zabránilo neočekávaným prostojům; je to nevyhnutelné.

SKUTEČNOST: Správně prováděná údržba může snížit pravděpodobnost neplánovaných výpadků.

Údržba vzduchovéhokompresoru by měla probíhat podle plánovaného režimu. To znamená, že údržba by se měla uskutečňovat v doporučeném čase zvýrazněném v příručce a neměla by být odkládána až do poslední minuty nebo prováděna pouze tehdy, když se něco stane. Pravidelná údržba, jako je výměna oleje/maziva v doporučených obdobích, přispívá k hladkému chodu kompresoru, takže není tolik přetěžován a nehrozí riziko náhlého selhání.

MÝTUS 6: Pronájem jednotek pro výrobu stlačeného vzduchu je nejvhodnější pro velké podniky s obrovským objemem zakázek, které většinou nestíhají plnit dodací termíny.

SKUTEČNOST: Všechny firmy a společnosti (i ty menší) řeší podobné záležitosti a mohou proto využít výhod pronájmu těchto jednotek.

V určitém okamžiku bude kompresor v každém podniku vyžadovat nějakou opravu. Zapůjčení kompresorových jednotek pomůže udržet současnou úroveň výroby bez problémů. Kromě toho pronájem vzduchových kompresorů umožňuje společnostem s menším rozpočtem plnit finanční závazky a současně zajistit konzistentní výrobní produktivitu a provozuschopnost zařízení. Pokud firma nemá v rozpočtu dostatek financí na pořízení kompresoru, může si jej dlouhodobě pronajmout, aby udržela výrobní kapacitu na současné úrovni a přitom zůstala v rámci svého finančního rozpočtu.

MÝTUS 7: Vypracování havarijního plánu není nutné, pokud jde o pronájem jednotek na výrobu stlačeného vzduchu, protože to stejně nic nezmění.

SKUTEČNOST: Havarijní plán může v případě výskytu mimořádných událostí změnit výsledek.

Mít vypracovaný havarijní plán může výrazně ovlivnit reakci podniku na neočekávané výpadky a zajistit rychlejší návrat na předchozí úroveň výroby. Každý výrobce je vyzýván k tomu, aby měl připravený havarijní plán;pouze tak můžebýt připraven na neočekávané, dokonce ina plánované odstávky zařízení. Havarijní plán, který počítá s krátkodobým pronájmem zařízení,následně pomáhá rychleji a efektivněji zajistit zařízení, protože veškerý rozhodovací proces již byl proveden.

Výrobci mohou spolupracovat se svým servisním partnerem při vytváření havarijních plánů šitých na míru a založených na konkrétních potřebách podniku, což nabízí následující výhody:

  • • výrazné snížení času potřebného k instalaci nouzových zařízení;
  • • předem naplánované úpravy budov pro realizaci dočasných řešení;
  • • identifikaci všech stávajících nedostatků systému stlačeného vzduchu;
  • • flexibilitu při plánování údržby a instalaci nových zařízení;
  • • snížené riziko finančních ztrát.

Ryan Cook je manažer portfolia pro globální trh s náhradními díly ve společnosti Ingersoll Rand Compression Technologies and Services

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz