Můžete si být 100% jisti, že odhalení úniků stlačeného vzduchu a plynu se vám vždy vyplatí.

Realizace preventivních opatření pro detekci úniků hraje ve výrobním prostředí zásadní roli z hlediska trvalé udržitelnosti.

Jaké jsou kroky vedoucí k zavedení inteligentního systému řízení sdílené zátěže?

Uvažovali jste někdy o tom, že pro vypátrání místa úniku stlačeného vzduchu nezůstanete jen u detekce pomocí standardního ultrazvukového detektoru?

Ultrazvukové detektory Ultraprobe se využívají na lokalizaci a kvantifikaci úniků tlakových médií, uplatňují se při kontrole ventilů a odváděčů kondenzátu, slouží k diagnostice valivých ložisek a používají se pro detekci výbojů v elektrických zařízeních. Detektory Ultraprobe představují ucelenou řadu přístrojů, které poskytují analogové nebo digitální údaje o ultrazvukových projevech tlakových, mechanických a elektrických zařízení. Pro vhodnou volbu detektoru Ultraprobe je nutné zohlednit předpokládané použití detektoru a zvážit jeho využití z hlediska zpracování výsledků diagnostiky. Uveďme tři základní aspekty, které určují, jaký typ detektoru Ultraprobe zvolit. 

Strana 1 z 3