Výměna filtru: 5 signálů, že uzrál čas na jeho náhradu

Výměna filtru: 5 signálů, že uzrál čas na jeho náhradu

Testování a monitorování nabízejí nejlepší možnost, jak indikovat zdraví filtračních prvků.

Filtry jsou nezbytné pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin a nápojů. Správný systém předfiltrů a koncových filtrů zamezuje vnikání olejů, vlhkosti, mikrobů a nečistot do zařízení a výrobků. Avšak správné načasování výměny těchto filtrů je v rámci řízení podniku často přehlíženou otázkou.

Pokud nesledujete výkon filtrů na vzduch, páru a kapaliny, může dojít k jejich zanesení, k odstavení výrobního procesu anebo k ohrožení konečného produktu. Po dosažení své maximální kapacity bude mít filtr rovněž větší spotřebu energie z jiných zařízení, která musejí kvůli vyšší zátěži pracovat intenzivněji.

Na druhou stranu výměna filtrů v pravidelných, avšak libovolných intervalech – například každé tři měsíce nebo po 800 dávkách – může způsobovat zbytečné náklady. Můžete nahradit filtry, které jsou stále ještě provozuschopné, a tím vám vznikají další náklady související s prací a prostoji ve výrobě. Je chvályhodné mít plán preventivní údržby, ale tento plán by měl být založen na důkladném pochopení vašeho jedinečného procesu a požadavků na filtr.

Existuje pět způsobů, jak zjistit, kdy je nejvhodnější doba pro výměnu filtru na vzduch, páru nebo kapaliny:

1. Když sterilní membránové prvky dosáhnou limitu sterilizace páry

Membránové prvky jsou navrženy tak, aby představovaly koncový filtr před balením a přepravou výrobků. Vzhledem k tomu, že tyto filtry vytvářejí živé bakterie, vyžadují sterilizaci párou, aby se zabránilo růstu těchto mikroorganismů skrze membránu a následné kontaminaci produktu.

Parní sterilizace zabíjí mikroby, ale neodstraňuje zbytky, které po sobě zanechávají. V tomto smyslu není sterilizace regenerativní proces, jenž vynuluje diferenciální tlak na nový stav. Avšak způsobí to, že bakterie budou inertní a nebudou se dále šířit.

2. Když parní filtry dosáhnou svého limitu ultrazvukového čištění

Pokud jde o parní filtry, existuje i jiný druh čisticího limitu. Vzhledem k tomu, že většina parních filtračních prvků je z nerezové oceli, regenerují se v ultrazvukových vanách (čističkách), aby byla životnost filtru prodloužena.

Během prvních několika cyklů provede ultrazvukové čištění resetování diferenčního tlaku filtru na původní výkon. Každé následné čištění však snižuje účinnost filtru při obnově na nový stav a intervaly mezi čištěním se zkracují. V určitém okamžiku ztrácí toto čištění svůj ekonomický přínos a promítá se do ztrát.

3. Když testování integrity naznačuje, že filtry již dosáhly své maximální kapacity

Testování na místě nebo na dálku potvrdí, zda vaše prvky pracují s optimální účinností. Při zkoušce formální integrity jsou prvky umístěny do zařízení, které měří diferenciální tlak (DT), účinnost nebo obojí. Díky zjištěným hodnotám DT jsme schopni stanovit míru zanesení nebo poškození nosné konstrukce filtru.

Testování integrity se v optimálním případě provádí po sterilizaci a před spuštěním v provozu. Pro tuto posloupnost existují dva důvody:

  • je ověřeno, zda daný filtrační element je vyhovující ještě před použitím;
  • je ověřeno, že předchozí sterilizace nepoškodila filtr, sterilizace totiž způsobuje u filtrů větší škody než cokoli jiného.

Testování integrity určí, jestli vaše filtry splňují pokyny výrobce nebo zda váš podnik klade menší nebo větší požadavky na dané konstrukční provedení filtru.

filtry 2

4. Když se diferenční tlak zvýší na předem stanovenou úroveň

Monitorování DT v reálném čase je dalším způsobem, jak zjistit, že nastal čas na výměnu filtru. S manometry na každé straně filtračního prvku a s dálkovými čidly budete upozorněni na pokles tlaku ve směru průtoku a můžete provést regeneraci či výměnu filtrů, ještě než způsobí nákladné prostoje ve výrobě. Tato metoda je obtížnější v rámci podniků s komplexními filtračními systémy.

Výrobce filtrů může doporučit tlakový rozdíl, který upoutá vaši pozornost. Avšak někdy budete na danou problematiku nahlížet z ekonomického hlediska. Pokud se rozdíl tlaku na filtru zvýší na 1 nebo 2 psi a lze ho regenerovat, můžete jeho výměnu posunout až k hodnotě 10 psi. Budete však muset provozovat čerpadla na vyšší výkon, abyste udrželi konzistentní průtok a vytvořili kompromis mezi náklady na energii a na výměnu filtračního prvku. Pokud je cena vašich filtračních prvků vysoká, můžete tolerovat vyšší požadavky na spotřebu energie, ale jsou-li filtrační prvky poměrně levnou záležitostí, jejich výměna při rozdílu 5 psi určitě stojí za to.


5. Když to říká váš jedinečný plán preventivní údržby

I když pět různých provozů filtruje stejnou kapalinu, každý z nich bude vyžadovat odlišný plán údržby na základě jedinečných provozních podmínek a kombinací filtrů. Kvalita městské nebo studniční vody se bude měnit, stejně jako znečišťující látky. Mohou se vyskytnout i sezónní výkyvy ve kvalitě vzduchu nebo vody, které povedou k nekonzistentním požadavkům na filtr.

Ideální harmonogram výměny filtrů je tedy velmi individuální. Spíše než vytváření plánu údržby na základě pevně stanoveného kalendářního data, dávek nebo sterilizačních cyklů je lepší začít s doporučeními výrobce jakožto se základem pro vlastní plánování. Poté proveďte testování integrity a monitorování diferenciálního tlaku, abyste se přizpůsobili vlastním podmínkám. Tento přístup je základem pro nákladově efektivní a dlouhodobou strategii.

Existuje tzv. bod optima, který se pohybuje mezi příliš častou a velmi sporadickou výměnou filtrů. Plísně a bakterie mohou způsobit, že lidé onemocní a rizika mohou být okamžitá, anebo se mikroby množí průběžně, pokud používáte filtrační prvky, které jsou provozovány po dosažení ideální doby životnosti. Rovněž porostou vaše náklady na energii. Testování a analýza návratnosti investic jsou jedinými způsoby, jak vytvořit ideální harmonogram výměny filtrů, který vnese do dané problematiky potřebnou rovnováhu.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz