Získávání ověřeného výkonu ze sušiček stlačeného vzduchu

Získávání ověřeného výkonu ze sušiček stlačeného vzduchu

 CAGI zkoušky prokázaly, že výstupní výkon se ne vždy rovná výkonu, který výrobce deklaruje na štítku.

Odstraňování vody ze systémů stlačeného vzduchu je základním požadavkem dobře navrženého systému stlačeného vzduchu. Přebytečná voda snižuje kvalitu produktů, zvyšuje náklady na údržbu a zkracuje produktivní životnost zařízení. Koncoví uživatelé, distributoři a projektanti si musejí být jisti, že skutečný výkon sušičky stlačeného vzduchu odpovídá očekávanému výkonu, jelikož nedostatečný výkon sušičky bude mít negativní vliv na provozní výkon a finanční stránku výrobního provozu.

Existuje několik způsobů, jak odstranit přebytečnou vodu ze systémů stlačeného vzduchu, avšak jeden z nejpopulárnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím kondenzační neboli vymrazovací sušičky stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky odstraňují vodu ze stlačeného vzduchu jeho zchlazením, kondenzací vodních par a jejich následným odstraněním ze systému. (Více informací o postupu sušení stlačeného vzduchu naleznete na internetových stránkách společnosti Compressed Air & Gas Institute /CAGI/, www.cagi.org/education/handbook.aspx).

TIP: Nahlédněte do aktualizovaného článku z roku 2020 k problematice na https://happydiyhome.com/best-air-compressor/ (v angličtině)

Podobně jako u většiny zařízení musejí odběratelé, kteří si pořizují kondenzační sušičky stlačeného vzduchu, čelit počátečním pořizovacím nákladům, jakož i průběžným provozním nákladům. Tyto výdaje zahrnují spotřebu elektrické energie na provoz sušičky a pokrytí tlakové ztráty, která vzniká, když stlačený vzduch proudí sušičkou.

Renomovaní výrobci sušiček stlačeného vzduchu zařazují vyrobená zařízení do kategorií dle požadavků stanovených normou ISO 7183 (sušičky stlačeného vzduchu –  specifikace a testování). Norma ISO 7183 poskytuje jednotné postupy testování sušiček za účelem stanovení kritických výkonových parametrů výstupního tlaku, rosného bodu, průtoku (což někdy bývá označováno také jako kapacita nebo výkonnost), spotřeby elektrické energie a tlakových ztrát, které podstatným způsobem ovlivňují náklady na provozování sušiček stlačeného vzduchu. 

Ověřování výkonu

Odbor mající v rámci institutu CAGI na starost problematiku sušení vzduchu a filtraci uznává nároky kupujících, projektantů a uživatelů kondenzačních sušiček mít k dispozici přesné údaje o výkonu (včetně průtoku), spotřebě elektrické energie, rosném bodu a klasifikaci tlakové ztráty. Členové odboru schválili klasifikační třídy v souladu s normou ISO 7183. Mnoho členů se navíc odhodlalo k vytvoření programu ověřování výkonu, v rámci něhož účastníci odesílají data ohledně dosaženého výkonu do testovací laboratoře třetí strany, kde jsou ověřeny. Na internetových stránkách institutu CAGI jsou k dispozici další informace týkající se popisovaného programu ověřování výkonu, záznamových listů, včetně seznamu zúčastněných společností.

Ten, kdo si pořizuje sušičku od společnosti podílející se na programu ověřování výkonu dle klasifikace CAGI, si může být jist, že výkon zakoupené jednotky bude odpovídat očekávání. Ale co sušičky, které jsou vyrobeny výrobci, kteří se neúčastní programu ověřování výkonu dle CAGI? Institut CAGI uskutečnil zkušební test jednotky, jež se nepodílela na programu ověřování výkonu.

Jednotku zakoupila přímo společnost Intertek, totožná testovací laboratoř třetí strany, kterou institut CAGI využívá v rámci programu ověřování výkonu. Zakoupená jednotka byla poslána přímo do testovací laboratoře. Společnost Intertek získala informace ohledně deklarovaného výkonu z produktových katalogů, jež jsou k dispozici na internetových stránkách výrobce, a provedla testování jednotky podle normy ISO 7183, a to za použití stejných požadavků, které jsou uplatňovány v rámci testování jednotek dle programu CAGI. V tabulce uvedené k článku jsou zobrazeny oficiální výsledky testů generované v laboratoři.

Koncoví uživatelé, kteří si pořídí tento model sušičky na základě tvrzení výrobce, budou muset počítat s mnohem větším množstvím vody v systému, než jak uvádí výrobce. Rozdíl v rosném bodě je významný a může vést k potenciálnímu poškození zařízení koncového uživatele, např. pneumatického nářadí, potrubí atd., a má negativní dopad na výrobky či jakost výroby. Intenzivní pokles tlaku přes sušičky sníží tlak v systému, což nutí uživatele ke zvýšení provozního tlaku kompresoru, aby takto kompenzoval tlakové ztráty, čímž logicky naroste spotřeba energie vzduchového kompresoru.

Výkon sušičky s kapacitou 200 cfm (kubická stopa za minutu) je velkým zklamáním ve srovnání s deklarovaným výkonem výrobce, ale představte si extrapolaci těchto nedostatků u větších sušiček. Za předpokladu, že se podobné nedostatky objeví u sušičky s výkonem 1 000 cfm, do systému stlačeného vzduchu se denně může dostávat dalších 5,3 galonu vody. Ekonomické ztráty v důsledku dalšího poklesu tlaku (nad uváděný výkon) se vyšplhají přibližně na 1 300 $ za rok při ceně 0,07 $/kWh.

Distributor, který prodal tuto sušičku zákazníkovi, bude mít hodně co vysvětlovat; nekvalitní výrobek bude patrně příčinou poškození výrobního zařízení a příslušenství, nadměrné koroze a snížení ziskovosti, což s největší pravděpodobností naruší vzájemné vztahy mezi distributorem a zákazníkem. Spoléhat se i nadále na takové sušičky by mohlo způsobit, že dobrá pověst a odbornost distributora začne být na trhu zpochybňována.

CAGI program pro ověřování výkonu kondenzačních neboli vymrazovacích sušiček je aktivní již několik let a výrobci měli dostatek příležitostí se do něj zapojit. Výrobci se mohou do programu zapojit, ať už jsou členy institutu CAGI, nebo ne.

Rick Stasyshan je technický poradce pracující pro institut CAGI .

 

Položka výkonu

Deklarovaný výkon

Skutečný výkon

Rozdíl

Výsledek **

 

Výstupní tlakový rosný bod

 

35,00 °F

49,60 °F

+ 14,6 Δ °F

Nevyhovuje

Tlaková ztráta

 

3,2 psi Δ

5,00 psi Δ

+ 1,80 psi

Nevyhovuje

Spotřeba energie*

 

1,15 kW/100 cfm

1,01 kW/100 cfm

88,21 %

Vyhovuje

 * Specifický přiváděný výkon při plném průtoku v kW/100 cfm

** Bere se v úvahu dovolená tolerance dle normy a záleží na tom, zda byl výrobce účastníkem programu ověřování výkonu dle standardu CAGI.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz