Termodiagnostika

Kvantitativní termografie je v posledních letech využívána ve zvýšené míře i pro mikroskopické aplikace vyžadující dostatečné zobrazení detailů zkoumaného objektu. Jedná se nejenom o zobrazení s dostatečným geometrickým rozlišením, ale současně i dostatečně spolehlivou kvantifikaci radiačního toku emitovaného objektem a korektní přepočet…
V poslední době hýbe naší společností několik zásadních témat, která se dotýkají nás všech. K nejcitlivějším patří neustálý růst cen energií, což je ovlivňováno jak zelenou politikou EU, tak nestabilitou na trhu se zemním plynem i ropou v souvislosti s ruskou válečnou agresí…
Už je to více než rok, co se celý svět potkal s celou řadou změn a omezení v oblasti výroby, obchodu ale i osobních práv a zvyklostí. Hlavní příčinou bylo propuknuvší virové onemocnění způsobené COVID-19. Následně byla přijata opatření, z nichž některé dávaly…
Z mnoha měřených objektů stejného typu vzniká mnoho termogramů stejného typu. Aby bylo možné po měření snímky různých míst, kde  měření probíhalo, jednoznačně přiřadit, musí uživatel přiložit náročně vypracované seznamy nebo připojit mluvený komentář ke každému jednotlivému termogramu. Nyní tyto…
Metoda akustické emise (AE) je poměrně standardní diagnostickou metodou využívanou v oblasti NDT, vědy a výzkumu, ale i v oblasti prediktivní údržby. Používají se jak kontaktní, tak bezkontaktní metody. V tomto materiálu budou představeny možné aplikace tzv. akustických kamer pro oblast prediktivní údržby,…
Příspěvek se zabývá možnostmi praktické aplikace techniky infračervené termografie v rámci provozu bioplynových stanic. V příspěvku jsou prezentovány výsledky experimentálních měření různých objektů a částí bioplynových stanic, konkrétně se jedná o měření povrchových teplot obvodových plášťů vytápěných stavebních objektů BPS; měření povrchových…
Chemické senzory různého typu, např. chemické vodivostní senzory (CHVS) nebo pelistorové senzory, se používají k měření koncentrace hořlavých nebo toxických plynů a par organických těkavých látek. Funkční vlastnosti těchto chemických senzorů jsou značně závislé na jejich pracovní teplotě. CHVS jsou…
Strana 1 z 3