Automatická správa termogramů testo SiteRecognition

Automatická správa termogramů testo SiteRecognition

Z mnoha měřených objektů stejného typu vzniká mnoho termogramů stejného typu. Aby bylo možné po měření snímky různých míst, kde  měření probíhalo, jednoznačně přiřadit, musí uživatel přiložit náročně vypracované seznamy nebo připojit mluvený komentář ke každému jednotlivému termogramu. Nyní tyto problémy řeší inovace přihlášená jako patent firmy Testo; s technologií SiteRecognition se měřicí místa automaticky rozpoznávají a výsledné termogramy jsou správně archivovány. Periodické inspekční prohlídky tak mohou být efektivně zpracovávány.

Termografie mnoha měřených objektů stejného druhu a zvláště pak správná archivace pořízených termogramu je v průmyslové údržbě velkým problémem. Přímé přiřazení při měření na místě je důležité. Poněvadž když se snímky v počítači řadí teprve po kompletní inspekční prohlídce, snadno se stane, že je snímek přiřazen nesprávnému měřenému objektu. Za určitých okolností jsou tak u strojů diagnostikovány teplotní nesrovnalosti, které ve skutečnosti patří jinému objektu.

Téma se stává ještě komplexnější, když mají být prověřeny teplotní vývoje za delší časové období; pokud nejsou snímky správně přiřazeny, je diagnostika závad ztížena nebo zcela znemožněna.

Technologie SiteRecognition u kamer Testo 883 šetří čas a nervy. Rozeznání místa měření se správou měřicího místa plně automaticky přebírá po provedeném měření rozeznání, ukládání a správu termogramu. Periodické inspekční kontroly mohou probíhat efektivně a všechny termogramy mohou být na závěr precizně analyzovány na počítači. Jednoduše označíte místa měření značkou na objektu, zbytek zařídí kamera. Špatně přiřazené snímky tak patří minulosti. Drahá pracovní doba může být místo třídění termogramu využita pro jiné úkoly v údržbě. Užitek navíc: komfortní funkce vyhledávání najde rychle a jednoduše snímky například pomocí názvu objektu měření, data nebo pomocí určité teploty. To umožňuje mimo jiné nekomplikované přímé vyvolání porovnávacích snímků z minulých period. Technologie SiteRecognition se tím stará o větší efektivitu a jistotu při údržbě.

testo 883 facility 09

Termokamera Testo 883

Termokamera má detektor s 320 × 240 pixely a s integrovanou technologií Testo SuperResolution je to pak 640 × 480 pixelů. To je více než 300 000 jednotlivých naměřených hodnot. Kromě toho Testo 883 detekuje teplotní rozdíly od 0,04 °C.  Ovládání zahrnuje kombinaci 2 konceptů: osvědčený pěticestný joystick a dotykový displej. Ostření je ruční. Ostrost je proto možné nastavit přesně podle požadovaných potřeb. Pro mnoho termodiagnostiků je tato úplná kontrola nad termogramem velmi důležitá. Objektiv je vyměnitelný. Můžeme také použít teleobjektiv a podrobněji zkoumat i vzdálené objekty. Profesionální software Testo IRSoft je součástí kufru termokamery. S jeho pomocí provádíme komplexní analýzu termogramů a následnou dokumentaci v působivě vypadajících zprávách. Prostřednictvím standardu Bluetooth můžete připojit termokameru k termohygrometru Testo 605i a klešťovému multimetru Testo 770-3. Měřené hodnoty se zobrazí na displeji přístroje a také se uloží. Aplikace Testo Thermography App promění chytrý telefon/tablet na dálkové ovládání nebo druhý displej a centrum hlášení z termokamery.

Testo

Testo SE & Co. KGaA, se sídlem v Lenzkirchu ve Schwarzwaldu, je celosvětovým lídrem v oblasti přenosných a stacionárních měřicích technologií. Celosvětově Testo zaměstnává 3200 lidí, kteří se společně podílejí na výzkumu, výrobě a uvádění nových technologií. Společně hledají nové inovativní řešení pro měření např. v oblasti klimatizace a větrání, kvalitě potravin, stavební technice a řízení emisí. Testo SE & Co. KGaA v roce 2012 dosáhla obratu 221 milionů eur. Základem tohoto úspěchu byly nejen vysoce kvalifikovaní a motivovaní pracovníci, ale hlavně nadprůměrné investice do budoucna orientované na inovace. Zhruba 10% z celosvětového ročního obratu koncernu se vynakládá na výzkum a vývoj.

https://www.testo.com/cz-CZ/